dnes je 29.3.2020

Nejnovější

Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů - 2. kolo

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů - 2. koloStátní energetická inspekce informuje o změně v přijímání žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Popis hlavních principů projektu Interim Coupling

25.3.2020, Zdroj: OTE

Popis hlavních principů projektu Interim CouplingProvozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou účastnící se projektu DE-AT-PL-4M MC, známého také jako Interim Coupling, zveřejňují pro účastníky trhu společně připravený dokument, který shrnuje nejdůležitější informace o tomto…

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2018

24.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2018Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti tepla zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě nástroje vymezeného ve Státní energetické koncepci ČR za rok 2018.

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila smart grid projekt INTERFLEX

23.3.2020, Zdroj: ČEZ

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila smart grid projekt INTERFLEXZástupci projektu INTERFLEX prezentovali výsledky na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu letos v únoru. Projekt INTERFLEX byl zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních…

OTE pro účastníky trhu s elektřinou a plynem i nadále zajišťuje všechny svoje služby

20.3.2020, Zdroj: OTE

OTE pro účastníky trhu s elektřinou a plynem i nadále zajišťuje všechny svoje službySpolečnost OTE, a.s., i přes vyhlášený nouzový stav v České republice zajišťuje spolehlivě výkon činností pro všechny účastníky trhu s elektřinou a plynem.

ERÚ vyzývá dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

19.3.2020, Zdroj: ERÚ

ERÚ vyzývá dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelůmEnergetický regulační úřad zveřejnil výzvu, kterou žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku…

Energetický trh vítá rozhodnutí vlády zavést registr zprostředkovatelů

19.3.2020, Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Energetický trh vítá rozhodnutí vlády zavést registr zprostředkovatelůSvaz obchodu a cestovního ruchu ČR a největší hráči na trhu s elektřinou a plynem podporují zavedení povinné registrace zprostředkovatelů na ERÚ.

Další krok v boji s tzv. energošmejdy. Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelů

18.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další krok v boji s tzv. energošmejdy. Vláda schválila novelu, která zavede registr zprostředkovatelůVláda schválila novelu energetického zákona, která mimo jiné reaguje na nekalé praktiky některých nepoctivých prodejců energií. Materiál počítá i s dalšími opatřeními, která by měla pročistit energetický trh.

Fungování obnovitelných zdrojů je zajištěno

18.3.2020, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie

Fungování obnovitelných zdrojů je zajištěnoKomora obnovitelných zdrojů energie vítá udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury. Zároveň oceňuje rychlou reakci ministra Havlíčka a Vlády. Až odezní současná krize, dovolujeme si upozornit na ekonomickou…

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynuGarance

17.3.2020, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…

Přístupné pro: Energetika info

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.Garance

28.7.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Přístupné pro: Energetika info

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

11.2.2020, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 122/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 123/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 124/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 125/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 126/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 128/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 45)
  • 130/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
  • 131/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
  • 132/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.3.2020 v částce č. 47)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Dohoda ADR v roce 2020

16.4.2020, Praha, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstupuje v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné od 1. 7. 2019, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava)

Bioprodukce a biopotraviny

16.4.2020, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

21.4.2020, Brno, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Falšování potravin

22.4.2020, Praha, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti falšování potravin, definovat možné aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou po záměnu zeměpisného původu nebo nepravdivou deklaraci bio kvality potraviny. Diskutovány také budou výhody a omezení používaných kontrolních laboratorních metod a výhledy do budoucna.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme