dnes je 21.7.2024

Input:

36/2023 Sb., Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

č. 36/2023 Sb., Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. února 2023
o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
Vláda nařizuje podle § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a pro vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.
§ 2
Vzor formulářového podání
Vzor hlášení zálohy na odvod za druhé odvodové období a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za první odvodové období je uveden v
Nahrávám...
Nahrávám...