EnergetikaInfo.cz LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.1.2019 1.1.2020

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
Správa energetické unie a opatření v oblasti klimatu

Správa energetické unie a opatření v oblasti klimatu

23.1.2019, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_cs.htm)
Nové evropské nařízení stanovuje nezbytný právní základ pro spolehlivou, inkluzivní, nákladově efektivní, transparentní a předvídatelnou správu energetické unie a opatření v oblasti klimatu zajišťující splnění cílů a úkolů energetické unie.
více
MPO bojuje proti nekalým praktikám tzv. energetických šmejdů

MPO bojuje proti nekalým praktikám tzv. energetických šmejdů

23.1.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na nekalé praktiky obchodníků při prodeji energií do domácností se zaměřil kulatý stůl, který na Ministerstvu průmyslu a obchodu uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu.
více

Ceny energií a náklady na energie v EvropěGarance

22.1.2019, Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. 1. Úvod Energie jsou pro náš každodenní život zásadní: od ranního rozsvěcení světla až po dobu, kdy ...
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
Trh s energiemi se chce zbavit „šmejdů“

Trh s energiemi se chce zbavit „šmejdů“

22.1.2019, Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (http://www.socr.cz/)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje novelu energetického zákona, která má utlumit nekalé obchodní praktiky. Ochrana spotřebitelů patří mezi dlouhodobá témata Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).
více
Modernizovaná a rozšířená rozvodna Chodov: Spolehlivější dodávky elektřiny pro Prahu a okolí

Modernizovaná a rozšířená rozvodna Chodov: Spolehlivější dodávky elektřiny pro Prahu a okolí

22.1.2019, Zdroj: ČEPS, a.s. (http://www.ceps.cz/)
Transformovna přenosové soustavy na pražském Chodově je důležitým prvkem české elektrizační soustavy. V uplynulých dvou letech prošla modernizací a její technologie byla rozšířena tak, aby pokryla očekáváný nárůst spotřeby elektřiny.
více
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojůGarance

19.4.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

15. 4. 2019, Ing. Jarmil Mikulík
Uvádění elektrotechnických výrobků na trh. – Česká a evropská legislativa. – Návaznost technických norem a postupů. - Plnění požadavků právních předpisů z hlediska omezování nebezpečných látek.