dnes je 21.7.2024

Input:

6/2018 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 6/2018 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. ledna 2018
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 6, 12 a 24 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017,
Nahrávám...
Nahrávám...