dnes je 18.1.2021

Nejnovější

Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplem

18.1.2021, Zdroj: Český plynárenský svaz

Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplemMalé teplárny bojují o život a plynaři jim chtějí pomoci. Český plynárenský svaz (ČPS) proto připravil on-line informační centrum, které nabízí podporu při přechodu z vytápění uhlím na ekologický zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren naleznou na webu…

Nejvíce obnovitelné elektřiny pochází z vody a větru

18.1.2021, Zdroj: Eurostat

Nejvíce obnovitelné elektřiny pochází z vody a větruV roce 2019 tvořily obnovitelné zdroje energie 34 % hrubé spotřeby elektřiny v EU, což je mírný nárůst oproti 32 % v roce 2018.

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s elektřinou

15.1.2021, Zdroj: Evropská komise

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s elektřinou... Evropská komise zveřejnila pravidelnou čtvrtletní zprávu o trhu s elektřinou. Zpráva o trhu s elektřinou ukazuje, že uvolňování restrikcí během loňského podzimu umožnilo nárůst poptávky na úrovně roku 2019. © Evropská komise Předchozí zprávy: 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 ...

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s plynem

15.1.2021, Zdroj: Evropská komise

Čtvrtletní zpráva o evropském trhu s plynem... Evropská komise zveřejňuje pravidelnou zprávu o trhu s plynem - nyní za druhý kvartál roku 2019. Zpráva o trhu se zemním plynem pro třetí čtvrtletí loňského roku ukazuje mírný pokles v meziročním srovnání (-0,6 %). Maloobchodní ceny plynu pro domácnosti a průmysl se ve třetím čtvrtletí 2020 (ve srovnání ...

Dobrovolné dohody v oblasti energetické účinnosti

14.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dobrovolné dohody v oblasti energetické účinnostiČeská republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z balíčku evropských předpisů schválených v roce 2018 (tzv. zimní balíček), konkrétně…

Metodický pokyn, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyGarance

12.1.2021, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen zákon o službách), upravuje především vymezení pojmů, vymezení a rozsah služeb, výši záloh za…

Přístupné pro: Energetika info

Solární rok 2020: Česká fotovoltaika roste i během pandemie, stále ale nevyužíváme její plný potenciál. Modernizační fond nabízí změnu

12.1.2021, Zdroj: Solární asociace

Počet instalovaných fotovoltaických elektráren v Česku se za loňský rok opět téměř zdvojnásobil. Jen v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám vzniklo téměř 5 tisíc solárních střech. Čísla potvrzují, že pandemie koronaviru nezastavila nové investice do…

Předběžné tržní konzultace k Cenové kalkulačce

12.1.2021, Zdroj: ERÚ

Předběžné tržní konzultace k Cenové kalkulačceS cílem zajistit co nejvyšší užitek pro primární uživatele budoucího srovnávacího nástroje - Cenové kalkulačky se ERÚ v této předběžné tržní konzultaci obrací na potenciální zhotovitele srovnávacích nástrojů.

Jen něco málo přes 20 % energie používané na vytápění a chlazení pochází z obnovitelných zdrojů

11.1.2021, Zdroj: Eurostat

Jen něco málo přes 20 % energie používané na vytápění a chlazení pochází z obnovitelných zdrojů... Celková spotřeba energie na vytápění a chlazení v EU byla v roce 2019 pokryta obnovitelnými zdroji (OZE) ve výši 22,1 %. Obnovitelná energie pro vytápění a chlazení v roce 2019 Podíl OZE na vytápění a chlazení v EU (domácnosti, průmysl, nemocnice, školy atd.) se od roku 2004 do roku 2019 téměř zdvojnásobil ...

K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechniky

11.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechnikyDohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany.

více článků
Nejčtenější

Národní energetický mix ČR za rok 2018

30.12.2019, Zdroj: OTE

Národní energetický mix ČR za rok 2018Operátor trhu sestavuje v souvislosti s vyhláškou č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Národní energetický mix ČR, který umožňuje dodavateli elektřiny stanovit parametry ve vyúčtování dodávky elektřiny tak, aby…

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro biomasu

11.12.2020, Zdroj: Bioenergy Europe

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2020 pro biomasu... Bioenergy Europe vydává pravidelnou statistickou zprávu, jež podává podrobný přehled o odvětví bioenergetiky v EU. Zpráva Bioenergy Europe Statistical Report přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na ...

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu klesají

30.11.2020, Zdroj: Eurostat

Eurostat: Ceny elektřiny a zemního plynu klesajíV první polovině roku 2020 se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii (EU) mírně snížily ve srovnání s první polovinou roku 2019 (21,6 EUR za 100 kWh) a činily 21,3 EUR za 100 kWh. Průměrné ceny zemního plynu v EU byly téměř stabilní a činily…

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

18.12.2020, Zdroj: ERÚ

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu... Informace o sazbě poplatku na činnost ERÚ. Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky dle § 17d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických ...

Věstníky ERÚ v roce 2016: Podpora pro podporované zdroje energie

22.12.2016, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Věstníky ERÚ v roce 2016: Podpora pro podporované zdroje energieEnergetický regulační úřad zveřejnil cenová rozhodnutí, kterými se stanovují ceny za související služby v elektroenergetice a regulované ceny související s dodávkou plynu.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 9/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 10/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 11/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 12/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.1.2021 v částce č. 7)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v legislativě BOZP

18.1.2021, On-line, Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Konečné znění obalového zákona

19.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické osoby. Jaká práva a povinnosti z novely obalového zákona plynou při uvádění obalů a balených výrobků na trh, při zpětném odběru a využití odpadu z obalů, se dozvíte na tomto webináři. Součástí výkladu bude i další projednávaná novelizace obalového zákona, v souvislosti s transpozicí Směrnice o udržitelných plastech.

Ohlašování do ISPOP

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové povinnosti vyplývající z tohoto zákona se dozvíte na tomto webináři.

Prodáváme potraviny přes internet

3.2.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V poslední době přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021 -
Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.1.2021 -
Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 1.1.2021 -

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2021 -
Zákon o hospodaření energií 1.1.2021 -
Zákon o podporovaných zdrojích energie 1.1.2021 -
Spolupracujeme


 

Nahrávám...
Nahrávám...