dnes je 13.7.2024

Input:

262/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie, ve znění účinném k 15.9.2022

č. 262/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie, ve znění účinném k 15.9.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za energie
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
272/2022 Sb.
(k 15.9.2022)
ruší ustanovení § 9
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:
§ 1
Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
(1)  Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k tomuto nařízení.
(2)  Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen „zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby”).
(3)  Výše příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti je stanovena v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Rozhodné dny
(1)  Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 23. srpen 2022.
(2)  Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti, je 1. říjen 2022.
§ 3
Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
(1)  Žádost o poskytnutí finančních prostředků podá operátor trhu Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) nejpozději do 12. září 2022.
(2)  Náležitostmi žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek jsou
a)  identifikační údaje žadatele,
b)  požadovaná celková částka,
c)  identifikace obchodníků s elektřinou a uvedení jednotlivých částek, které jim má operátor trhu uhradit na zohlednění příspěvku jejich zákazníkům,
d)  účel, na který jsou finanční prostředky určeny,
e)  číslo bankovního účtu.
(3)  V případě potřeby poskytnutí
Nahrávám...
Nahrávám...