dnes je 28.9.2020

Nejnovější

Energetika, doprava a životní prostředí v číslech

28.9.2020, Zdroj: Eurostat

Energetika, doprava a životní prostředí v číslechStatistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o energetice, dopravě a životním prostředí v EU. Publikace Energy, transport, and environment statistics 2019 obsahuje přehledné tabulky s různými parametry z oblastí evropské energetiky, odvětví ...

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro teplo z biomasy

25.9.2020, Zdroj: Bioenergy Europe

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro teplo z biomasyBioenergy Europe vydává pravidelnou statistickou zprávu, jež podává podrobný přehled o odvětví bioenergetiky v EU. Zpráva Bioenergy Europe Statistical Report přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, ...

ČEPS dokončila modernizaci vedení V460 v Moravskoslezském kraji

24.9.2020, Zdroj: ČEPS, a.s.

ČEPS dokončila modernizaci vedení V460 v Moravskoslezském krajiProvozovatel přenosové soustavy ČR podle plánu dokončil modernizaci vedení V460 spojujícího rozvodny Nošovice a Albrechtice v Moravskoslezském kraji. Tato investiční akce trvala přibližně půl roku a přinesla mimo jiné další posílení přenosové soustavy v tomto…

Teplárny jsou připravené na dodávku tepla pro vytápění

24.9.2020, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Teplárny jsou připravené na dodávku tepla pro vytápěníVzhledem k předpo­vědi výrazného poklesu průměrných denních teplot o následujícím víkendu jsou teplárny připravené podle aktuálních lokálních teplot zahájit vytápění domácností.

ČEZ Energo vybuduje v Prostějově už sedmou kogenerační jednotku

24.9.2020, Zdroj: ČEZ

ČEZ Energo vybuduje v Prostějově už sedmou kogenerační jednotkuKogenerační jednotky, které z plynu vyrábějí elektřinu a zároveň teplo a jsou přitom šetrné k životnímu prostředí, získávají v Prostějově stále větší popularitu. ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO už jich ve městě provozuje šest, z toho čtyři pro Domovní správu…

Přehled nařízení, jimiž se stanoví pravidla pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcíchGarance

22.9.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí.…

Přístupné pro: Energetika info

Sdílejte svůj příběh a ukončete řádění energošmejdů

21.9.2020, Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Sdílejte svůj příběh a ukončete řádění energošmejdůNová iniciativa pomáhá vypořádat se s nekalými obchodními praktikami a motivuje zákonodárce k rychlému přijetí novely energetického zákona.

Eurostat: Jaká byla spotřeba elektřiny v EU v červnu?

21.9.2020, Zdroj: Eurostat

Eurostat: Jaká byla spotřeba elektřiny v EU v červnu?V půlce března 2020 přijaly členské státy EU omezující opatření ke zpomalení šíření COVID-19. Tato opatření zahrnovala uzavření továren, škol, restaurací, barů a hotelů a vyžadovala, aby lidé zůstali doma. Mnoho společností snížilo úroveň výroby kvůli…

Obnovitelné zdroje energie v roce 2019

18.9.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obnovitelné zdroje energie v roce 2019Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2019. Komplexní souhrn informací a popis metodiky. Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze ...

Solární a větrné elektrárny stojí za 2/3 nově instalovaných elektráren na světě

18.9.2020, Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE)

Solární a větrné elektrárny stojí za 2/3 nově instalovaných elektráren na světěVětrné a solární elektrárny představují celé dvě třetiny nově instalovaného výkonu na světě v loňském roce, uvádí čerstvá zpráva prestižní Bloomberg NEF (BNEF).

více článků
Nejčtenější

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, Ing. Rostislav Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška o energetických specialistechGarance

28.1.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech. Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech. Nová vyhláška provádí ustanovení regulující činnost energetických specialistů podle zákona č.…

Přístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
  • 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 98)
  • 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (vyšlo dne: 23.6.2020 v částce č. 107)
  • 285/2020 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.6.2020 v částce č. 108)
  • 290/2020 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019 (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 291/2020 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 326/2020 Sb. novela nař. vl. č. 145/2008 Sb. (vyšlo dne: 29.7.2020 v částce č. 132)
  • 359/2020 Sb. o měření elektřiny (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 146)
  • 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů

29.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

On-line seminář bude věnován Směrnici 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Tachografy a sociální legislativa nově

30.9.2020, Praha, Bc. Milan Špás

Na semináři získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení

1.10.2020, Praha, Martin Šturma

Po více než 50ti letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň se po 40ti letech připravuje přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické kvalifikaci. Tento seminář Vám pootevře dveře k novým právním předpisům a seznámí Vás s těmi základními a zásadními změnami.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

6.10.2020, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

8.10.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2020 -
Vyhláška o energetické náročnosti budov 1.9.2020 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme