dnes je 30.11.2020

Nejnovější

ČEPS zprovoznila novou zapouzdřenou rozvodnu Vítkov

27.11.2020, Zdroj: ČEPS, a.s.

ČEPS zprovoznila novou zapouzdřenou rozvodnu VítkovProvozovatel přenosové soustavy dokončil výstavbu nové zapouzdřené rozvodny GIS 420 kV Vítkov, transformátoru T402 a nové venkovní rozvodny 110 kV pro vyvedení transformace do rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce. Akce proběhla v návaznosti na výstavbu…

Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodavatelů, mohou se prodražit

26.11.2020, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodavatelů, mohou se prodražitEnergetický regulační úřad skrze oddělení ochrany spotřebitele dostává informace a žádosti o radu v situacích, kdy zákazníkům hrozí smluvní sankce od několika subjektů v rámci procesu změny dodavatele. Ačkoliv zákazníci měli v úmyslu změnou dodavatele ušetřit,…

Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu

25.11.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozuAgentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spustila v úterý 24. listopadu 2020 příjem žádostí o dotace v jedné z posledních výzev programu podpory „Úspory energie“. O…

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti zajistit provedení energetického audituGarance

24.11.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné stanovisko Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energiePodpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a tedy opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. To je cílem VI. výzvy programu podpory Úspory energie z OP PIK, kterou vyhlásilo MPO.

Rok provozu propojeného celoevropského vnitrodenního trhu s elektřinou

20.11.2020, Zdroj: OTE

Rok provozu propojeného celoevropského vnitrodenního trhu s elektřinouUplynul úspěšný rok od připojení vnitrodenního trhu s elektřinou v ČR k celoevropskému projektu SIDC. Dne 19. listopadu 2020 uběhl rok ode dne, kdy byl český vnitrodenní trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu ve spolupráci s provozovatelem přenosové ...

Otázky a odpovědi: Strategie pro energii z obnovitelných mořských zdrojůQ&A

20.11.2020, Zdroj: Evropská komise

Dotazy a odpovědi k nově zveřejněné strategii Evropské komise v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů. 1. Co si představit pod pojmem „energie z obnovitelných mořských zdrojů“? Při čerpání energie z obnovitelných mořských zdrojů se ...

Energetika, doprava a životní prostředí v číslech

19.11.2020, Zdroj: Eurostat

Energetika, doprava a životní prostředí v číslechStatistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o energetice, dopravě a životním prostředí v EU. Publikace Energy, transport, and environment statistics 2020 obsahuje přehledné tabulky s různými parametry z oblastí evropské energetiky, dopravy a ...

ČEZ ESCO vybudovala velkou fotovoltaiku pro ŠKODA AUTO

19.11.2020, Zdroj: ČEZ

ČEZ ESCO vybudovala velkou fotovoltaiku pro ŠKODA AUTO› Servisní a tréninkové centrum společnosti ŠKODA AUTO pokrývá téměř 25 procent své spotřeby elektřiny energií získanou klimaticky neutrálním způsobem › Energie se ukládá do bateriového úložiště a je možné ji kdykoli odebírat; elektrárna má nejvyšší jmenovitý…

Navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů v zájmu klimatické neutrality Evropy

19.11.2020, Zdroj: Evropská komise

Navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů v zájmu klimatické neutrality EvropyAby se Evropské unii podařilo dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, předložila dnes Evropská komise strategii EU v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů. V ní navrhuje zvýšit v Evropě objem energie z obnovitelných zdrojů, kterou vygenerují…

více článků
Nejčtenější

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

27.10.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, Ing. Rostislav Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Energetika info

Základní podmínky provozu a instalací, klasifikace vnějších vlivůGarance

20.8.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními podmínkami, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu a možnou přístupnost laickým osobám, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy”. Jejich důležitost je podchycena již v ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 467/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 192)
  • 472/2020 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 473/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 474/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 475/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 476/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 477/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 478/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 20.11.2020 v částce č. 194)
  • 483/2020 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 197)
  • 487/2020 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

E-audit

8.12.2020, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů

9.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela odpadových zákonů přináší celou řadu změn. Jaká jsou jejich pozitiva a jaká negativa?

Aktuální změny bezpečnostního listu

9.12.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Podrobný rozbor aktuálních změn Přílohy II nařízení REACH zavedených nařízením 2020/878. Využití SW CASEC nejen pro tvorbu bezpečnostních listů, ale i pro management chemických látek a směsí ve firmě. Tvorba výstupů požadovaných národní legislativou v BOZP, PO a ochraně životního prostředí a také evropskými nařízeními v souvislosti s chemickými látkami.

Nakládání s vodami v průmyslu

16.12.2020, On-line, Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

12.1. – 26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2020 -
Vyhláška o energetické náročnosti budov 1.9.2020 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon o hospodaření energií 25.1.2020 1.1.2021
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme