dnes je 27.5.2024

Input:

Popis uznávaných zvláštních opatření M

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.5
Popis uznávaných zvláštních opatření M

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Tabulka 1 Podmínky pro užití uznávaných zvláštních opatření M k zajištění dovolených dotykových napětí UTp

         
Trvání poruchy tF Vzrůst zemního potenciálu UE U vnějších zdí a plotů kolem zařízení Uvnitř zařízení
vnitřní zařízení venkovní zařízení
tF > 5 s UE ≤ 4x UTp M1 nebo m2 M3 M4.1 nebo M4.2
UE > 4x UTp ověřit UT <UTp M3 M4.2
tF ≤ 5 s UE ≤ 4x UTp M1 nebo M2 M3 M4.2
UE > 4x UTp ověřit UT <UTp

* Vzorce vyjadřují dohodnutou očekávanou míru bezpečnosti náhradních opatření

M 1: Uznávaná zvláštní opatření pro vnější stěny budov s vnitřním zařízením
Jedno z uznávaných opatření M 1.1 až M 1.3 může být použito jako ochrana před vnějším dotykovým napětím.

M 1.1: Použití nevodivého materiálu pro vnější stěny (např. zdivo nebo dřevo) a zamezení dotyku uzemněných kovových částí z vnějšku.

M 1.2: Řízení potenciálu vodorovnými zemniči spojenými s uzemňovací soustavou ve vzdálenosti přibližně 1 m od vnější stěny a v maximální hloubce 0,5 m.

M 1.3: Izolace stanoviště obsluhy: vrstva izolačního materiálu má mít dostatečnou velikost k tomu, aby nebyl možný dotyk uzemněné vodivé části rukou z místa vně izolačního materiálu.

Když je možný pouze boční dotyk, postačí izolační materiál se šířkou 1,25 m.

Izolace stanoviště obsluhy se považuje za dostatečnou v následujících případech:

  • štěrková vrstva s tloušťkou alespoň 100 mm,

  • vrstva asfaltu s odpovídajícím podkladem (např. štěrk),

  • izolační rohož s minimální plochou 1000 x 1000 mm a tloušťkou alespoň 2,3 mm nebo opatření zajišťující stejnou izolaci.

M 2: Uznávaná zvláštní opatření pro vnější oplocení venkovních zařízení.

Jedno z uznávaných opatření M 2.1 až M 2.3 může být použito jako ochrana proti vnějšímu dotykovému napětí; u vrat ve vnějším oplocení lze uvažovat též uznávané zvláštní opatření M 2.4.

M 2.1: Užití oplocení z nevodivého materiálu nebo plastem pokrytý drátěný plot (též s holými vodivými sloupky).

M 2.2: Při užití vodivého oplocení řízení potenciálu vodorovnými zemniči, spojenými s oplocením, ve vzdálenosti cca 1 m vně oplocení a v maximální hloubce 0,5 m. Spojení oplocení s uzemňovacím systémem je volitelné) (avšak viz uznávané zvláštní opatření M 2.4).

M 2.3: Izolace stanoviště obsluhy v souladu s uznávaným zvláštním opatřením M 1.3 a uzemněním oplocení buď v souladu s normativní přílohou F nebo spojením s uzemňovací soustavou.

M 2.4: Pokud jsou vrata oplocení spojena přímo s uzemňovacím systémem nebo uzemňovacími svody nebo kovovým stíněním kabelů pro systém hlásičů obsluhy apod., pak musí být v oblasti otevření vrat řízen potenciál nebo izolováno stanoviště obsluhy v souladu s uznávaným zvláštním opatřením.

Když mají být vrata zvlášť uzemněného oplocení spojena s hlavním uzemňovacím systémem, vrata mají být izolována od vodivých částí oplocení způsobem, zajišťujícím elektrickou vzdálenost alespoň 2,5 m. To může být dosaženo užitím části oplocení z nevodivého materiálu nebo

Nahrávám...
Nahrávám...