dnes je 28.5.2020

Nejnovější

Plynové kotle 2019

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Plynové kotle 2019Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, provedlo v roce 2020 statistické šetření o prodejích plynových kotlů.

Řízení distribučních sítí 04: Hromadné dálkové ovládáníGarance

26.5.2020, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné dálkové ovládání (HDO) využívá PDS k řízení určitých segmentů spotřeby, zejména akumulační a přímotopné, tak, aby zajistil optimální využití sítí a uspokojení co největšího počtu odběratelů za normálního provozu, realizoval potřebné omezení spotřeby…

Přístupné pro: Energetika info

Dvacáte vydání REMIT Quarterly

26.5.2020, Zdroj: Agency for the Cooperation of the Energy Regulators (ACER)

Dvacáte vydání REMIT QuarterlyVyšlo 20. vydání čtvrtletníku REMIT, jenž poskytuje informace o pokynech ACER k použití článku 5 nařízení REMIT týkajícího se hromadění přenosové kapacity. Zahrnuje také aktualizaci činností v oblasti kvality údajů v agentuře a také statistiky za poslední…

Studie: Příspěvek ukládání energie k bezpečnosti dodávek elektřiny v Evropě

25.5.2020, Zdroj: Evropská komise

Studie: Příspěvek ukládání energie k bezpečnosti dodávek elektřiny v EvropěPodle nové studie zveřejněné Evropskou komisí budou inovativní řešení skladování energie hrát důležitou roli při zajišťování integrace obnovitelných zdrojů energie do evropské sítě, a to s co nejnižšími náklady. To pomůže dosáhnout cílů v oblasti dekarbonizace…

Spotřebitelé v energetice se dostali do hledáčku inkasních agentur

25.5.2020, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší stále častěji dotazy spotřebitelů, po kterých dodavatelé vymáhají pohledávky prostřednictvím inkasních agentur. Často přitom není jasné, jak a kdy dlužná částka vznikla, případně proč byla navýšena o další poplatky.…

Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor. Ekologičtější elektrárna uspoří vodu i maziva a zvýší bezemisní výrobu.

22.5.2020, Zdroj: ČEZ

Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor. Ekologičtější elektrárna uspoří vodu i maziva a zvýší bezemisní výrobu.Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční…

Více než 300 miliard korun investic přinese rozvoj čisté energetiky v ČR do 2030

21.5.2020, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie

Více než 300 miliard korun investic přinese rozvoj čisté energetiky v ČR do 2030Celkem 327,5 miliard korun přinesou investice pro dosažení cíle rozvoje obnovitelných zdrojů, který stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, spočítali experti ČVUT a Komory obnovitelných zdrojů energie. K vyvolání těchto investic bude zapotřebí přibližně 70…

Bezplatné energetické poradny EKIS se opět otevírají veřejnosti

21.5.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bezplatné energetické poradny EKIS se opět otevírají veřejnostiOd středy 20. května 2020 se opět otevřou bezplatná Energetická konzultační a informační střediska EKIS, která radí domácnostem, firmám, úřadům či obcím, jak snížit náklady na spotřebu energie.

Zapojte se do veřejné konzultace k revizi nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E)

20.5.2020, Zdroj: Evropská komise

Zapojte se do veřejné konzultace k revizi nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E)Cílem konzultace shromáždit názory občanů a zúčastněných stran EU na nařízení TEN-E. Zelená dohoda pro Evropu potvrzuje ambice EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a nastiňuje širokou škálu opatření v různých oblastech politiky, která je třeba ...

Řízení distribučních sítí 03: Automatizovaný systém dispečerského řízení PDSGarance

19.5.2020, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle pravidel provozování distribučních soustav PDS získává automatizovaným systémem dispečerského řízení informace z DS a od uživatelů připojených k DS, kterými jsou zde:

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.2.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 221/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.4.2020 v částce č. 80)
  • 222/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 30.4.2020 v částce č. 80)
  • 223/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.5.2020 v částce č. 81)
  • 224/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.5.2020 v částce č. 81)
  • 225/2020 Sb. o zrušení krizového opatření (vyšlo dne: 4.5.2020 v částce č. 82)
  • 226/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 4.5.2020 v částce č. 82)
  • 235/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.5.2020 v částce č. 86)
  • 236/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.5.2020 v částce č. 87)
  • 237/2020 Sb. novela zák. č. 151/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Nový zákon o odpadech - obce

2.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady

9.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Vliv koronaviru na smluvní vztahy v dopravě

15.6.2020, On-line, JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Obsahem on-line semináře bude zejména upozornění na dopady koronaviru a různých státních opatření proti jeho šíření do odpovědnosti dopravce a zasílatele za škodu. Především za škodu na zásilce a zpřekročení dodací lhůty, zčásti za škodu vdůsledku obstarání přepravy. To vše spřihlédnutím kjiž existující judikatuře. Poukázáno bude také na důsledky pro trvání, zánik či změnu smlouvy – jak smluv rámcových, tak jednorázových. Poskytneme dále praktická doporučení pro formulaci smluv, objednávek či jejich potvrzení sohledem na rizika plynoucí zkoronaviru a státních opatření proti jeho šíření, spřihlédnutím kmožnostem využití individuálních i všeobecných obchodních podmínek zájmových organizací.

Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpady

16.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s povinnostmi osob ve vztahu k nebezpečnému odpadu a se zásadami přepravy nebezpečného odpadu.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme