dnes je 15.8.2020

Nejnovější

Impedance smyčky v síti TNC

12.8.2020, Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz na impedanci smyčky v síti TNC. Jištění je 10A C. Délka vedení je 100 m. Naměřená hodnota byla 2,84. Může to tak být? Martin Šturma Bylo by třeba znát ještě průřez fázového vodiče a vodiče PE. Pro vodič s průřezem 1,5 mm 2: 0,018*100*(1/1,5+0, ...

Řízení distribučních sítí 07: Bezpečnost zařízení distribučních soustavGarance

11.8.2020, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pravidlech provozování distribučních soustav (DS) jsou specifikovány požadavky na zajištění bezpečnosti zařízení DS, které bude PDS aplikovat takovým způsobem, aby byly splněny požadavky EZ a dalších zákonných předpisů vč. podmínek licence na distribuci…

Přístupné pro: Energetika info

Přezkum směrnic o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti

7.8.2020, Zdroj: Evropská komise

Přezkum směrnic o obnovitelných zdrojích a energetické účinnostiKomise EU zahájila první kroky v procesu přezkoumání fungování směrnic 2012/27/EU a 2018/2001/EU. Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížení emisí skleníkových plynů odpovědným způsobem do roku 2030 o 50 až 55 %. To byl klíčový slib předsedkyně von der ...

Dlouhé stráně: V dubnu rekordní výroba elektřiny, za pololetí růst o 40 %

7.8.2020, Zdroj: ČEZ

Dlouhé stráně: V dubnu rekordní výroba elektřiny, za pololetí růst o 40 %Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrobila v prvním pololetí letošního roku více než 365 milionů kWh elektřiny. Takový objem elektřiny by dokázal pokrýt roční spotřebu více než 100 tisíc českých domácností. V dubnu vyrobila tato „největší baterie v…

Mořské větrné elektrárny - experti zvyšují své odhady pro tuto dekádu

7.8.2020, Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE)

Mořské větrné elektrárny - experti zvyšují své odhady pro tuto dekáduZosminásobení výkonu mořských větrných elektráren do roku 2030 očekává světová větrná asociace Global Wind Energy Council (GWEC).

Výstavbě chytrých energetických mikrosítí už nic nebrání

6.8.2020, Zdroj: Středočeské inovační centrum

Výstavbě chytrých energetických mikrosítí už nic nebráníPodpora inovací a inovativních firem je jednou z klíčových oblastí, kterou se zabýváme, i proto jsme se stali hrdým partnerem letošního 5. ročníku veletrhu Týden Inovací, který se přesunul z května 2020 na 29. září 2020. V rámci veletrhu se můžete těšit na…

Zveřejnění Výroční zprávy a Zprávy o nákladech za rok 2019 podle Nařízení CACM

6.8.2020, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Zveřejnění Výroční zprávy a Zprávy o nákladech za rok 2019 podle Nařízení CACMNominovaní operátoři trhu s elektřinou ('NEMOs') a operátoři přenosových soustav ('TSOs') mají dle nařízení Komise (EU) 2015/1222 (Nařízení CACM) povinnost zveřejnit každoročně zprávu o propojení vnitrodenních a denních trhů a také zprávu o nákladech.

Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složení

5.8.2020, Zdroj: ERÚ

Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složeníRada Energetického regulačního úřadu působí od 1. srpna 2020 v novém složení. Novou členkou Rady se stala Markéta Zemanová, která ve funkci vystřídala Rostislava Krejcara, jenž v Radě ERÚ zasedal od jejího vzniku v roce 2017 a nyní mu skončil tříletý mandát.

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo.

4.8.2020, Zdroj: ČEZ

Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo.Více než 650 milionů kWh elektřiny dodala v letošním 1. pololetí do sítě trojice přečerpávacích vodních elektráren ČEZ - Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II. Využívání přečerpávacích elektráren stále roste. Jen za letošních prvních šest měsíců vyrobily…

více článků
Nejčtenější

Základní podmínky provozu a instalací, klasifikace vnějších vlivůGarance

20.8.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními podmínkami, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu a možnou přístupnost laickým osobám, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy”. Jejich důležitost je podchycena již v ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické…

Přístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Přístupné pro: Energetika info

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb.Garance

7.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní důvody přijetí zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Energetika info

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 236/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.5.2020 v částce č. 87)
  • 237/2020 Sb. novela zák. č. 151/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
  • 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 98)
  • 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (vyšlo dne: 23.6.2020 v částce č. 107)
  • 285/2020 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.6.2020 v částce č. 108)
  • 290/2020 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019 (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 291/2020 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 326/2020 Sb. novela nař. vl. č. 145/2008 Sb. (vyšlo dne: 29.7.2020 v částce č. 132)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Výpočtové modelování pro začátečníky

20.8.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Výpočtové modelování pro pokročilé

3.9.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Nový zákon o odpadech

8.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2020 -
Vyhláška o energetické náročnosti budov 1.9.2020 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme