dnes je 27.5.2024

Input:

Termíny a definice

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.8.2
Termíny a definice

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro účely této kapitoly je použita terminologie podle platných norem ČSN zavádějících kapitoly 466, 601, 602, 604, 605 a 826 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV a ČSN 03 8801. Pro stanovení hranic rozvodných zařízení z hlediska vnějších vlivů je použit termín "Předávací místo“ z PNE 33 0000-1.

Prostředí: soubor fyzikálně chemických, biologických a antropogentních (vznikajících činností člověka) činitelů působících v daném okamžiku na elektrické zařízení.

Klima: charakteristický dlouhodobý průběh atmosférických dějů (počasí) v daném místě.

Klimatický činitel: klimatický prvek spolupůsobící na vytváření klimatu daného místa nebo oblasti.

Klimatické vlivy: souhrn působení

Nahrávám...
Nahrávám...