EnergetikaInfo.cz LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.2.2019 1.1.2020

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
715/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám 24.12.2018
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
2018: Nejvíce podání spotřebitelů v historii

2018: Nejvíce podání spotřebitelů v historii

17.4.2019, Zdroj: ERÚ
13 489 spotřebitelů se loni se svým podáním obrátilo na Energetický regulační úřad. Meziročně se jejich počet zvýšil o 14,4 %. Rok od roku přitom roste i složitost řešení. Každá osmá stížnost nebo dotaz například míří na zprostředkovatele, aukce, poradce nebo…
více

Distribuční sítě vysokého napětí 05: Ladění zhášecích tlumivekGarance

16.4.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ladění zhášecích tlumivek v našich sítích je většinou automatické. Úkolem automatické řídící jednotky je určit a nastavit hodnotu L tak, aby proud ?P byl minimální. Tento bod je také nazývaný rezonanční bod soustavy, protože napětí na uzemnění je maximální. V…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

15.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z ...
více
Global Energy & CO2 Status Report: Jaká byla poptávka po energiích v roce 2018

Global Energy & CO2 Status Report: Jaká byla poptávka po energiích v roce 2018

12.4.2019, Zdroj: International Energy Agency (IEA)
Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala druhou zprávu, v níž sleduje vývoj poptávky po jednotlivých druzích energie a emisí oxidu uhličitého.
více
ČEPS v loňském roce hospodařila se ziskem 3,3 miliardy, na rozvoj soustavy vynaložila 3,8 miliardy

ČEPS v loňském roce hospodařila se ziskem 3,3 miliardy, na rozvoj soustavy vynaložila 3,8 miliardy

12.4.2019, Zdroj: ČEPS, a.s.
Akciová společnost ČEPS dosáhla v loňském roce zisku 3,306 mld. Kč před zdaněním, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 409,5 mil Kč. Hospodářský výsledek pozitivně ovlivnily především tržby z aukcí přeshraničních kapacit, překročení plánovaného salda ze…
více
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků

16. 5. 2019, Martin Šturma

Rozčlenění zařízení s ohledem na vyhrazená a nevyhrazená. - Druhy zařízení a činností, které musí a nemusí dělat revizní technik. - Proškolení vlastních zaměstnanců k provádění kontrol. - Obecné vyčíslení možných finančních úspor.