dnes je 27.5.2024

Jak si v EU stojí metoda EPC?

13.9.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jak si v EU stojí metoda EPC?Zprávu o stavu trhů EPC v EU v letech 2020-21 vydal nyní Úřad Evropské unie pro publikace.

Novela vyhlášky o dispečerském řízení elektrizační soustavy

28.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky o dispečerském řízení elektrizační soustavyVe stanovených případech a za podmínky, kdy věc nesnese odkladu, lze technickým dispečinkem změnu výkonu výrobny elektřiny nebo změnu spotřeby odběrného elektrického zařízení provést prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení, tedy na dálku,…

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody teplaNová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města Prahy. Nové trubky, moderní předávací stanice na…

Systémy managementu hospodaření s energií: Právní a další požadavkyGarance

25.4.2023, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právními požadavky se rozumí povinnosti vynucené legislativou, tedy zákony České republiky. V tomto případu jde zejména o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření…

Přístupné pro: Energetika info

Provozovatelé distribučních soustav mohou žádat o dotace, MPO vyhlásilo novou výzvu

4.4.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé distribučních soustav mohou žádat o dotace, MPO vyhlásilo novou výzvuMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM (Advanced/Automatic Meter Management) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. V té má resort…

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti

5.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnostiVýznam energetických úspor a energetické účinnosti je stále více skloňován napříč celou společností, i proto je důležité zavádění energeticky úsporných opatření v maximální možné míře podporovat. Pro tyto účely existuje celá řada dotačních titulů, jejichž…

Technické normy si nyní můžete koupit online a v elektronické podobě. Česká agentura pro standardizaci spouští nový e-shop

2.12.2022, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Technické normy si nyní můžete koupit online a v elektronické podobě. Česká agentura pro standardizaci spouští nový e-shopPřístup k normám ČSN a TNI bude nyní snazší. Bude možné si koupit i jednotlivé normy v elektronické i fyzické podobě.

Nová vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

30.9.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Nová vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větráníVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu nahrazuje původní vyhlášku č. 193/2013 Sb.

Venkov v balíku - o energetické nezávislosti obcí (jako v Mikolajicích)

21.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Venkov v balíku - o energetické nezávislosti obcí (jako v Mikolajicích)160 obcí v Česku vyrábí čistou energii a teplo díky obnovitelným zdrojům. Jsou energeticky soběstačnější a nezávislé na fosilních palivech. Jako Mikolajicích na Opavsku. Stovky dalších obcí je chtějí následovat. Chybí jim však stabilní prostředí a podpora…

Vyhláška o energetickém posudkuGarance

22.3.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 15/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větráníGarance

1.3.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. Předpis nahrazuje vyhlášku č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a je účinný od 1. března…

Přístupné pro: Energetika info

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám

22.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normámMinisterstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se tak dostanou do on-line databáze…

On-line přístup zdarma do databáze českých technických norem mají nově studenti technických vysokých škol

8.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

On-line přístup zdarma do databáze českých technických norem mají nově studenti technických vysokých školČeská agentura pro standardizaci (ČAS) nově nabízí studentům technických vysokých škol zdarma přístup do on-line databáze českých technických norem (ČSN) a souvisejících technických informací. Organizace, která má ze zákona na starosti distribuci ČSN, tak může…

Posuzování shody elektrických zařízení s nízkým napětímQ&A

21.1.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti zajistit provedení energetického audituGarance

24.11.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné stanovisko Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Ochrana elektrických zařízení proti výpadkům energieQ&A

27.2.2019, Ing. Zdeněk Peták, Zdroj: Verlag Dashöfer

Který legislativní předpis či norma stanoví, že elektrické zařízení musí být projektováno a provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a vzniku škod v případě mimořádného výpadku dodávky…

Přístupné pro: Energetika info

Minimální kvalifikace pro vedoucího pracovníka elektroGaranceQ&A

25.7.2018, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké minimální vzdělání a kvalifikaci musí mít vedoucí pracovník, který řídí pracovníky elektro s kvalifikací podle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.?

Přístupné pro: Energetika info

Neustálé zlepšováníGarance

26.6.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neustálé zlepšování v sobě norma ČSN EN ISO 50001 genericky obsahuje hned dvakrát.

Přístupné pro: Energetika info

Neshoda (z pohledu normy ČSN EN ISO 50001)Garance

19.6.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neshoda je dle definice uvedené v textu normy „nesplněním požadavku”. Jde o poněkud lakonické tvrzení.

Přístupné pro: Energetika info

Normalizace datGarance

12.6.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem normalizace je mnohoznačný. Pamětníkům navíc připomíná nehezká 70. léta minulého století. V systému managementu hospodaření s energií má však význam velmi dobře definovaný a definovatelný. Znamená, že naměřená data (zejména o spotřebách energií) jsou…

Přístupné pro: Energetika info

Zdroj energieGarance

29.5.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdrojem energie se rozumí technické zařízení, které poskytuje energii v požadované formě, kvalitě a množství schopné konat užitečnou práci.

Přístupné pro: Energetika info

NávrhGarance

22.5.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lakonický text názvu kapitoly 4.5.6 Návrh v normě ČSN EN ISO 50001 je následován poměrně výstižným textem. Proto si dovolím jej zde přesně citovat:

Přístupné pro: Energetika info

Měřicí plánGarance

15.5.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřicí plán je předpis stanovující podmínky vlastního odečítání naměřených hodnot.

Přístupné pro: Energetika info

Měření energieGarance

8.5.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakékoliv výpočty, plány či úvahy budou stát na písku, pokud se nebudete moci opřít o věrohodná měření spotřeby nebo výroby energie. Instalace ověřených a kalibrovaných měřičů je nutnou podmínkou. Mimo to je však velmi užitečné znát další okolnosti související…

Přístupné pro: Energetika info

Energeticky náročný spotřebičGarance

1.5.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správný hospodář (který v podstatě žádnou normu ISO 50001 ke své práci nepotřebuje) projde svěřené energetické hospodářství a identifikuje „největší žrouty energie”. Může takto z hospodářství vyčleňovat úplné celky (výrobní linky, skladovací haly, …),…

Přístupné pro: Energetika info

Energetická účinnostGarance

24.4.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická účinnost je jedním z mála pojmů, jejichž definici nevytváříme v systému ISO 50001, ale je dána z vnějšku, fyzikou. Pamatujeme si ze základní školy, že energetická účinnost je poměr…

Přístupné pro: Energetika info

Energetická náročnostGarance

10.4.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozlišujme dva velmi podobně znějící pojmy: energetickou náročnost a energetickou účinnost.

Přístupné pro: Energetika info

Energetický cílGarance

27.3.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetickým cílem může být jakýkoliv žádoucí stav, cíl nebo proces, který má pozitivní vliv na energetickou náročnost. Energetický cíl nemá specifikovanou (cílovou) hodnotu.

Přístupné pro: Energetika info

Energetické plánováníGarance

13.3.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetické plánování je komplexní proces. Zahrnuje činnosti popsané pod těmito dalšími pojmy:

Přístupné pro: Energetika info

Energetická cílová hodnotaGarance

27.2.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozlišujte mezi energetickým cílem a energetickou cílovou hodnotou. Pojem „energetický cíl” je obecnější než „energetická cílová hodnota”.

Přístupné pro: Energetika info

Akční plánGarance

13.2.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akční plán není výmysl systému hospodaření s energií ani normy ISO 50001. Akční plán nosí nevědomky v hlavě každá hospodyňka, která chce vypravit rodinu na zahraniční…

Přístupné pro: Energetika info

OdchylkaGarance

30.1.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchylka je hodnota získaná měřením, která se významně odchyluje od hodnoty, která byla očekávána nebo plánována. Nemusí jít pouze o odchylku při měření energií, ale i jiných parametrů významných pro energetický management, např. teploty, průtoku, objemu,…

Přístupné pro: Energetika info

Významné užití energieGarance

23.1.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice normy ISO 50001 říká, že užití energie je významné, pokud představuje podstatnou část spotřeby energie nebo poskytuje značný potenciál pro snižování energetické…

Přístupné pro: Energetika info

Výchozí stav spotřeby energieGarance

16.1.2018, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výchozí stav spotřeby energie je prezentován za určité časové období, zpravidla jeden rok. Platí, že výchozí stav spotřeby energie pro budoucí období je vlastně konečným stavem za období…

Přístupné pro: Energetika info

Vrcholové vedeníGarance

19.12.2017, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrcholovým vedením se rozumí skupina osob zaujímajících nejvyšší funkční pozice v organizaci. Zpravidla je to:

Přístupné pro: Energetika info

Nové nařízení, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy

18.12.2017, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Nové nařízení, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavyNařízení (EU) 2017/2196 má zachovat bezpečnost provozu, zabránit šíření či zhoršení mimořádné události a zamezit rozsáhlému narušení či stavu blackoutu, jakož i umožnit účinnou a rychlou obnovu elektrizační soustavy po nouzovém stavu či stavu…

Tým managementu hospodaření s energiíGarance

5.12.2017, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetický tým, někdy též tým managementu hospodaření s energií, tým energetického managementu nebo jiné variantní názvy.

Přístupné pro: Energetika info

EnergieGarance

28.11.2017, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady: elektrická energie, kinetická energie, odpadní energie, energie větru…

Přístupné pro: Energetika info

Spotřeba energieGarance

14.11.2017, RNDr. Tomáš Chudoba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je blíže objasněno v textu k heslu „ Energie ”, energii nemůžeme spotřebovávat, můžeme pouze měnit její formu. Norma ISO 50001 proto používá výrazně vhodnější pojem „užití energie”. Proto všude tam, kde je to možné, používejme pojmy vhodnější, výstižnější,…

Přístupné pro: Energetika info
Nahrávám...
Nahrávám...