dnes je 19.2.2020

Nejnovější

Ve Vrchlabí sníží roční náklady na energie o 1 milion korun

19.2.2020, Zdroj: ČEZ

Ve Vrchlabí sníží roční náklady na energie o 1 milion korunVrchlabská realizuje energeticky úsporný projekt, který přinese snížení nákladů na energie v 5 objektech o téměř 19 %. Investice do modernizace v hodnotě 16,6 mil korun s DPH bude splacena převážně z budoucích úspor tepla, elektřiny, plynu a vody. Dodavatelem…

Cenové rozhodnutí č. 1/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynuGarance

18.2.2020, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

      Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících ...

Přístupné pro: Energetika info

Aktualizovaná statistika spotřeby energie v EU

18.2.2020, Zdroj: Eurostat

Aktualizovaná statistika spotřeby energie v EUSpotřeba energie v Evropské unii byla v roce 2018 stagnovala. Primární spotřeba v roce 2018 činila 1376 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe), což je o 0,71 % méně než v roce předchozím. Konečná spotřeba energie činila 990 Mtoe, což je o 0,02 % více než v…

Věrná energie na moři: Klíčové trendy a údaje roku 2019

14.2.2020, Zdroj: WindEurope

Věrná energie na moři: Klíčové trendy a údaje roku 2019Podle statistik, které zveřejnilo sdružení WindEurope, nainstalovala Evropa v roce 2019 novou kapacitu větrné energie na moři o velikosti 3,6 GW. To je nový rekord v celkových ročních instalacích.

Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010-2018

13.2.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010-2018Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010-2018 (publikace a data). Oddělení analýz a datové podpory koncepcí v Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo Souhrnnou ...

Studie z projektů Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)

12.2.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Studie z projektů Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)Studie a analýzy zpracované v rámci NAP SG v jednotlivých projektech/opatřeních. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje studie a analýzy z projektů Národního akčního plánu pro chytré sítě. Elektromobilita [pdf, 7842 kB] Management Q [pdf, 448 kB] ...

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.2.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Vodní elektrárny Skupiny ČEZ v ČR překonaly miliardu a meziročně zvýšily výrobu o téměř 30 %

10.2.2020, Zdroj: ČEPS, a.s.

Vodní elektrárny Skupiny ČEZ v ČR překonaly miliardu a meziročně zvýšily výrobu o téměř 30 %Akumulační a průtočné vodní elektrárny Skupiny ČEZ v České republice vyrobily v roce 2019 téměř 1,1 miliardy kWh elektřiny, meziročně o 29,3 % více. Nejvyšší objemy bezemisní elektřiny dodala trojice akumulačních elektráren Vltavské kaskády Orlík, Slapy a…

Nový rekord: v Česku se vyrobilo 400 tisíc tun pelet

7.2.2020, Zdroj: Klastr Česká peleta

Nový rekord: v Česku se vyrobilo 400 tisíc tun peletČeští peletáři loni dosáhli rekordního výsledku, vyrobili 400 tisíc tun pelet. Roční obrat trhu s peletami tak překročil 2 miliardy Kč. Za navyšováním výrobních kapacit u nás stojí především rakouští investoři Mayr-Melnhof Holz v Paskově a Pfeifer Holz na…

Známe vítěze soutěžní přehlídky úsporný dům 2019

7.2.2020, Zdroj: EurActiv.cz

Známe vítěze soutěžní přehlídky úsporný dům 2019Dnes byly slavnostně vyhlášeny vítězné stavby pátého ročníku soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019 za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce, a to u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV. Do přehlídky bylo přihlášeno 52 staveb, z toho…

více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.2.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynuGarance

19.1.2016, Ing. Jan Zaplatílek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 o opatřeních na…

Přístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 1/2020 Sb. novela zák. č. 383/2012 Sb. a č. 458/2000 Sb. (vyšlo dne: 3.1.2020 v částce č. 1)
  • 3/2020 Sb. novela zák. č. 406/2000 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 4/2020 Sb. o energetických specialistech (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 9/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (vyšlo dne: 24.1.2020 v částce č. 7)
  • 41/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 19)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

10.3.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Cílem semináře je představit metodu FMEA. Téma je určeno zejména pracovníkům konstrukce, vývoje, přípravy a managementu kvality.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10.3.2020, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Alergeny v potravinovém průmyslu

17.3.2020, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Lektorka tohoto semináře se bude věnovat problematice řízení alergenů ve výrobě a o označování alergenů.

Potraviny a reklama - co se smí a co ne

24.3.2020, Praha, Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA

Zákon o regulaci reklamy vymezuje speciální úpravu pro potraviny. Zvláštní skupinou jsou potraviny, které podléhají specifické úpravě z hlediska propagace a reklamy. Regulace reklamy na tuto komoditu je citlivou oblastí a současně i složitou z pohledu orgánu dozorujících reklamu, neboť nepodléhá jen vnitrostátním právním předpisům, ale též předpisům na úrovni evropského práva.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme