dnes je 28.1.2021

Nejnovější

Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojůGarance

26.1.2021, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Úřad pro publikace Přehled dokumentu Prováděcí nařízení (EU)   2020/1294   o mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů Co je cílem nařízení? Toto prováděcí nařízení stanoví pravidla pro fungování nového mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů v souladu s nařízením ...

Přístupné pro: Energetika info

Nespokojených zákazníků o třetinu ubylo: Ombudsman ČEZ loni řešil nejméně podnětů za posledních 8 let

26.1.2021, Zdroj: ČEZ

Nespokojených zákazníků o třetinu ubylo: Ombudsman ČEZ loni řešil nejméně podnětů za posledních 8 letFiremní ombudsman ČEZ napíná své síly ve prospěch zákazníků již 11 let. Za tu dobu řešil přes 8000 podnětů a vyhověl zhruba každému desátému žadateli o přezkum. V posledních letech ale více než pochybení společností ČEZ hraje v počtu uznaných požadavků roli…

Spotřeba elektřiny v Česku v loňském roce klesla i přes COVID jen minimálně, v posledním kvartále už mírně rostla

25.1.2021, Zdroj: ČEZ

Spotřeba elektřiny v Česku v loňském roce klesla i přes COVID jen minimálně, v posledním kvartále už mírně rostlaObjem spotřeby elektřiny v loňském roce ovlivnila pandemie COVID podle celkových čísel za 12 měsíců méně, než naznačovaly průběžné statistiky během roku. Ve čtvrtém kvartále už spotřeba dokonce meziročně mírně stoupla. COVID měl nicméně vliv na její strukturu,…

Polovinu podání na ERÚ za loňský rok mají na svědomí zprostředkovatelé energií

25.1.2021, Zdroj: ERÚ

Polovinu podání na ERÚ za loňský rok mají na svědomí zprostředkovatelé energiíEnergetický regulační úřad (ERÚ) přijal v loňském roce 13 192 podání od spotřebitelů. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata stále patří aukce a energetičtí zprostředkovatelé, kteří stojí až za polovinou z veškerých podání. Coby nový trend se ukazuje také navyšování…

Modernizační fond: Druhý pokus o přihrávku velkým hráčům?

25.1.2021, Zdroj: Komora OZE

Modernizační fond: Druhý pokus o přihrávku velkým hráčům?Návrh pravidel na rozdělení 150-200 miliard z Modernizačního fondu dnes projedná Vláda. Materiál překládá ministr Brabec. Má jednu zásadní chybu: větší část peněz klíčového programu RES+ na 3 roky alokuje přednostně pro velké energetické hráče. Takový návrh…

Česko na křižovatce energetické transformace

22.1.2021, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie

Česko na křižovatce energetické transformace... Předběžné výsledky rozvoje obnovitelných zdrojů ve 2020 a prognózy pro začínající dekádu. Jedna nová vodní elektrárna. Žádné větrné elektrárny, ani biomasové či geotermální zdroje. Mínus dvě bioplynky. Stagnace či mírný růst tepelných čerpadel. Ale také opět zdvojnásobení trhu s fotovoltaikou. Takový ...

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2020

21.1.2021, Zdroj: ERÚ

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2020... Energetický regulační úřad zveřejnil průměrnou cenu emisní povolenky pro rok 2020. Pro účely regulace cen tepelné energie jsou v bodě (1.2) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí Energetického ...

Projekty do Modernizačního fondu posílejte do 1. února

21.1.2021, Zdroj: Státní fond životního prostředí

Projekty do Modernizačního fondu posílejte do 1. únoraDeset dní zbývá do uzavření takzvaných předregistračních výzev Modernizačního fondu. Nezapomeňte poslat včas váš projektový záměr, uzávěrka je 1. února 2021 ve 12 hodin.

Zmapovali jsme nejčastější triky energošmejdů v době nouzového stavu

21.1.2021, Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Zmapovali jsme nejčastější triky energošmejdů v době nouzového stavuNepoctiví zprostředkovatelé na trhu s elektřinou a plynem tzv. enenergetičtí šmejdi ve stále větší míře zneužívají energetické aukce. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) zmapoval jejich nejčastější triky a praktiky a ukázal je na případech skutečných…

Cenové rozhodnutí č. 9/2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyGarance

19.1.2021, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Energetický regulační úřad Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb. , o působnosti orgánů České republiky ...

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejčtenější

Národní energetický mix ČR za rok 2018

30.12.2019, Zdroj: OTE

Národní energetický mix ČR za rok 2018Operátor trhu sestavuje v souvislosti s vyhláškou č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Národní energetický mix ČR, který umožňuje dodavateli elektřiny stanovit parametry ve vyúčtování dodávky elektřiny tak, aby…

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

18.12.2020, Zdroj: ERÚ

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu... Informace o sazbě poplatku na činnost ERÚ. Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky dle § 17d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických ...

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu klesají

30.11.2020, Zdroj: Eurostat

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu klesajíV první polovině roku 2020 se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii (EU) mírně snížily ve srovnání s první polovinou roku 2019 (21,6 EUR za 100 kWh) a činily 21,3 EUR za 100 kWh. Průměrné ceny zemního plynu v EU byly téměř stabilní a činily…

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro biomasu

11.12.2020, Zdroj: Bioenergy Europe

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro biomasu... Bioenergy Europe vydává pravidelnou statistickou zprávu, jež podává podrobný přehled o odvětví bioenergetiky v EU. Zpráva Bioenergy Europe Statistical Report přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na ...

Věstníky ERÚ v roce 2016: Podpora pro podporované zdroje energie

22.12.2016, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Věstníky ERÚ v roce 2016: Podpora pro podporované zdroje energieEnergetický regulační úřad zveřejnil cenová rozhodnutí, kterými se stanovují ceny za související služby v elektroenergetice a regulované ceny související s dodávkou plynu.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 9/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 10/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 11/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 12/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.1.2021 v částce č. 7)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 16/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 22/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
  • 23/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Prodáváme potraviny přes internet

3.2.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V poslední době přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika.

CHLS po Brexitu

4.2.2021, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Na konci roku 2019 nabyla účinnosti smlouva o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie(EU). Vystoupení UK z EU má řadu souvislostí mimo jiné i potřebu vyjmout z právního systému EU Spojené království a vytvořit pro dané oblasti samostatnou legislativu UK. Komplikací je skutečnost, že z řady politických a jiných důvodů byl pro Severní Irsko dohodnut odlišný právní režim, než by měl platit pro Velkou Británii (Anglie, Wales a Skotsko). Pro rok 2020 byl stanoven přechodný režim, během kterého v celém Spojeném království platí v oblasti působnosti základních chemických předpisů (nařízení REACH, CLP, BPR, PIC) i nadále daná nařízení v původním znění E. Spojené království zůstává v působnosti Evropského soudního dvora. Zástupci EU se pouze stáhli ze všech orgánů EU a již nepřispívají k vývoji příslušné legislativy ani neplní žádné role ve společných orgánech EU.

Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8.2.2021, On-line, Robert Křepinský

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především s ohledem na hodnocení a prevenci rizik, poskytování osobních ochranný pracovních prostředků, kategorizace práce, evidence pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb. Zmíněno bude také hledisko orgánů státního dozoru vykonávajících kontrolu nad vedením dokumentace pro jednotlivé úseky.

Dohoda ADR v roce 2021

9.2.2021, On-line, Ing. Pavel Konečný

V roce 2021 vstoupí v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2021 a 2022, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

9.2.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.1.2021 -
Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 1.1.2021 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2021 -
Zákon o hospodaření energií 1.1.2021 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2021 -
Spolupracujeme


 

Nahrávám...
Nahrávám...