dnes je 27.5.2024

Input:

Změna v systému dodávek elektřiny

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2
Změna v systému dodávek elektřiny

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Změny v podmínkách odběru elektřiny

Zásadní změnou v podmínkách odběru elektřiny bude zavedení dodávek elektřiny na objednávku. Odběratel si u svého dodavatele objedná hodinový průběh dodávky elektřiny a bez ohledu na to, zda odebere elektřinu ve sjednaném množství a hodinovém průběhu, za tuto dodávku dodavateli zaplatí. Pokud v jednotlivých hodinách sjednaný odběr nevyčerpá, nebude mít tato skutečnost vliv na platbu – odběratel tedy zaplatí za celé sjednané množství. Naproti tomu pokud dojde k překročení sjednaného hodinového výkonu, zaplatí odběratel kromě ceny sjednané elektřiny i cenu odchylky, pro jejíž pokrytí bylo nutno v elektrizační soustavě udržovat a použít rezervní zdroj. Takový režim samozřejmě předpokládá existenci nástrojů, kterými bude muset odběratel usměrňovat svůj odběr elektřiny s cílem co nejvíce se přiblížit sjednanému průběhu dodávky elektřiny.

Každá současná distribuční společnost bude mít v modelu regTPA dvě základní role. Kromě technické části dodávky, kterou bude zajišťovat na základě licence na provozování distribuční soustavy, bude obstarávat a dodávat elektřinu všem svým odběratelům, s nimiž bude mít sjednány smlouvy o odběru elektřiny, a to na základě licence na obchodování s elektřinou. Pomineme-li existenci přechodného období v letech 2002–2005, budou jejími odběrateli pouze ti, kteří si jako svého dodavatele nezvolí přímo některou elektrárnu nebo jiného obchodníka s elektřinou. Energetika tak bude rozdělena do čtyř základních podnikatelských kategorií:

  • výrobci elektřiny – držitelé licence na výrobu elektřiny,

  • provozovatel přenosové soustavy – držitel licence na přenos elektřiny (unikátní),

  • provozovatelé distribučních soustav – držitelé licence na distribuci elektřiny:

    • regionální,

    • lokální,

  • obchodníci s elektřinou – držitelé licence na obchodování s elektřinou.

Volba dodavatele

Rozhodnutí o tom, kdo bude dodavatelem elektřiny, bude moci učinit každý odběratel zcela svobodně. Dá se očekávat, že při tom bude ovlivněn dvěma

Nahrávám...
Nahrávám...