dnes je 17.6.2024

Input:

358/2023 Sb., Vyhláška o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

č. 358/2023 Sb., Vyhláška o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2023
o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářového podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření
a)  podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů a
b)  vzor formulářového podání.
§ 2
Vzor formulářového podání
Vzor vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Společné ustanovení
Formulářové podání na tiskopise vydaném
Nahrávám...
Nahrávám...