dnes je 17.6.2024

Input:

Určení množství vyrobené elektřiny v kombinované výrobě elektřiny a tepla

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4.7
Určení množství vyrobené elektřiny v kombinované výrobě elektřiny a tepla

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Podle německé normy AGFW – Regelwerk, Arbeits-blatt FW 308 je KVET definovaná dvěma ukazateli a to součinitelem využití energie použitého paliva a teplárenským modulem e.

Vstupní data pro řešení:

čistá výroba elektřiny Edod [MWh],

čistá výroba tepla Qdod [MWh],

spotřeba energie v palivu Mpal [GJ]

Musí být vyčleněna případná dodávka tepla mimo KVET (např. odběr ostré páry pro dodávku tepla obtokem turbíny, špičkové kotle apod.).

Pro typická zařízení, s resp. provozních zkušeností a úrovně techniky jsou pro stupeň využití paliva doporučeny hodnoty podle tabulky 5.

Součinitel využití energie v palivu ζ KVET dle této tabulky odpovídá současné úrovni techniky a optimální úrovni řízení provozu, použitém palivu a technologii KVET (musí být dodržovány režimy pro snižování ztrát, zvyšování účinnosti při přeměnách energií). Patří sem zejména účinnost kotlů, vlastní spotřeba elektřiny a tepla, ztráty sáláním a vedením, ztráty turbíny atd., ztráty při spouštění a odstavování zařízení, ztráty z udržování pohotovosti zařízení, ztráty alternátorů, transformátorů a další.

Tabulka 5 – Součinitel ζ KVET

Palivo
zařízení teplárny
Součinitel využití energie v palivu
zKVET
uhlí, biomasa, teplárna 0,80
plyn, teplárna 0,85
odpady, teplárna 0,60
palivové články 0,80
spec. palivo, teplárna 0,80

Je-li ζ KVET > 80 % při použití tuhých paliv se veškerá elektřina oceňuje jako KVET.

Při

Nahrávám...
Nahrávám...