dnes je 27.5.2024

Input:

Spotřeba energie

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřeba energie

RNDr. Tomáš Chudoba

Spotřeba energie

Jak je blíže objasněno v textu k heslu "Energie", energii nemůžeme spotřebovávat, můžeme pouze měnit její formu. Norma ISO 50001 proto používá výrazně vhodnější pojem "užití energie". Proto všude tam, kde je to možné, používejme pojmy vhodnější, výstižnější, případnější.

Jak jsme již vysvětlili jinde, použití sousloví "spotřeba energie" je fyzikální nesmysl. Stejně tak je fyzikálním nesmyslem "výroba energie". Nicméně s pojmem "spotřeba energie" se potkáváme a potkávat jistě budeme. V případech, kdy spotřebujeme:

 • 120 kWh elektrické energie na osvětlení,

 • 76 litrů benzínu na cestu k moři,

 • 26 000 m3 zemního plynu pro vytápění budovy školy,

velmi pravděpodobně nedojde k žádnému nepochopení.

Položme si však z tohoto úhlu pohledu otázku, kolik a jaké energie spotřebuje např.:

 • majitel pily, který při zpracování dřeva využívá výhradně elektrickou energii vyrobenou ve vlastní vodní elektrárně;

 • majitel velkého květinářství, který:

  1. ohřívá vodu pro zálivku květin pouze v solárním kolektoru a
  2. elektřinu odebírá výhradně z vlastní fotovoltaické elektrárny, případně z připojených akumulátorů.

Podáme několik příkladů, jak vyloučit nesprávné sousloví "spotřeba energie" nebo "výroba energie".

Odběr energie z veřejné sítě

Použijme tento pojem v případě, kdy hovoříme o energii odebrané z veřejné distribuční sítě, tedy z veřejného plynovodu, rozvodu elektřiny nebo tepla. Za tuto odebranou energii platíme poplatky, a to jak za vlastní připojení (poplatky za distribuci), tak i poplatky za skutečně odebrané množství silové energie (elektrické v jednotkách [MWh] nebo třeba v zemním planu v jednotkách [m3]).

Užití elektrické energie pro vnější osvětlení

Ať již tuto elektrickou energii získáváme jakkoliv (z veřejné sítě, z vlastní kogenerační jednotky), jde opět jen o přeměnu elektrické energie v energii světelnou (LED zdroje), v klasických žárovkách s mezistupněm energie tepelné.

Elektrická energie dodaná fotovoltaickou elektrárnou

Zde se nejčastěji setkáme se souslovím "energie vyrobená ve fotovoltaické elektrárně". Je to běžné, ale není to správně. Třeba i proto, že část elektrické energie, která "vznikne" přeměnou ze slunečního záření, se ihned použije pro vlastní provoz fotovoltaické elektrárny.

Energetická bilance transformátoru

 • energie odebraná na primární straně: 95 MWh,

 • energie dodaná ze sekundární strany:

Nahrávám...
Nahrávám...