EnergetikaInfo.cz LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.2.2019 1.1.2020

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
715/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám 24.12.2018
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
Problém konvenčních elektráren? Potřebují příliš mnoho vody, které je stále méně.

Problém konvenčních elektráren? Potřebují příliš mnoho vody, které je stále méně.

19.6.2019, Zdroj: Solární asociace
Fosilní a jaderné elektrárny potřebují enormní množství vody pro chlazení horké páry pohánějící turbíny při výrobě elektřiny. Stále častější vlny extrémních veder a sucha snižují hladiny toků řek, na kterých jsou tyto zdroje závislé. Kvůli problémům s…
více

Distribuční sítě vysokého napětí 11: Způsoby praktického určení kapacitního proudu analyzovaných vn soustavGarance

18.6.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Velikost kapacitního proudu je rozhodující pro určení způsobu provozu uzlu soustavy. Teoretický způsob určení velikosti kapacitního proudu byl odvozen dle teorie souměrných složek. V praxi je jeho určení možné třemi způsoby.
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Češi mají šanci nahlédnout do běžně nepřístupných energetických zařízení a provozů

Češi mají šanci nahlédnout do běžně nepřístupných energetických zařízení a provozů

18.6.2019, Zdroj: Český plynárenský svaz
Ve středních Čechách otevírá při příležitosti 100. výročí založení Českého plynárenského svazu (ČPS) veřejnosti svůj provoz ÚJV Řež. V den otevřených dveří, 20. 6. 2019, mají návštěvníci mimořádnou příležitost prohlédnout si průkopnické projekty na bázi…
více
Energetická unie: Komise vyzývá členské státy, aby byly ve svých plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější

Energetická unie: Komise vyzývá členské státy, aby byly ve svých plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější

18.6.2019, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie
Komise dnes zveřejnila své posouzení návrhů plánů, které členské státy vypracovaly pro provádění cílů energetické unie EU, především dohodnutých cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030.
více
Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu

Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu

17.6.2019, Zdroj: ERÚ
Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu předané Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. Řád provozovatele zásobníku plynu obsahuje základní obchodní, technické a provozní podmínky, za kterých skladovatel poskytuje skladovací služby a služby související ...
více
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Energetičtí specialistéGarance

3.11.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst.…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků

16. 5. 2019, Martin Šturma

Rozčlenění zařízení s ohledem na vyhrazená a nevyhrazená. - Druhy zařízení a činností, které musí a nemusí dělat revizní technik. - Proškolení vlastních zaměstnanců k provádění kontrol. - Obecné vyčíslení možných finančních úspor.