dnes je 1.4.2020

Nejnovější

Požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů vstupují v účinnost

1.4.2020, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Nové poznatky a pokrok v odvětví si vyžádaly vydáno nového evropského nařízení, které stanovuje požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů.

Cenové rozhodnutí č. 6/2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětíGarance

31.3.2020, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických…

Přístupné pro: Energetika info

Montérům se hlásí další a další domácnosti a firmy se zájmem o fotovoltaiku, i v době pandemické krize

31.3.2020, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie

Montérům se hlásí další a další domácnosti a firmy se zájmem o fotovoltaiku, i v době pandemické krizeDotace pomáhají udržet výdaje domácností i firem, což se v době pandemické krize státu hodí dvojnásob. Státní fond životního prostředí dnes navíc zveřejnil úpravu podmínek, která domácnostem čerpání dotace ve složité době zrychlí.

Kdy nejpozději je nutné provést pravidelnou revizi?

30.3.2020, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platí stále čl. 3.9 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, kde se píše, že pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty. Dostal jsem se do diskuze s auditorem jedné firmy, který ...

Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho

27.3.2020, Zdroj: ERÚ

Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají hoEnergetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie.…

Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů - 2. kolo

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů - 2. koloStátní energetická inspekce informuje o změně v přijímání žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Popis hlavních principů projektu Interim Coupling

25.3.2020, Zdroj: OTE

Popis hlavních principů projektu Interim CouplingProvozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou účastnící se projektu DE-AT-PL-4M MC, známého také jako Interim Coupling, zveřejňují pro účastníky trhu společně připravený dokument, který shrnuje nejdůležitější informace o tomto…

Cenové rozhodnutí č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyGarance

24.3.2020, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických…

Přístupné pro: Energetika info

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2018

24.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2018Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti tepla zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě nástroje vymezeného ve Státní energetické koncepci ČR za rok 2018.

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila smart grid projekt INTERFLEX

23.3.2020, Zdroj: ČEZ

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila smart grid projekt INTERFLEXZástupci projektu INTERFLEX prezentovali výsledky na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu letos v únoru. Projekt INTERFLEX byl zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních…

více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.2.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 126/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 128/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 130/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
  • 131/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
  • 132/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
  • 140/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
  • 141/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
  • 142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.3.2020 v částce č. 51)
  • 143/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 31.3.2020 v částce č. 52)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme

 

Nejnavštěvovanější semináře