dnes je 8.8.2020

Nejnovější

Přezkum směrnic o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti

7.8.2020, Zdroj: Evropská komise

Přezkum směrnic o obnovitelných zdrojích a energetické účinnostiKomise EU zahájila první kroky v procesu přezkoumání fungování směrnic 2012/27/EU a 2018/2001/EU. Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížení emisí skleníkových plynů odpovědným způsobem do roku 2030 o 50 až 55 %. To byl klíčový slib předsedkyně von der ...

Výstavbě chytrých energetických mikrosítí už nic nebrání

6.8.2020, Zdroj: Středočeské inovační centrum

Výstavbě chytrých energetických mikrosítí už nic nebráníPodpora inovací a inovativních firem je jednou z klíčových oblastí, kterou se zabýváme, i proto jsme se stali hrdým partnerem letošního 5. ročníku veletrhu Týden Inovací, který se přesunul z května 2020 na 29. září 2020. V rámci veletrhu se můžete těšit na…

Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složení

5.8.2020, Zdroj: ERÚ

Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složeníRada Energetického regulačního úřadu působí od 1. srpna 2020 v novém složení. Novou členkou Rady se stala Markéta Zemanová, která ve funkci vystřídala Rostislava Krejcara, jenž v Radě ERÚ zasedal od jejího vzniku v roce 2017 a nyní mu skončil tříletý mandát.

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info

Výzva 2/2021, aktivita 1A, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

4.8.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výzva 2/2021, aktivita 1A, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětleníDotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Žádosti se podávají elektronicky od 1. 9. do 31. 10. 2020.

Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo.

4.8.2020, Zdroj: ČEZ

Velké vodní baterie v pololetí zvedly výrobu téměř o čtvrtinu. Za posledních 10 let se jejich využívání zdvojnásobilo.Více než 650 milionů kWh elektřiny dodala v letošním 1. pololetí do sítě trojice přečerpávacích vodních elektráren ČEZ - Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II. Využívání přečerpávacích elektráren stále roste. Jen za letošních prvních šest měsíců vyrobily…

Výzva 1/2021, aktivita 2A, Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

3.8.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výzva 1/2021, aktivita 2A, Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)Dotace je poskytována na bezplatnou poradenskou a konzultační službu v oblasti energetické účinnosti a energetiky pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele a propagaci individuálního a národního přínosu snižování spotřeby energie. Žádosti se…

Balíček COVID EU může pomoci zvýšit energetickou účinnost

31.7.2020, Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb

Balíček COVID EU může pomoci zvýšit energetickou účinnostAndrej Babiš chce využít COVIDový balíček EU i na zvyšování energetické účinnosti. Oborové asociace mu nabízí recept na jejich rozhýbání.

Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech

30.7.2020, Zdroj: DDeM, s. r. o.

Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodechEvropská komise počítá v dalším období s využitím vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektrické energie. Stejně tak by měl tento plyn ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech, jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze…

Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu

29.7.2020, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřaduTeplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu, která vyplývá z tiskové zprávy ze dne 16. července 2020. Výkonná rada Teplárenského sdružení ČR deklaruje připravenost k jednání s Radou Energetického regulačního úřadu o…

více článků
Nejčtenější

Základní podmínky provozu a instalací, klasifikace vnějších vlivůGarance

20.8.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními podmínkami, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu a možnou přístupnost laickým osobám, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy”. Jejich důležitost je podchycena již v ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické…

Přístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Přístupné pro: Energetika info

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

17.3.2010, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická přípojka je specifickým případem rozvodu elektřiny. Na rozdíl od zařízení pro distribuci elektřiny (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu), jehož provozovatelem je držitel licence na distribuci elektřiny a který má za…

Přístupné pro: Energetika info

Vyhláška č. 372/2001 Sb.: Dvě základní metody rozdělování nákladů na vytápěníGarance

1.10.2012, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním krokem vedoucím ke spravedlivé úhradě za vytápění je formulace vzájemného vztahu mezi teplotou, dodaným teplem a cenou zaplacenou za tuto tepelnou pohodu. Na základě fyzikálního ujasnění vztahu pojmů tepelná pohoda a dodané teplo lze teprve formulovat…

Přístupné pro: Energetika info

Pravidla trhu s elektřinouGarance

4.8.2020, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2020 novelizace vyhláškou č. 302/2020 Sb.

Přístupné pro: Energetika info
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 236/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.5.2020 v částce č. 87)
  • 237/2020 Sb. novela zák. č. 151/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
  • 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 98)
  • 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (vyšlo dne: 23.6.2020 v částce č. 107)
  • 285/2020 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.6.2020 v částce č. 108)
  • 290/2020 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019 (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 291/2020 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 326/2020 Sb. novela nař. vl. č. 145/2008 Sb. (vyšlo dne: 29.7.2020 v částce č. 132)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Výpočtové modelování pro začátečníky

20.8.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Výpočtové modelování pro pokročilé

3.9.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

EnergetikaInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Energetika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 25.1.2020 -
Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020 -

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 25.1.2020 -
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 1.1.2019 -
Spolupracujeme