dnes je 23.9.2023

Input:

463/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 463/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění účinném k 1.7.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
214/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 8, § 9, § 10, § 13; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu na ztráty, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní.
(2)  Toto nařízení dále stanovuje
a)  způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu,
b)  období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,
c)  termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu a
d)  pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.
(3)  Kde se v tomto nařízení stanoví o ztrátách plynu v distribuční soustavě, rozumí se tím rovněž technologická vlastní spotřeba plynu provozovatele distribuční soustavy, ledaže z ustanovení plyne, že se na technologickou vlastní spotřebu plynu nepoužije.
§ 2
Stanovená cena elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě
(1)  Stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě jsou cenami maximálními podle zákona o cenách. Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu.
(2)  Stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě poskytované obchodníkem s elektřinou nebo plynem provozovateli distribuční soustavy podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o dodávce plynu v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
§ 3
Výše stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě
(1)  Cena elektřiny na ztráty v distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, se stanoví ve výši ceny elektřiny v Kč/MWh pro vyhodnocení ceny za
Nahrávám...
Nahrávám...