dnes je 27.1.2022

Nejnovější

EU překročila cíl pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie

27.1.2022, Zdroj: Eurostat

EU překročila cíl pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energieNa úrovni EU dosáhl podíl hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 22 %. To je 2 procentní body (pb) nad cílovou úrovní pro rok 2020, jak je zahrnuta ve směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jde o…

Díky nové síti může energie ušetřit i vaše obec

26.1.2022, Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb

Díky nové síti může energie ušetřit i vaše obecPrvní česká síť energetické účinnosti právě startuje. Díky ní si mohou zapojená města, městské části a obce předávat odborné rady a zkušeností s cílem podporovat projekty v oblasti úspor energie, využití inovací a obnovitelných zdrojů.

Řešení nárůstu cen energie: Soubor opatření a podporGarance

25.1.2022, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská unie se stejně jako mnoho jiných regionů světa v současné době potýká s prudkým nárůstem cen energií. Je to velký problém pro občany, podniky, evropské orgány i vlády v celé EU.

Přístupné pro: Energetika info

Čtvrtletní zprávy EU o trhu s energiemi

25.1.2022, Zdroj: Evropská komise

Čtvrtletní zprávy EU o trhu s energiemiPodle nové čtvrtletní zprávy Komise o trhu s plynem vzrostly velkoobchodní ceny plynu v EU ve třetím čtvrtletí roku 2021 na rekordní úroveň. Totéž platí pro čtvrtletní zprávu o elektřině, která zdůrazňuje, že spotřeba elektřiny se vrátila na úroveň před…

Aktualizovaná statistika spotřeby energie v EU

21.1.2022, Zdroj: Eurostat

Aktualizovaná statistika spotřeby energie v EUSpotřeba primární energie v EU v roce 2020 prudce klesla na 1 236 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe), což je o 5,8 % více, než je cíl účinnosti pro rok 2020, čímž jej jednoznačně převyšuje. To je však stále 9,6 % od cíle pro rok 2030, což znamená, že úsilí…

Přes 50 tisíc domácností si loni pořídilo vlastní obnovitelný zdroj energie

20.1.2022, Zdroj: Komora OZE

Přes 50 tisíc domácností si loni pořídilo vlastní obnovitelný zdroj energieZákaz vytápění špinavými kotli se blíží. Problém se týká až 300 tisíc špinavých kotlů. Řešením je kromě dokončené výměny i zahájená realizace spolu s podanou žádostí o dotaci. Komora obnovitelných zdrojů energie připravila žebříček nejoblíbenějších čistých…

Komponenty pro výrobu zelené energie 2020: Dovoz do EU převyšuje vývoz

20.1.2022, Zdroj: Eurostat

Komponenty pro výrobu zelené energie 2020: Dovoz do EU převyšuje vývozV roce 2020 utratila EU 11,2 miliardy EUR na dovoz komponent pro výrobu zelené energie (větrných turbín, solárních panelů a kapalných biopaliv) ze zemí mimo EU. Mezitím EU vyvezla do zemí mimo EU produkty v hodnotě přibližně poloviny této částky (5,8 miliardy…

Průměrná tržní cena povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2021

19.1.2022, Zdroj: ERÚ

Průměrná tržní cena povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2021... Energetický regulační úřad zveřejnil průměrnou cenu emisní povolenky za rok 2021. Energetický regulační úřad stanovuje pro účely: a) ustanovení § 26d odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a b) regulace cen tepelné ...

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinouGarance

18.1.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2021 novelizace vyhláškami č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Právní bariéry znemožňují propojení zemědělství s výrobou čisté energie

18.1.2022, Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost

Právní bariéry znemožňují propojení zemědělství s výrobou čisté energieČeská republika má velký potenciál ve dvojím využití půdy kombinujícím zemědělskou a energetickou výrobu – tzv. agrofotovoltaika (či agrivoltaika). Toto spojení přináší výhody pro ochranu zemědělské produkce i výrobu čisté elektřiny pomocí solárních panelů.…

více článků
Nejčtenější

Vyhláška o měření plynuGarance

9.3.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti plynárenství upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinouGarance

18.1.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2021 novelizace vyhláškami č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Technické podmínky pro připojení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nízkého napětí regionálních provozovatelů distribučních soustavArchiv

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úkolem obchodního měření je získání dat o odebírané a dodávané elektřině a poskytování těchto dat oprávněným účastníkům trhu s elektřinou.

Přístupné pro: Energetika info

ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3: hmotné škody na stavbách a nebezpečí životaGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato část normy se zabývá hlavně vnějším LPS (hromosvodem) a částečně i vnitřním LPS (vyrovnáním potenciálu, SPD a elektrickou izolací vnějšího LPS - dostatečnou vzdáleností zabraňující přeskokům).

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 15/2022 Sb. novela zák. č. 141/2021 Sb. (vyšlo dne: 26.1.2022 v částce č. 9)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

27.1.2022, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy.

Školní sběr tříděného odpadu

8.2.2022, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Výpočty pro řízení zásob

9.2.2022, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše. Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

Prodej potravin a jejich propagace na internetu

22.2.2022, Praha, Mgr. Martin Hedeja

V poslední době prudce narůstá počet subjektů, které začínají realizovat v sektoru potravin internetový obchod a reklamu. Tento seminář Vás seznámí s povinnostmi, které musí splnit každý provozovatel potravinářského podniku, který prodává potraviny prostřednictvím internetu.

Plánování výroby a intralogistika

23.2. – 24.2.2022 (23.2.2022, 24.2.2022), Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Jak vyrábět co nejlevněji, nejrychleji, s nejméně lidmi a s nejméně zásobami? Jak naplánovat, co vyrábět dříve a co později? Chcete umět stanovit optimální výrobní dávky a maximálně využít výrobní kapacitu? Jaké metody použít, aby Vaše výroba či podniková logistika byly efektivnější než doposud?

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.1.2022 1.4.2022, 1.7.2024
Registrační vyhláška 1.1.2022 -
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě 1.1.2022 -
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 1.1.2022 -
Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.1.2022 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2022 1.2.2022, 1.7.2022, 1.1.2023, 1.7.2023
Zákon o hospodaření energií 1.1.2022 1.2.2022, 1.7.2023
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2022 1.1.2023
Spolupracujeme 

Nahrávám...
Nahrávám...