EnergetikaInfo.cz LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.2.2019 1.1.2020

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
715/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám 24.12.2018
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější

Distribuční sítě vysokého napětí 11: Způsoby praktického určení kapacitního proudu analyzovaných vn soustavGarance

18.6.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Velikost kapacitního proudu je rozhodující pro určení způsobu provozu uzlu soustavy. Teoretický způsob určení velikosti kapacitního proudu byl odvozen dle teorie souměrných složek. V praxi je jeho určení možné třemi způsoby.
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu

Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu

17.6.2019, Zdroj: ERÚ
Návrhy Řádů provozovatelů zásobníků plynu předané Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. Řád provozovatele zásobníku plynu obsahuje základní obchodní, technické a provozní podmínky, za kterých skladovatel poskytuje skladovací služby a služby související ...
více
Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

14.6.2019, Zdroj: ERÚ
Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. Cílem tohoto dokumentu Pravidel provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS) je vypracovat a zveřejnit předpisy, které stanoví minimální ...
více
Výkonová flexibilita, agregace, či akumulace. Inovační projekty ČEPS reagují na změny v energetickém prostředí

Výkonová flexibilita, agregace, či akumulace. Inovační projekty ČEPS reagují na změny v energetickém prostředí

13.6.2019, Zdroj: ČEPS, a.s.
Společnost ČEPS realizuje řadu inovačních projektů zaměřených na nová řešení pro spolehlivý provoz české elektrizační soustavy. V rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR určeného na podporu průmyslového výzkumu v oblasti energetiky jsou to projekty…
více
Evropský účetní dvůr varuje: podíl obnovitelných zdrojů roste pomalu a chybí klíčové nástroje pro jejich podporu

Evropský účetní dvůr varuje: podíl obnovitelných zdrojů roste pomalu a chybí klíčové nástroje pro jejich podporu

13.6.2019, Zdroj: Svaz moderní energetiky
Evropský účetní dvůr vydal zprávu, která se zaměřuje na hodnocení rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Zásadním zjištěním je konstatování, že se růst udržitelných zdrojů energie v posledních pěti letech zpomalil. Podle účetního dvora by měla Evropská…
více
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků

16. 5. 2019, Martin Šturma

Rozčlenění zařízení s ohledem na vyhrazená a nevyhrazená. - Druhy zařízení a činností, které musí a nemusí dělat revizní technik. - Proškolení vlastních zaměstnanců k provádění kontrol. - Obecné vyčíslení možných finančních úspor.