dnes je 27.5.2024

Input:

Významné užití energie

23.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Významné užití energie

RNDr. Tomáš Chudoba

Významné užití energie

Definice normy ISO 50001 říká, že užití energie je významné, pokud představuje podstatnou část spotřeby energie nebo poskytuje značný potenciál pro snižování energetické náročnosti.

Kritéria pro určení toho, co znamená sousloví "podstatná část spotřeby" a sousloví "značný potenciál", si určuje samotná organizace.

Příklady významných oblastí užití energie

Grafy a tabulky ukazují, jak mohou být prezentovány oblasti významného užití energie.

Jednoznačně platí, že oblasti významných užití energie musejí být odůvodněným a okomentovaným výstupem přezkoumání spotřeby (užití) energie. Rozvedeme nyní několik myšlenek, jak při určování významných užití energie postupovat.

1. Významným užitím energie nemusejí být automaticky všechny oblasti, v nichž je spotřeba energie větší než např. 5 % celkové spotřeby.

Dovedeme si například představit vysokou spotřebu elektrické energie pro řadu nových, moderních a velmi úsporných technologických linek. Jsou plně automatizované a procesně i energeticky odladěné přímo dodavatelem technologie. Spotřeba elektřiny je měřena průběžně pro každou linku a je vyhodnocována pomocí dlouhodobě odladěného a vyhodnocovaného ukazatele energetické náročnosti. Ve dvou posledních energetických přezkoumáních zpracovaných vedoucím technologem společně s energetickým specialistou bylo konstatováno, že potenciál dalšího snížení energetické náročnosti je nevýznamný.

V závěru přezkoumání bylo tedy konstatováno, že tato oblast zůstává zařazena jako významné užití energie, avšak bez potenciálu úspor.

2. Do oblasti významného užití energie nemusejí být automaticky zařazeny technologie, které mají velmi vysoký instalovaný příkon.

Součástí technologie čističky odpadních vod je velmi objemná nádrž, jejímž účelem je zachytit mimořádné dešťové srážky a uchránit tak před poškozením vlastní technologii čističky. Velký průtok dešťové vody je do nádrže přečerpáván čerpadlem s velmi vysokým instalovaným příkonem. Toto čerpadlo je dle provozních záznamů spouštěno v průměru na několik hodin jedenkrát za dva až čtyři roky.

Bylo konstatováno, že jeho spotřeba elektrické energie je zanedbatelná vůči celkové spotřebě čističky, a proto není zařazeno jako oblast s významným užitím energie.

3. Snižování energetické náročnosti neznamená vždy jen snižování hodnot jednotlivých ukazatelů energetické náročnosti.

Co vše je zahrnuto do pojmu "energetická náročnost" a co znamená její "snižování", určuje samotná organizace.

Představme si např. průmyslovou prádelnu, která pere osobní, ložní a stolní prádlo pro nemocnice a sociální a hotelová zařízení. Praktikuje svozovou službu z několika okolních okresů. Má definován ukazatel energetické náročnosti pro vlastní praní a další ukazatel pro logistiku svozu a rozvozu. Oba procesy jsou již (samostatně) energeticky optimalizovány.

Může se však ukázat, že pro zlepšení celkového ukazatele energetické náročnosti (celková spotřeba elektřiny a tepla na kilogram vypraného prádla včetně pohonných hmot) je vhodné "de-optimalizovat" logistiku svozu, neboť tím bude dosaženo lepší energetické účinnosti praní. Například bude možné přejít ze tří pracovních směn na dvě.

Ukáže se, že hodnota celkového ukazatele

Nahrávám...
Nahrávám...