dnes je 21.7.2024

Input:

Tým managementu hospodaření s energií

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tým managementu hospodaření s energií

RNDr. Tomáš Chudoba

Energetický tým

Energetický tým, někdy též tým managementu hospodaření s energií, tým energetického managementu nebo jiné variantní názvy.

Ustavení energetického týmu není povinné, i když jej norma předpokládá. V organizaci s pár desítkami zaměstnanců a jednoduchým energetickým hospodářstvím nebude zapotřebí. Velikost a vnitřní struktura týmu musí odpovídat velikosti organizace, počtu a velikosti jejích organizačních složek a náročnosti energetického hospodářství.

Objasníme jeho postavení:

 1. Vrcholové vedení

Je nejvyšším orgánem organizace. Přijímá strategie, nechává si zpracovávat návrhy a zprávy, rozhoduje.

 1. Představitel vedení

Je osobou, která je z hlediska vrcholového vedení odpovědná za energetický management. Komunikuje s vrcholovým vedením na straně jedné a s vedoucím energetického týmu na straně druhé. Má potřebné kompetence a rozhodovací pravomoci nad celou organizací (v rámci EnMS).

 1. Vedoucí energetického týmu

Osoba, která podléhá představiteli vedení a zodpovídá se mu. Na straně druhé řídí energetický tým, rozděluje úkoly jeho členům, zajišťuje přípravu podkladů, zprav, analýz atd.

Je vedoucím výkonné složky – energetického týmu.

 1. Energetický tým

Měl by být sestaven tak, aby bylo možné efektivně implementovat, udržovat a zlepšovat systém energetického managementu. Jeho složení i velikost se může v jednotlivých organizacích výrazně lišit.

Příklady složení energetického týmu

Uvedeme příklady složení energetického týmu.

 1. Malá organizace, vlastněná jednou nebo několika fyzickými osobami, s několika desítkami zaměstnanců, jednoduché energetické hospodářství:
  • vrcholovým vedením je jediný jednatel (jemu podřízení jsou již jen: mistr výroby, logistik a účetní),

  • představitelem vedení je tento jednatel,

  • energetický tým není ustaven, není tedy ani ustaven vedoucí týmu.

 2. Velmi velká a strukturovaná organizace, součást mezinárodního korporátu, několik tisíc zaměstnanců, velmi náročné energetické hospodářství. V organizaci je funkční integrovaný systém řízení (kvalita, životní prostředí a bezpečnost práce).

vrcholovým vedením organizace je generální ředitel spolu se skupinou odborných ředitelů (finanční, obchodní, výrobní, technický, …),

představitelem vedení pro systém EnMS je automaticky (dle funkčního popisu pracovního místa) osoba ve funkci technického ředitele,

vedoucím energetického týmu je automaticky (dle funkčního popisu pracovního místa) osoba ve funkci vedoucího oddělení energetiky (odd. energetiky je podřízeno přímo technickému řediteli),

stálí členové energetického týmu:

 • pracovník oddělení energetiky odpovědný za systémy vytápění a technologického tepla,

 • pracovník oddělení energetiky odpovědný za systémy klimatizace a tlakového vzduchu,

 • pracovník oddělení energetiky odpovědný za systémy elektroenergetiky,

 • pracovník oddělení energetiky odpovědný za systémy pro sběr, vyhodnocování a zobrazování dat týkajících se užití všech forem energií.

nestálí členové energetického týmu jsou zváni na jednání v případě potřeby:

 • vedoucí oddělení řízení jakosti,

 • vedoucí oddělení životního prostředí,

 • vedoucí údržby a provozu,

 • vedoucí personálního oddělení,

 • vedoucí oddělení nákupu a přípravy investic,

 • vedoucí oddělení marketingu a vnitřní komunikace,

 • vedoucí oddělení provozu systémů IT.

 1. Statutární město včetně jím zřízených nebo ovládaných organizací:
  • příspěvkové organizace (školy, kulturní zařízení, sociální a zdravotnická zařízení),

  • účelové organizace (správa komunikací, správa

Nahrávám...
Nahrávám...