dnes je 29.3.2020

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2020
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
49 30.3.2020 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 31.5.2020
1.4.2020 (čl. I bod 18, pokud jde o § 9 odst. 3)  
48 27.3.2020 137 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  
48 27.3.2020 136 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
48 27.3.2020 135 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  
48 27.3.2020 134 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
48 27.3.2020 133 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
47 26.3.2020 132 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
47 26.3.2020 131 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
47 26.3.2020 130 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
46 26.3.2020 129 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020  
45 23.3.2020 128 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 127 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 126 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 125 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 124 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 123 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 122 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
44 23.3.2020 121 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2020  
44 23.3.2020 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)  
43 24.3.2020 119 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 1.5.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.4.2020 (části pátá a sedmá)  
43 24.3.2020 118 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
43 24.3.2020 117 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2020
1.1.2021 (čl. II bod 4 (§ 12 odst. 2))  
43 24.3.2020 116 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním  
43 24.3.2020 115 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2020 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
43 24.3.2020 114 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.6.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
43 24.3.2020 113 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
42 19.3.2020 112 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
42 19.3.2020 111 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 20.3.2020  
42 19.3.2020 110 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
42 19.3.2020 109 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
41 18.3.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.  
41 18.3.2020 108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.3.2020  
41 18.3.2020 107 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.3.2020  
41 18.3.2020 106 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
40 17.3.2020 105 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.3.2020  
40 17.3.2020 104 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
39 18.3.2020 103 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 1.4.2020  
38 18.3.2020 102 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %  
38 18.3.2020 101 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %  
38 18.3.2020 100 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %  
37 16.3.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.  
37 16.3.2020 99 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 98 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 97 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 96 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
36 17.3.2020 95 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020  
36 17.3.2020 94 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci  
36 17.3.2020 93 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
36 17.3.2020 92 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
36 17.3.2020 91 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
35 15.3.2020 90 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu  
35 15.3.2020 89 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 88 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 87 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 86 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 85 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 84 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
34 15.3.2020 83 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
33 14.3.2020 82 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 81 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 80 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 79 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu  
32 13.3.2020 78 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 77 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 76 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 75 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin  
31 12.3.2020 74 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 73 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 72 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 71 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 70 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky  
30 12.3.2020 69 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.3.2020  
29 12.3.2020 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.  
28 12.3.2020 67 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2021  
28 12.3.2020 66 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 4.3.2020  
28 12.3.2020 65 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %  
27 5.3.2020 64 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 15.3.2020  
26 5.3.2020 63 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 1.3.2020  
26 5.3.2020 62 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. 1.7.2020  
26 5.3.2020 61 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.4.2020  
25 5.3.2020 60 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2020  
25 5.3.2020 59 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2020  
25 5.3.2020 58 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 1.4.2020  
24 28.2.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.  
24 28.2.2020 57 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020  
24 28.2.2020 56 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020  
24 28.2.2020 55 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 1.3.2020  
23 26.2.2020 54 Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
23 26.2.2020 53 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 1.3.2020  
22 26.2.2020 52 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.4.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
22 26.2.2020 51 Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 1.1.2021  
22 26.2.2020 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.)  
22 26.2.2020 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2021  
22 26.2.2020 48 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2021 (čl. I bod 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bod 52, bod 55, pokud jde o § 9a odst. 2 písm. d), a bod 58)  
22 26.2.2020 47 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2023
(čl. I body 7 a 8, čl. II, čl. III body 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV)  
22 26.2.2020 46 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.)  
22 26.2.2020 45 Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu  
22 26.2.2020 44 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů  
21 24.2.2020 43 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
20 24.2.2020 42 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 1.3.2020  
19 17.2.2020 41 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
18.1.2025 (čl. I bod 6)
21.2.2023 (čl. I body 7 a 8)
21.2.2026 (čl. I bod 9)
17.1.2025 (čl. I bod 11)
18.1.2023 (čl. I bod 12)  
18 17.2.2020 40 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
18 17.2.2020 39 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  
17 13.2.2020 38 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %  
16 13.2.2020 37 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
16 13.2.2020 36 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 26.2.2020  
16 13.2.2020 35 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu 15.2.2020  
16 13.2.2020 34 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  
16 13.2.2020 33 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 1.1.2021
1.7.2021 (část osmá)  
15 6.2.2020 32 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020
1.4.2020 (čl. I bod 22)  
15 6.2.2020 31 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů 15.2.2020
1.1.2021 (čl. I body 3 až 6)  
14 6.2.2020 30 Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
14 6.2.2020 29 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů  
13 6.2.2020 28 Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
12 3.2.2020 27 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie  
11 31.1.2020 26 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají  
11 31.1.2020 25 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 1.2.2020  
10 27.1.2020 24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.  
10 27.1.2020 23 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 22.1.2020  
9 27.1.2020 22 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů (Účinnost vyhlášky byla stanovena k 14.12.2019, ale k jejímu vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 27.1.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává její účinnost patnáctým dnem po vyhlášení)  
9 27.1.2020 21 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020  
9 27.1.2020 20 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
1.1.2021 (čl. I body 3, 4 a 23)  
9 27.1.2020 19 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 1.7.2020  
8 27.1.2020 18 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020  
8 27.1.2020 17 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020  
7 24.1.2020 16 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů 1.2.2020  
6 17.1.2020 15 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 1.1.2020  
6 17.1.2020 14 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 29.1.2020  
6 17.1.2020 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 1.7.2020  
5 17.1.2020 12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
1.2.2022 (výčet ustanovení viz § 27 písm. a))
1.8.2020 (výčet ustanovení viz § 27 písm. b))
1.1.2025 (§ 22 bod 31)
1.1.2021 (§ 16 bod 34 § 6l odst. 2)  
4 14.1.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.  
4 14.1.2020 11 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 1.1.2020  
4 14.1.2020 10 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty 15.1.2020  
3 10.1.2020 9 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 20.12.2019 (cen rozh. č. 7/2019)
1.1.2020 (cen. rozh. č. 8/2019)  
3 10.1.2020 8 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
3 10.1.2020 7 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)  
3 10.1.2020 6 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů  
3 10.1.2020 5 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
14.12.2020 (pozbývají platnosti ust. § 4, 5 a příloha č. 2)  
2 10.1.2020 4 Vyhláška o energetických specialistech  
2 10.1.2020 3 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  
1 3.1.2020 2 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
1 3.1.2020 1 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021
(čl. I body 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66)  
EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme