dnes je 27.5.2024

Input:

Termíny a definice

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.1.1
Termíny a definice

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

Vnější systém ochrany před bleskem (vnější LPS – hromosvod) sestává z jímačů, svodů a uzemnění. (Jde tedy o hromosvodní ochranu ve smyslu ČSN EN 62305-3 ).

Vnitřní systém ochrany před bleskem je soubor opatření doplňujících vnější ochranu před bleskem za účelem snížení elektromagnetických účinků bleskového proudu v chráněném prostoru.

Celková ochrana před bleskem je tvořena systémem vnější a vnitřní ochrany před bleskem. Oba systémy se elektricky stýkají v systému pospojování (vyrovnání potenciálů) v ochraně před bleskem.

Hladiny ochrany před bleskem

Zařazením budovy do určité skupiny z hlediska nebezpečí pro vybavení budovy můžeme stanovit požadavky na kvalitu provedení ochrany před bleskem a přepětím.

Soubor norem ČSN EN 62305 (pro vnější i vnitřní ochranu před bleskem) stanovují shodně hladiny ochrany před bleskem LPL I až IV pomocí parametrů bleskových výbojů, na které musejí být ochrany před bleskem i přepětím dimenzovány, aby bylo dosaženo nízké úrovně zbytkového rizika, tj. určité účinnosti ochran. Parametry udává tabulka 1.

Tabulka 1 – Parametry blesku ( ČSN EN 62305-1 )

LPL I II III – IV
Doba čela [μs] 10 10 10
Doba půltýlu [μs] 350 350 350
Vrchol. hodnota Im [kA] 200 150 100
Náboj Q [C] 100 75 50
Měř. energie W/R [MJ·Ω-1] 10 5,6 2,5
Účinnost [%] 99 98 97

Zóny ochrany před bleskem (LPZ) podle ČSN EN 62305-4

Tento technický termín umožňuje stanovit optimální ochranu před bleskem a přepětím a koncepční návrh této ochrany s ohledem na možná rizika vzniku přepětí. Zahrnuje jak nebezpečí přímého úderu blesku, tak nebezpečí vzniklé indukovaným impulsem. Zóny jsou definovány v ČSN EN 62305-4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“ a rozdělují prostory takto:

  • LPZ 0 – prostory s možností přímého úderu blesku, přičemž:

    • LPZ 0A je ničím nechráněný prostor,

    • LPZ 0B je prostor s podstatně sníženou možností přímého úderu blesku, tj. ochranný prostor vnější ochrany, vymezený ochranným úhlem nebo valící se koulí podle ČSN EN 62305-3 ,

  • LPZ 1 – prostor s relativně vysokým obsahem energie indukovaného impulsu, avšak se zcela vyloučeným přímým zásahem blesku. Je vymezen stíněním, které tvoří zdi budovy,

  • LPZ 2 – dále odstíněný prostor uvnitř budovy, např. počítačový sál, kde jsou rušivé vlivy dále sníženy,

  • LPZ 3 – dobře odstíněný prostor, např. v kovové skříni zařízení.

Uváděné členění je nejběžnější, ve speciálních případech se může lišit. Podle ČSN EN 62305-4 je nejúčinnější zapojení přepěťových ochran přímo na rozhraní zón ochrany před bleskem. To znamená mj. "ošetření“ všech elektrických kovových vedení vstupujících do budovy svodiči přepětí typu T1 těsně u vstupu vedení zvnějšku (LPZ 0) dovnitř (LPZ 1) budovy.

Pospojování proti blesku

Je to termín širší než základní pospojování (vyrovnání potenciálů) nebo ochranné pospojování, neboť neslouží jenom pro ochranu před nebezpečným dotykem, ale je i součástí ochrany před bleskem a přepětím. Kromě ochranných vodičů a cizích vodivých hmot v objektu zahrnuje i pracovní vodiče připojené nepřímo přes svodiče přepětí. Základní pospojování se děje na rozhraní zón ochrany před bleskem 0 a 1. Jeho účelem je co nejvíce vyloučit pronikání částí bleskového proudu z hromosvodní ochrany nebo kterékoli vnější kovové konstrukce včetně elektrických vedení do vnitřní instalace

Nahrávám...
Nahrávám...