dnes je 19.11.2019
Nejnovější

2019/1658, Doporučení k provádění povinných úspor energie podle směrnice o energetické účinnostiGarance

19.11.2019, Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Zdroj: Verlag Dashöfer

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/1658 ze dne 25. září 2019 k provádění povinných úspor energie podle směrnice o energetické účinnosti do vnitrostátních právních předpisů

Přístupné pro: Energetika info

30 let od sametové revoluce: Česko prošlo největším projektem ekologizace elektráren ve východním bloku

14.11.2019, Zdroj: ČEZ

30 let od sametové revoluce: Česko prošlo největším projektem ekologizace elektráren ve východním blokuDemonstrace proti režimu začaly před třiceti lety už 11. a 13. listopadu v Teplicích. Po několikatýdenní inverzi, která město halila do štiplavé žluté mlhy, vyšli lidé do ulic s požadavkem na čistý vzduch. Krušné hory, ale i Jizerské, byly tehdy posety pahýly…

World Energy Outlook 2019

14.11.2019, Zdroj: International Energy Agency (IEA)

World Energy Outlook 2019Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila výhledovou zprávu World Energy Outlook 2019. Publikace World Energy Outlook 2019 zkoumá budoucí modely globálního energetického systému v době rostoucí nejistoty. Projekce jsou doprovázeny podrobnými analýzami ...

Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a 2020

13.11.2019, Zdroj: ERÚ

Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a 2020V souladu s ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh změny…

Přepětí v distribučních sítích 02: Spínací přepětíGarance

12.11.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spínací přepětí vznikají při náhlých změnách parametrů soustavy, jako jsou plánovaná havarijní vypínání a zapínání vedení, transformátorů a jiných elementů sítě a též při zemním spojení a zkratech. Přechodné jevy při těchto pochodech mají oscilační charakter.

Přístupné pro: Energetika info

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2019 pro produkci pelet

11.11.2019, Zdroj: Bioenergy Europe

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2019 pro produkci peletAktuální vydání zprávy Bioenergy Europe, jež podává podrobný statistický přehled o odvětví bioenergetiky v EU. Zpráva přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na ...

ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou

8.11.2019, Zdroj: ČEPS, a.s.

ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinouEvropské propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC, dříve známé pod zkratkou XBID) je potvrzeno a uskuteční se 19. listopadu 2019. Prvním obchodním dnem bude den následující, tedy 20. listopadu 2019. Propojení proběhne v rámci tzv. druhé vlny, kdy se ke…

Renewables 2019: Analýza a prognóza trhu od roku 2019 do roku 2024

8.11.2019, Zdroj: International Energy Agency (IEA)

Renewables 2019: Analýza a prognóza trhu od roku 2019 do roku 2024Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) čeká světový trh se solárními fotovoltaickými systémy v následujících 5 letech velkolepý růst.

Upozornění na veřejný konzultační proces Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

7.11.2019, Zdroj: ERÚ

Upozornění na veřejný konzultační proces Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 18. listopadu, 23:59 (CET).

Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 - 2029

7.11.2019, Zdroj: ERÚ

Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 - 2029Energetický regulační úřad na základě § 17e odst. 7 písm. d) energetického zákona zveřejnuje návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 - 2029 doručený provozovatelem přepravní soustavy, společností NET4GAS, s.r.o. (Praha 4 -…

více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Energetičtí specialistéGarance

3.11.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst.…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 154/2019 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 155/2019 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 216/2019 Sb. novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 91)
  • 245/2019 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 277/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 300/2019 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb. a č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

26.11.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Výroba potravin 2020

4.12.2019, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., MUDr. Pavla Svrčinová, Mgr. Martin Hedeja, Ing. Miroslav Šuška, Mgr. Karolína Mikanová, MVDr. Jan Váňa, Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Všechny výrobce a distributory potravin zveme na novou odbornou konferenci Výroba potravin 2020! Nové legislativní předpisy a vyvíjející se oborové normy představují pro provozovatele potravinářských podniků výzvy, se kterými se musejí vypořádat. Se zástupci dozorových orgánů, akademické obce a konzultačních firem řadu zásadních témat probereme. Účastníci se tak prostřednictvím série přednášek mohou informovat o posledním vývoji v oboru. Prostor bude také pro otevřenou diskusi a navazování nových kontaktů.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením III

11.12.2019, Praha, Martin Šturma

Seminář navazuje na téma Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II. V této již třetí části budou dále a více do hloubky specifikovány požadavky na dané provozní dokumenty.

Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost

12.12.2019, Praha, Bc. Zdeněk Šenk

Účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni, v rozsahu požadavků stanovených právními předpisy pro oblast BOZP. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na plnění úkolů v prevenci rizik.

Dohoda ADR v roce 2019

14.1.2020, Praha, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstupuje v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné od 1. 7. 2019, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava)

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.7.2019 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018
Spolupracujeme