dnes je 15.4.2021

Nejnovější

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s elektřinou

15.4.2021, Zdroj: Evropská komise

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s elektřinouZprávy o trhu s elektřinou a plynem potvrzují významné změny v roce 2020. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v EU (39%) v roce 2020 poprvé překročil podíl fosilních paliv (36%). Spotřeba elektřiny v EU (-4 %) a zemního plynu (-3 %) ) oproti roku…

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s plynem

15.4.2021, Zdroj: Evropská komise

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s plynemZprávy o trhu s elektřinou a plynem potvrzují významné změny v roce 2020. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v EU (39%) v roce 2020 poprvé překročil podíl fosilních paliv (36%). Spotřeba elektřiny v EU (-4 %) a zemního plynu (-3 %) ) oproti roku…

Cenové rozhodnutí č. 9/2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí č. 2/2021Garance

13.4.2021, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Přístupné pro: Energetika info

Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

13.4.2021, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemiePotřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu…

Pozměňovací návrh Patrika Nachera řeší slabiny novely energetického zákona

13.4.2021, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pozměňovací návrh Patrika Nachera řeší slabiny novely energetického zákonaSOCR ČR vítá další zpřísnění postihů energošmejdů a posílení práv spotřebitelů. Klíčové je, aby sněmovna projednala novelu energetického zákona bez zbytečného zdržování

Nové vyhlášky k energetickému auditu a k energetickému posudku

12.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 31. března 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny 2 nové vyhlášky: vyhláška č. 140/2021, o energetickém auditu, a vyhláška č. 141/2021, o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem…

ČEPS v roce 2020 hospodařila se ziskem 3,4 miliardy Kč

9.4.2021, Zdroj: ČEPS, a.s.

ČEPS v roce 2020 hospodařila se ziskem 3,4 miliardy KčAkciová společnost ČEPS za rok 2020 vykázala zisk 3,4 miliardy Kč. Navzdory pandemii pokračovala v rozsáhlém investičním programu, do údržby a rozvoje přenosové soustavy investovala 5,9 miliardy Kč.

Modernizační fondGarance

8.4.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

Přístupné pro: Energetika info

On-line přístup zdarma do databáze českých technických norem mají nově studenti technických vysokých škol

8.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

On-line přístup zdarma do databáze českých technických norem mají nově studenti technických vysokých školČeská agentura pro standardizaci (ČAS) nově nabízí studentům technických vysokých škol zdarma přístup do on-line databáze českých technických norem (ČSN) a souvisejících technických informací. Organizace, která má ze zákona na starosti distribuci ČSN, tak může…

Vyhláška o regulačním výkaznictvíGarance

6.4.2021, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2021 novelizoval Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) klíčovou vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a to změnovou vyhláškou č. 554/2020 Sb. Historicky se jedná o druhou novelu této vyhlášky, kterou ERÚ poprvé vydal…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejčtenější

Národní energetický mix ČR za rok 2018

30.12.2019, Zdroj: OTE

Národní energetický mix ČR za rok 2018Operátor trhu sestavuje v souvislosti s vyhláškou č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Národní energetický mix ČR, který umožňuje dodavateli elektřiny stanovit parametry ve vyúčtování dodávky elektřiny tak, aby…

Statistická ročenka ČR 2019: Energetika

9.7.2020, Zdroj: Český statistický úřad

Statistická ročenka ČR 2019: EnergetikaČeský statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2019. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i energetika.

Novela směrnice o energetické účinnosti

4.2.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Novela směrnice o energetické účinnosti... Upravený rámec opatření na podporu energetické účinnosti v Unii stanoví cíle pro energetickou účinnost pro rok 2030. V Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vydáno ...

Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií

7.5.2020, Zdroj: ERÚ

Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energiíEnergetický regulační úřad zveřejnil seznam účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech

30.7.2020, Zdroj: DDeM, s. r. o.

Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodechEvropská komise počítá v dalším období s využitím vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektrické energie. Stejně tak by měl tento plyn ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech, jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 130/2021 Sb. novela usn. č. 112/2021 Sb. (vyšlo dne: 15.3.2021 v částce č. 50)
  • 131/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 132/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 133/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 134/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 135/2021 Sb. novela usn. vl. č. 100/2021 Sb. a č. 112/2021 Sb. (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 139/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 22.3.2021 v částce č. 54)
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 147/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 26.3.2021 v částce č. 57)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

20.4.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Tachografy a sociální legislativa nově

29.4.2021, On-line, Bc. Milan Špás

Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Zdravotní a výživová tvrzení

11.5.2021, On-line, Ing. Miriam Bellofattová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Délkové a geometrické tolerance

12.5.2021, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

On-line seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu výrobku (kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly).

Výpočtové modelování pro začátečníky

14.5.2021, On-line, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech, je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky, většinou vysvětleno není.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o energetickém posudku 1.4.2021 -
Vyhláška o energetickém auditu 1.4.2021 -
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.4.2021 1.1.2022
Vyhláška o měření plynu 19.8.2017 1.7.2021
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.1.2021 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2021 -
Zákon o hospodaření energií 1.1.2021 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2021 -
Spolupracujeme


 

Nahrávám...
Nahrávám...