dnes je 9.5.2021

Nejnovější

Zájem o fotovoltaiku „raketově roste“

5.5.2021, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie

Zájem o fotovoltaiku „raketově roste“Počet žádostí, které podávají domácnosti do programu Nová zelená úsporám, se neustále zvyšuje. Platí to i o prvních měsících roku 2021: v loňském roce bylo za leden a únor podáno celkem 719 žádostí, v roce 2021 bylo za stejné období podáno celkem 1376 žádostí…

Geotermální energieGarance

4.5.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, se použijí relevantní definice obsažené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES se rozumí:

Přístupné pro: Energetika info

V Sušici a Klatovech bude ČEZ Energo investovat do kogeneračních jednotek

4.5.2021, Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb

V Sušici a Klatovech bude ČEZ Energo investovat do kogeneračních jednotekHned na dvou místech v okrese Klatovy provozuje či bude provozovat ČEZ Energo nové kogenerační jednotky, a to v Sušici a Klatovech. V Sušici půjde o modernizaci a výměnu stávajících jednotek za nové. V Klatovech pak dojde k instalaci vůbec první zcela nové…

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu mírně klesají

3.5.2021, Zdroj: Eurostat

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu mírně klesajíVe druhém pololetí roku 2020 se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii (EU) mírně snížily ve srovnání se druhým pololetím roku 2019 (21,7 EUR za 100 kWh) a činily 21,3 EUR za 100 kWh. Průměrné ceny zemního plynu v EU mírně poklesly a činily 7,0…

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v jednotlivých měsících roku 2020

30.4.2021, Zdroj: Eurostat

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v jednotlivých měsících roku 2020Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (větrných, vodních a solárních) v EU se v průběhu roku 2020 lišila, přičemž nejvyšší byla v únoru a nejnižší v září.

Vyhláška o energetickém posudkuGarance

29.4.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.”) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9) a zajistit ve…

Přístupné pro: Energetika info

Čeští experti vyvinuli nové technologie pro budoucnost jaderné energetiky

29.4.2021, Zdroj: Technologická agentura ČR

Čeští experti vyvinuli nové technologie pro budoucnost jaderné energetikyVyužívání energie z jádra se stalo přirozenou součástí energetického mixu vyspělých států. Důvod je jednoduchý, patří mezi jeden z mála zdrojů, který pokrývá rostoucí nároky na spotřebu energie a zároveň vyhovuje perspektivám bezemisní energetiky. Lze tedy…

Věrná energie na moři: Financování a klíčové trendy v roce 2020

29.4.2021, Zdroj: WindEurope

Věrná energie na moři: Financování a klíčové trendy v roce 2020... WindEurope zveřejnilo údaje o financování projektů větrné energetiky v loňském roce. Navzdory pandemii COVID-19 bylo v roce 2020 ve větrné energetice v Evropě zafinancováno přes 80 miliard EUR, z nichž šlo 43 miliard EUR na výstavbu nových větrných farem. Zbývajících 37 miliard EUR zahrnovalo refinanční ...

Plynová kogenerace je klíčovou technologií pro modernizaci tepláren. Stát však musí nastavit podmínky.

29.4.2021, Zdroj: COGEN Czech

Plynová kogenerace je klíčovou technologií pro modernizaci tepláren. Stát však musí nastavit podmínky.Sdružení COGEN Czech žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o urychlené projednání a schválení novely zákona o podporovaných zdrojích (POZE). Stávající zákon platí jen do konce roku 2021 a bez jeho novely bude plánovaná transformace teplárenství i další…

Vyhláška o energetickém audituGarance

27.4.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednu z oblastí, která byla upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.”) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9). Vedle bližší…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, Ing. Rostislav Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Základní podmínky provozu a instalací, klasifikace vnějších vlivůGarance

20.8.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními podmínkami, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu a možnou přístupnost laickým osobám, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy”. Jejich důležitost je podchycena již v ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické…

Přístupné pro: Energetika info

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška o energetických specialistechGarance

28.1.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech. Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech. Nová vyhláška provádí ustanovení regulující činnost energetických specialistů podle zákona č.…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška o měření plynuGarance

9.3.2021, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti plynárenství upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 131/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 132/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 133/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 134/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 135/2021 Sb. novela usn. vl. č. 100/2021 Sb. a č. 112/2021 Sb. (vyšlo dne: 18.3.2021 v částce č. 51)
  • 139/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 22.3.2021 v částce č. 54)
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 147/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 26.3.2021 v částce č. 57)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka
EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o energetickém posudku 1.4.2021 -
Vyhláška o energetickém auditu 1.4.2021 -
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.4.2021 1.1.2022
Vyhláška o měření plynu 19.8.2017 1.7.2021
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.1.2021 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2021 1.1.2022
Zákon o hospodaření energií 1.1.2021 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2021 -
Spolupracujeme


 

Nahrávám...
Nahrávám...