EnergetikaInfo.cz LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.2.2019 1.1.2020

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
715/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám 24.12.2018
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018

 

Nejnovější
Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

20.5.2019, Zdroj: ERÚ
Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. Cílem tohoto dokumentu Pravidel provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS) je vypracovat a zveřejnit předpisy, které stanoví minimální ...
více
Roční zpráva o provozu teplárenských soustav ČR za rok 2018

Roční zpráva o provozu teplárenských soustav ČR za rok 2018

17.5.2019, Zdroj: ERÚ
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává v souladu s § 17 odst. 7 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, (energetický zákon), roční zprávu o provozu teplárenských soustav ČR za rok 2018. Veškeré údaje obsažené ve zprávě jsou získané od licencovaných…
více
Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy za rok 2018

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy za rok 2018

16.5.2019, Zdroj: ERÚ
Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejňuje Roční zprávu o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2018 v souladu s § 17 odst. 7 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon). Údaje obsažené v této zprávě jsou určeny především pro státní…
více
Česká republika loni spotřebovala rekordní množství elektřiny

Česká republika loni spotřebovala rekordní množství elektřiny

15.5.2019, Zdroj: ERÚ
Spotřeba elektřiny v roce 2018 dosáhla 73,9 TWh, výroba překročila 88 TWh. Tuzemská spotřeba zemního plynu klesla meziročně o 4 % na celkových 8 183 mil. m3. V sektoru teplárenství bylo vyrobeno 162 409 TJ tepla, o 4,3 % méně oproti roku 2017.
více

Distribuční sítě vysokého napětí 08: Netočivé složky proudu a napětí během zemního spojení v kompenzované soustavěGarance

14.5.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podobně jako v kapitole  Sítě s izolovaným uzlem  je nutné i v této části porozumět napěťovým poměrům v sítích kompenzovaných, a to zejména poměru netočivé složky proudu a napětí v jednotlivých stacionárních stavech trvajícího zemního spojení, které jsou…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků

16. 5. 2019, Martin Šturma

Rozčlenění zařízení s ohledem na vyhrazená a nevyhrazená. - Druhy zařízení a činností, které musí a nemusí dělat revizní technik. - Proškolení vlastních zaměstnanců k provádění kontrol. - Obecné vyčíslení možných finančních úspor.