EnergetikaInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
První pololetí ve znamení modernizace a rozvoje soustavy

První pololetí ve znamení modernizace a rozvoje soustavy

21.9.2018, Zdroj: ČEPS, a.s. (http://www.ceps.cz/)
První polovinu letošního roku uzavřela akciová společnost ČEPS kladným hospodářským výsledkem v podobě zisku před zdaněním v hodnotě 2 149,8 mil. Kč. Celkové výnosy dosáhly 10 362,2 mil. Kč, náklady pak 8 212,4 mil. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření firmy se…
více
Výkladové stanovisko ERÚ č. 8/2018: Vyplňování výkazů podle statistické vyhlášky

Výkladové stanovisko ERÚ č. 8/2018: Vyplňování výkazů podle statistické vyhlášky

20.9.2018, Zdroj: Energetický regulační úřad (www.eru.cz)
Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 8/2018 k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a…
více
ERÚ a ÚOHS posilují spolupráci při ochraně a podpoře hospodářské soutěže

ERÚ a ÚOHS posilují spolupráci při ochraně a podpoře hospodářské soutěže

19.9.2018, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je hlavním aktérem ochrany hospodářské soutěže v České republice. Její podporu má však v energetickém zákoně zakotvenou také Energetický regulační úřad (ERÚ).
více

Provoz distribučních soustav: Harmonická napětíGarance

18.9.2018, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro hodnocení zkreslení průběhu napětí se uvádí tabulky s úrovní jednotlivých harmonických složek vyjádřených v procentech základní harmonické, které nesmí být překročeny v libovolném týdenním období v 95% desetiminutových středních efektivních hodnot.…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny

Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny

18.9.2018, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)
V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového…
více
Nejčtenější

Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřinyGarance

11.2.2013, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, je prováděcí právní předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciGarance

10.11.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda vydala nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, v souladu se zmocněním podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynemGarance

7.2.2017, Ing. Martina Krčová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, byla v roce 2015 vydána jako nová vyhláška obsahující komplexní úpravy. Nahradila tím několikrát novelizovanou vyhlášku č. 365/2009 Sb., která se vzhledem ke každoroční bodové novelizaci již stávala pro…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
15. 10. 2018, Ing. Jarmil Mikulík

Uvádění elektrotechnických výrobků na trh. – Česká a evropská legislativa. – Návaznost technických norem a postupů. - Plnění požadavků právních předpisů z hlediska omezování nebezpečných látek.

Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?
1
. 11. 2018, RNDr. Tomáš Chudoba
Co je výhodnější: Energetický audit nebo norma 50001? - Jak postupuje certifikující orgán? - Jak se k zákonným povinnostem staví SEI? - Zkušenosti s prováděním energetických auditů v energeticky náročných organizacích. - Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře.