dnes je 22.6.2024

Input:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:34

Bezpečnost musí být dodržena v každém případě, u elektrických zařízení při špatném zapojení nebo používání hrozí více než jen zranění. Videoseminář seznámí posluchače s legislativou, která se zabývá bezpečností elektrických zařízení, a způsoby ochrany před zraněním.

Kapitoly videa

Seminář určen pro:

provozovatele vyhrazených elektrických zařízení, bezpečnostní techniky, pracovníky odpovědné za elektrická zařízení, pracovníky v elektrotechnice, výrobce a provozovatele elektrických zařízení

Obsah semináře:

 • Související legislativa
 • Bezpečnost elektrických zařízení
 • Ochranná opatření u elektrických zařízení
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Nové normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku
 • Informace k aktivním hromosvodům
 • Informace k bezpečnosti elektrických zařízení ve zdravotnictví
 • Ochranná zařízení u strojů
 • Elektrotechnická kvalifikace
 • Zaměření kontrol orgánů OIP
 • Úrazovost v elektrotechnice a její příčiny

Lektor

Ing. Josef Ježdík

Absolvent ČVUT FEL, obor silnoproudá elektrotechnologie. Pracoval jako inspektor státního odborného dozoru pro strojírenství a elektrotechniku v ČÚBP a Státním úřadu bezpečnosti práce. Několik let spolupracoval s ČNI jako člen odborné skupiny elektro při zavádění evropských elektro-technických norem. Školil inspektory systému státního odborného dozoru zejména v oblasti průmyslu (bezpečnost strojních zařízení) a elektrotechniky (vyhrazená elektrická zařízení). V současné době je ve starobním důchodu a příležitostně školí ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce specialisty pro hodnocení rizik se zaměřením na vyhrazená technická zařízení elektro, kovoobrábění a svařování.

Nahrávám...
Nahrávám...