dnes je 17.6.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 02: Časové průběhy zkratových proudů

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.2
Distribuční sítě velmi vysokého napětí 02: Časové průběhy zkratových proudů

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

V důsledku náhlé změny impedance při zkratu probíhá v synchronních strojích a v ostatních prvcích ES přechodný děj. Energie magnetického pole se v těchto prvcích nemůže měnit skokem, a proto má zkratový proud v závislosti na čase neharmonický průběh (Obr. 2.1). Největší hodnoty dosahuje zkratový proud v prvních okamžicích po vzniku zkratu. S rostoucím časem zkratový proud klesá, až se ustálí na harmonickém průběhu1.

Obr. 2.1: Časový průběh zkratového proudu2

Reálný časový průběh zkratu obsahuje tyto základní složky:

Rázovou (subtranzitní) složku

Obr. 2.2 má sinusový průběh, frekvenci soustavy a amplituda exponenciálně klesá s časovou konstantou

Projevuje se na začátku zkratu a trvá méně než desetinu sekundy, je to složka rychle doznívající.

Přechodnou (tranzitní) složku

Obr. 2.3 – má sinusový průběh, frekvenci soustavy a amplituda exponenciálně klesá s časovou konstantou

Jedná se o složku pomaleji doznívající. Doba zániku bývá zpravidla řádově v sekundách.

Ustálenou složku

Obr. 2.4 – má sinusový průběh, frekvenci soustavy a konstantní amplitudu.

Stejnosměrnou (aperiodickou) složku

Obr. 2.5 – která představuje exponenciálně klesající stejnosměrný proud s časovou konstantou

Obr. 2.2: Rázová složka

Obr. 2.3: Přechodná složka

Obr. 2.4: Ustálená složka

Obr. 2.5: Stejnosměrná složka

Charakteristické hodnoty průběhu zkratového proudu jsou definovány normou3 a slouží nám k zjednodušení popisu přechodného jevu:

Nahrávám...
Nahrávám...