dnes je 21.7.2024

Input:

Údržba a čištění tlakových nádob stabilních (TNS)

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.4
Údržba a čištění tlakových nádob stabilních (TNS)

Igor Lüftner – Martin Šturma

Provádění údržby a její termíny jsou zavedeny v plánu údržby zpracovaného dle Řádu preventivních kontrol, revizí a údržby dle NV č. 101/2005 Sb. Plán údržby provozovatel nastavuje s přihlédnutím k pokynům výrobce, jsou-li k dispozici.

Po každé údržbě či čištění, při kterých byla TNS otevřena, se musí provést zkouška těsnosti.

Jakékoliv práce na nádobách a jejich výstroji včetně bezpečnostní výstroje smějí provádět jen pracovníci údržby, kteří byli řádně poučeni, zapracováni, jmenovitě určeni a jsou znalí příslušných předpisů a dokumentace. Nezapracovaní pracovníci údržby smějí na nádobách a jejich výstroji včetně bezpečnostní výstroje pracovat jen pod dozorem určených zapracovaných pracovníků.

Do běžné údržby spadají práce jako čištění nádob, zabrušování uzavíracích armatur, výměna těsnění, výměna bezpečnostní výstroje, tužení švů, výměny šroubů, svorníků, zavalcovaných trubek, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh apod. Tyto činnosti se nepovažují za opravy, rekonstrukce a montáže dle NV č. 192/2022 Sb., ČSN 69 0010 nebo ČSN EN 13445 .

V případě výměny pojistných ventilů k nim musí jejich dodavatel dodat dle ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky čl. 7.1 Protokol o zkouškách pojistného ventilu a Osvědčení o pojistném ventilu, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze C, článek C.2. této normy.

Do údržby ale nespadají činnosti vyžadující vrtání děr, svařování, nýtování, případně výrobu nových tlakových částí. Tyto činnosti se provádí v rámci oprav a rekonstrukcí a dělá je dodavatel s oprávněním pověřené organizace a příslušným živnostenským oprávněním.

Způsob a postup při čištění nádoby musí být takový, aby při něm nedošlo k poškození stěn nádoby nebo k ohrožení bezpečnosti pracovníků. Pokud při čištění dochází ke škodlivému zhoršení pracovních podmínek, např. prášení, vývinu otravných nebo dusivých plynů, výbušné směsi,

Nahrávám...
Nahrávám...