dnes je 18.10.2019
Nejnovější

Essentials: Vodítko pro evropskou bioenergetiku

18.10.2019, Zdroj: AEBIOM - The European Biomass Association

Essentials: Vodítko pro evropskou bioenergetikuBioenergy Europe zveřejnilo informační publikaci Essentials - rychlého, ale komplexního průvodce bioenergetikou. Má poukázat na nesčetné množství způsobů, jak bioenergetika pomáhá Evropě v boji proti změně klimatu.

Nové vydání nejkomplexnějších energetických údajů

18.10.2019, Zdroj: International Energy Agency (IEA)

Nové vydání nejkomplexnějších energetických údajůMezinárodní energetická agentura (IEA) vydává od roku 1997 roční souhrnné údaje z oblasti energetiky. Edice publikací z roku 2019 poskytuje nejkomplexnější energetických údaje na světě. Letošní vydání doplňuje ověřené údaje za rok 2017 a předběžné údaje za rok ...

Jaká bude role zemního plynu v nových strategiích? Odpoví největší plynárenská konference v České republice

17.10.2019, Zdroj: Český plynárenský svaz

Jaká bude role zemního plynu v nových strategiích? Odpoví největší plynárenská konference v České republicePodzimní plynárenská konference, tradičně organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, evropských institucí a…

Cena za odkup elektřiny malé vodní elektrárny

16.10.2019, Ing. Kristián Titka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebujeme poradit s prodejem elektřiny z malé vodní elektrárny kláštera. Obchodník nám nyní nabízí cenu 1010 Kč/MWh. Vloni jsme měli cenu 1250 Kč/MWh. Je možnost, že se cena zvýší?

Informace o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov v ČR

16.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov v ČRZpráva o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov. Zpráva o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov obsahuje statistiku vycházející z evidence o provedených činnostech energetických specialistů tzv. ENEX databáze. V rámci databáze ...

Prvky distribučních sítí 03: TransformátoryGarance

15.10.2019, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Transformátor je elektrický netočivý stroj, sloužící k přenosu elektrické energie mezi dvěma (nebo více) obvody střídavého proudu prostřednictvím střídavého magnetického pole. V elektroenergetické soustavě se transformátorů nejčastěji používá pro změny napětí…

Přístupné pro: Energetika info

První ročník konference o bateriových technologiích Energy Manifest proběhne již za měsíc v Bratislavě

15.10.2019, Zdroj: Neopublic

První ročník konference o bateriových technologiích Energy Manifest proběhne již za měsíc v BratislavěV Bratislavě se setkají přední odborníci ze všech oborů, které se věnují bateriím. Budou diskutovat o přístupu k surovinám, podpoře evropské výroby baterií, posilování výzkumu a inovací v EU v tomto odvětví a podpoře výroby baterií s co nejmenší…

Normy ČSN pro energetiku 10/2019

14.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro energetiku 10/2019Nové normy ČSN pro energetiku vydané v říjnu 2019. ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky Zvláštní požadavky této části IEC 60364 platí pro ...

Prodej kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků na pevná paliva do 50 kW

11.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prodej kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků na pevná paliva do 50 kWOddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o prodejích kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků do 50 kW v České republice za léta 2010-2018, která vychází z vlastních šetření MPO, celní…

Cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

11.10.2019, Zdroj: ERÚ

Cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energieÚplné znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.9.2018, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info

Energetičtí specialistéGarance

3.11.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst.…

Přístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 118/2019 Sb. novela vyhl. č. 247/2001 Sb. a č. 35/2007 Sb. (vyšlo dne: 14.5.2019 v částce č. 51)
  • 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (vyšlo dne: 24.5.2019 v částce č. 56)
  • 154/2019 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 155/2019 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 64)
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 216/2019 Sb. novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 91)
  • 245/2019 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Odpady a obaly v podnikové praxi

21.10.2019, Praha, Ing. Monika Čiperová

Cílem semináře je poskytnout přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou.

Falšování potravin

22.10.2019, Praha, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti falšování potravin, definovat možné aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou po záměnu zeměpisného původu nebo nepravdivou deklaraci bio kvality potraviny. Diskutovány také budou výhody a omezení používaných kontrolních laboratorních metod a výhledy do budoucna.

Konference kvality 2019

31.10.2019, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., Ing. Zdeněk Šenovský, Ing. Jan Cuřín

Zveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Tak jako v minulých letech, i letos se konference zaměří na nové normy v oblasti systémů managementu kvality a na zkušenosti s nimi. Letošní ročník tak bude například zahrnovat informace o požadavcích ČSN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled změn a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy včetně příkladů z praxe.

Bioprodukce a biopotraviny

5.11.2019, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Tachografy a sociální legislativa

7.11.2019, Praha, Bc. Milan Špás

Na semináři získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1.7.2019 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2019 1.1.2020
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2018 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
2018/2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24.12.2018
Spolupracujeme