dnes je 13.7.2024

Input:

Systémy managementu hospodaření s energií: Právní a další požadavky

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Systémy managementu hospodaření s energií: Právní a další požadavky

RNDr. Tomáš Chudoba

Právní a další požadavky

Právními požadavky se rozumí povinnosti vynucené legislativou, tedy zákony České republiky. V tomto případu jde zejména o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Organizace, které podnikají v energetice (byť by to byla jen výroba elektřiny v kogenerační jednotce), mohou spadat pod působnost zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetice.

V případě využívání obnovitelných zdrojů energie je pravděpodobný dopad zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Dalšími požadavky mohou být lokální vyhlášky (v energetice poměrně neobvyklé) a dále pak sjednaná ustanovení obchodních smluv, zejména pak o dodávkách energií.

Vyhledávání požadavků

Organizace musí systematicky pracovat s legislativou České republiky, vyhledávat v ní a identifikovat požadavky, které se na ni v oblasti hospodárného využívání energií vztahují. Totožné povinnosti se týkají i dalších požadavků vyplývajících z lokálních předpisů a smluvních vztahů s třetími osobami.

Způsob systematické práce s legislativou není předepsán. Nabízí se hned několik možností:

  • legislativu soustavně a systematicky (např. jedenkrát za půl roku) prohledává právní oddělení organizace a při podezření, že se na ni vztahuje nový nebo novelizovaný předpis, informuje o této skutečnosti představitele vedení pro EnMS nebo energetického manažera;

  • totéž může vykonávat sám energetický manažer, přičemž mu k tomu výhodně mohou napomáhat semináře odborných poradenských společností nebo specializované webové stránky;

  • výhodná se může ukázat užší spolupráce s vybranou konzultantskou firmou zaměřenou na energetiku, která sama organizaci na nové povinnosti upozorní a podá i upřesnění právního výkladu, zkušenosti s novou legislativou a provede analýzu dopadu na organizaci.

Identifikace požadavků

Právní požadavky musejí být exaktně identifikovány např. tak, že jsou vhodnou (optimálně tabulkovou) formou zaznamenány tyto skutečnosti:

  • číslo, rok vydání a název právní normy;

  • identifikace místa v normě: hlava, paragraf, odstavec, písmeno;

  • volný výklad povinnosti včetně případných hranic: budovy mladší než…; kotle s výkonem vyšším než…, organizace větší než… atd.);

  • termíny: od kdy je požadavek závazný, jak často je nutné nějakou činnost opakovat (jednou za dva roky);

  • označení organizačních složek, na které se povinnost vztahuje (odbor správy majetku, provoz a údržba…);

  • odkaz na seznam budov, technických zařízení, energetických hospodářství nebo procesů, jichž se povinnost dotýká.

Záznam o přezkoumání shody s legislativními požadavky

Pravidelně, nejlépe jednou za půl roku, např. současně s vyhledáváním nových právních požadavků, je nutné provést

Nahrávám...
Nahrávám...