dnes je 19.5.2024

Prevence a hašení požárů objektů s FVE?

5.9.2023, Zdroj: Electro Dad

Prevence a hašení požárů objektů s FVE?Téma prevence a hašení požárů domů s fotovoltaickými elektrárnami. Jan Staněk zavítal na půdu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Požárů fotovoltaik skokově přibývá. Podle Inženýrské komory lidé podceňují bezpečnost instalací

29.8.2023, Zdroj: ČKAIT

Požárů fotovoltaik skokově přibývá. Podle Inženýrské komory lidé podceňují bezpečnost instalacíCelkem 45 požárů fotovoltaických systémů v celé České republice evidoval Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům fotovoltaických elektráren. V…

Zajištění bezpečnosti VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

21.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:46:28

Seminář je zaměřen na legislativu vyhrazených technických zařízení VTZ a novou právní úpravu platnou od 1.7.2022. V průběhu semináře získáte přehled o současně platné legislativě, navazujících předpisech a přechodu mezi - starou a novou legislativou v oblasti…

Přístupné pro: Energetika info

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Přístupné pro: Energetika info

Předcházení úrazům elektrickým proudem

2.8.2021, Zdroj: České sdružení regulovaných elektroenergetických společností

Předcházení úrazům elektrickým proudemČeské sdružení regulovaných elektroenergetických společností představilo preventivní projekt Energetika dětem.

Zvýšení bezpečnosti práce dostalo od Senátu zelenou (návrh nového zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení dnes prošel Senátem)

11.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům, dnes podpořili senátoři. „Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi…

Kdy nejpozději je nutné provést pravidelnou revizi?Q&A

30.3.2020, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Bezpečné provádění ořezu dřevin v blízkosti elektrických vedení

23.12.2019, Zdroj: České sdružení regulovaných elektroenergetických společností

Bezpečné provádění ořezu dřevin v blízkosti elektrických vedeníElektřina a její vedení je s námi tak dlouho, že jsme ji přestali vnímat. Napětí přitom může zabíjet, aniž by se ho musel člověk dotknout. Tak ohromná energie proudí jen několik metrů nad našimi hlavami - ve volné krajině a bohužel také v blízkosti korun…

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

Přístupné pro: Energetika info

Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

27.8.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Přístupné pro: Energetika info

Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob stabilníchGarance

20.8.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlaková zařízení patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, jimiž se rozumí zařízení s akumulovanou energií a zvýšenou mírou rizika ohrožení životů a zdraví lidí i majetku. Snahou všech zainteresovaných subjektů, tj. projektantů, konstruktérů,…

Přístupné pro: Energetika info

Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

30.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.…

Přístupné pro: Energetika info

Ochrana elektrických zařízení proti výpadkům energieQ&A

27.2.2019, Ing. Zdeněk Peták, Zdroj: Verlag Dashöfer

Který legislativní předpis či norma stanoví, že elektrické zařízení musí být projektováno a provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a vzniku škod v případě mimořádného výpadku dodávky…

Přístupné pro: Energetika info

Publikace a instruktážní film: Rizika při používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení

13.12.2018, Zdroj: České sdružení regulovaných elektroenergetických společností

Publikace a instruktážní film: Rizika při používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedeníKaždý rok bohužel dochází při pohybu vozidel či mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení ke kontaktu s vodiči pod napětím. Tyto události končí v lepším případě poškozením zmíněných strojů nebo distribučního zařízení, v horším případě zraněním či…

Ochranná pásma v energetických sektorech a přestupky při jejich nedodrženíGarance

13.11.2018, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranným pásmem v energetice (tj. v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství) se rozumí prostor v blízkém okolí energetického zařízení vymezený energetickým zákonem. Jeho vymezení slouží a přispívá jednak k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek…

Přístupné pro: Energetika info

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazuZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:34

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. Videoseminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním…

Přístupné pro: Energetika info

BOZP při provozování technických zařízeníZáznamGarance

13.5.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:55

Zajištění BOZP při provozování a používání technických zařízení je velmi širokou oblastí BOZP. Tento videoseminář se věnuje požadavkům na bezpečnost vyhrazených technických zařízení nebo na požadavky na provádění kontrol a zkoušek technických…

Přístupné pro: Energetika info

Ochrana před úrazem elektrickým proudemZáznamGarance

24.5.2013, Ing. Josef Ježdík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:34

Bezpečnost musí být dodržena v každém případě, u elektrických zařízení při špatném zapojení nebo používání hrozí více než jen zranění. Videoseminář seznámí posluchače s legislativou, která se zabývá bezpečností elektrických zařízení, a způsoby ochrany před…

Přístupné pro: Energetika info

Činnosti na plynovém zařízeníArchiv

13.11.2012, Ing. Ladislav Hamáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení může provádět dodavatelským způsobem pouze právnická nebo fyzická podnikatelská osoba, které byl na základě oprávnění příslušného druhu a rozsahu (vydává Technická inspekce ČR), vydán Živnostenský list pro…

Přístupné pro: Energetika info

Zařízení pro snižování tlaku plynůArchiv

13.11.2012, Ing. Ladislav Hamáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými plynovými zařízeními jsou i zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů. Mezi zařízení pro snižování tlaku plynů nepatří samostatně pracující regulátory, které se považují za součást potrubí (viz kap. 8/5.5.3., zařízení pro rozvod…

Přístupné pro: Energetika info

Prevence rizikArchiv

30.7.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence rizik je definována v § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Rozumějí se jí všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo…

Přístupné pro: Energetika info

Úrazy elektrickým proudemArchiv

30.7.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvíce přicházejí do bezprostředního kontaktu s elektřinou elektrotechnici. Jejich znalosti, zkušenosti a dodržování stanovených pravidel zacházení s elektřinou by je měly dostatečně chránit před úrazy elektrickým proudem. Ne vždy tomu tak…

Přístupné pro: Energetika info

Parní a horkovodní kotleArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů dodavatelským způsobem smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce České republiky (TIČR),…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhrazená tlaková zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená tlaková zařízení (dále TZ) přinášejí při svém provozu zvýšené riziko vzniku úrazů, havárií a materiálních škod. Vzhledem tomu se jejich výroba, zkoušení, provoz a opravy řídí zvláštními předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují…

Přístupné pro: Energetika info

Tlakové nádoby stabilníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky tlakových nádob dodavatelským způsobem smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce České republiky…

Přístupné pro: Energetika info

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynuArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlakové nádoba k dopravě plynů (TNP) jsou uzaviratelné kovové nádoby, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí přetlak plynů nebo par, a které se po naplnění odpojí od zdroje plnění a přemístí na jiné…

Přístupné pro: Energetika info

Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizikArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdrojem popálení obsluhy jsou nejčastěji parní, popř. horkovodní kotle. Ve spalovací komoře těchto kotlů dosahují plyny vysokých teplot v závislosti na druhu a kvalitě používaných paliv. Nebezpečné jsou zejména výrony žhavých spalin z průhledítek a různých…

Přístupné pro: Energetika info

Údržba a opravy vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci běžné údržby je možno vyměňovat vadnou výstroj a čistit vnější i vnitřní stěny zařízení. Tyto činnosti může provádět provozovatel svými kvalifikovanými…

Přístupné pro: Energetika info

Provoz tlakových nádob stabilníchGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky na tlakové nádoby stabilní jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb. § 173, z níž uvádíme

Přístupné pro: Energetika info

Vyhrazená tlaková zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.Garance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Provoz kotlůGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část požadavků na kotle a kotelny je uvedena ve vyhl. č. 48/1982 Sb., § 168–172. Z nich uvádíme

Přístupné pro: Energetika info

Provoz tlakových nádob na přepravu plynůGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provoz tlakových nádob na přepravu plynů je řešen ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Uvedená norma neplatí např. pro:

Přístupné pro: Energetika info

Tlaková zařízeníGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

První dovezené parní stroje se v Čechách a na Moravě začaly používat v textilním průmyslu na počátku devatenáctého století (v Brně v r. 1814). V padesátých létech byly již značně…

Přístupné pro: Energetika info

Zařízení pro spotřebu plynu spalovánímArchiv

26.10.2011, Ing. Ladislav Hamáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Zařízení pro rozvod plynůArchiv

26.10.2011, Ing. Ladislav Hamáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zařízení pro rozvod plynů se považují plynovody, kterými je plyn dodáván pod přetlakem odběratelům. Jsou to venkovní plynovody, rozvody plynů v budovách, rozvody topných a technických…

Přístupné pro: Energetika info

Elektrická zařízeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využití elektřiny je od počátku doprovázeno úrazy elektrickým proudem. Výborný sluha, zlý pán, tak lze charakterizovat elektřinu. Přítomnost el. proudu zjistíme až dotykem, a to už bývá často…

Přístupné pro: Energetika info

Pracovní úrazy el. proudemGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi úrazy el. proudem počítáme všechny úrazy, kdy došlo k průchodu proudu lidským tělem, ale i úrazy nepřímé. Mezi nepřímé úrazy můžeme počítat popálení elektrickým obloukem, pád nebo prudký pohyb člověka způsobený úlekem při průchodu el. proudu, ale i…

Přístupné pro: Energetika info

Nebezpečí od elektrických zařízeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečí zasažení člověka el. proudem je nejpodstatnějším nebezpečím a vyplývá z chování lidského těla při průchodu el. proudu.

Přístupné pro: Energetika info

Provozní bezpečnostní předpis pro „zacházení s EZ osobami bez elektrotechnické kvalifikace“Garance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

30.7.2010, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celý rozvoj elektřiny je od počátku doprovázen i úrazy elektrickým proudem. Elektřina je výborný sluha, ale zlý pán. Velikou nevýhodou elektrického proudu je, že je lidskými smysly nezjistitelný až do okamžiku, než s ním přijdeme do bezprostředního…

Přístupné pro: Energetika info

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1:obecné principyGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blesky vznikají převážně při bouřkách. Podle vzniku se rozlišují:

Přístupné pro: Energetika info

Práce na elektrických zařízeních bez napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou to práce na elektrických zařízeních ve výstavbě, která ještě nebyla připojena na napětí, nejsou v blízkosti části zařízení pod napětím a nemůže se vyskytovat indukované napětí, nebo práce na zařízení spolehlivě odpojeném od všech zdrojů…

Přístupné pro: Energetika info

Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětímGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Energetika info

Technická a provozní kritéria výběru zdrojů elektřiny, vhodných pro realizaci plánu obnovy provozu (black out)Garance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části bylo konstatováno, že úspěšnost likvidace nouzových provozních stavů je závislá na třech základních komponentech. Nejdůležitější z nich je dostatečná kapacita zdrojové části, kterou je možno využít v plánech obrany a zejména při…

Přístupné pro: Energetika info

Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Postupy při údržběGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem údržby je udržet elektrické zařízení v požadovaném stavu. Údržba může sestávat z „preventivní údržby“ (viz např. Řád preventivní údržby), která je vykonávána na základě zkušeností se záměrem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním…

Přístupné pro: Energetika info

Pravidla pro provádění prací pod napětím (PPN)Garance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická energie tvoří běžnou součást našeho života. Naše požadavky na ni narůstají v závislosti na neustálém vývoji techniky. Dnes již nikoho nepřekvapuje pohled na účastníka telefonního hovoru prostřednictvím mobilního telefonu, na práci s…

Přístupné pro: Energetika info

Metodické pokyny pro revizní technikyGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém ochrany před bleskem (LPS) – sestává z vnějšího a z vnitřního systému ochrany před bleskem, přičemž v určitých případech může systém zahrnovat jen jednu z obou uvedených částí, která se pak stane předmětem vlastní…

Přístupné pro: Energetika info

Ochrana objektů před bleskem - komentář k souboru noremGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář je určen pro používání spolu s platnými ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bleskem – Část 1 : Obecné principy; ČSN EN 62305-2:2006 Ochrana před bleskem – Část 2 : Řízení rizika; ČSN EN 62305-3:2006 Ochrana před bleskem – Část 3…

Přístupné pro: Energetika info

Vazba na ČSN 33 2000-4-41Garance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato aktualizace obsahuje základní ustanovení z novelizovaného 3.vydání normy ČSN 33 2000-4-41, týkající se terminologie podle IEV, požadavků na bezpečnost, prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požadavky na…

Přístupné pro: Energetika info

Oblast spotřebyGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usměrňování velikosti spotřeby lze provádět různými regresivními opatřeními běžnými v provozní praxi (vyhlašování regulačních stupňů, plošným vypínáním, prostřednictvím HDO, regulací úrovně napětí atd.), ve všech případech by však měla být…

Přístupné pro: Energetika info
Nahrávám...
Nahrávám...