dnes je 23.5.2024

Input:

Snižování spotřeby tepelné energie zateplováním vytápěných objektů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9
Snižování spotřeby tepelné energie zateplováním vytápěných objektů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Snižování spotřeby tepelné energie je v současné době velice žádaná činnost. Ceny primárních energií stále rostou a dá se předpokládat, že tento trend se těžko obrátí. Protože se tepelná energie v naší republice dá získat ze tří druhů primárních energií – tuhých paliv, plynu a elektrické energie – bude jakákoliv snaha po snížení spotřeby jedině vítána. Toho se dá docílit jednak snížením tepelné náročnosti osob – v dnešní době se dají objevit objekty silně přetápěné na vnitřní teplotu 25 °C a vyšší – nebo provedením opatření, která sníží tepelnou náročnost vytápěného objektu i při zachování současného tepelného standardu. Přesto se dají ve světě vysledovat trendy snižování teploty ve vytápěných místnostech na teploty mnohdy i nižší než 20 °C. Toho lze docílit jednak velkou osvětovou činností, jednak úpravou cen primárních energií zavedením různých příplatků a daní. Tento stav pak přirozeně donutí spotřebitele, aby změnili své zvyky a namísto ve spodním prádle se po bytech pohybovali v teplém oblečení.

Při řešení úsporných opatření, změnách systémů vytápění nebo opravách obytných domů, je vždy třeba si zopakovat některé základní fyzikální a ekonomické principy, kterých je dobré se držet. Ušetříme tak nemalé částky při volbě varianty navrhovaných řešení. Ve větších objektech je dobré navíc si objednat i energetický audit, který ze zákona musí najít problematická místa v energetickém provozu objektu a navrhnout jednak nízkonákladová, jednak i investiční opatření. Při tom musí každý auditor ve své zprávě uvést i průměrnou dobu návratnosti navrhovaných opatření.

Při konečném výběru navrhované varianty řešení si opět předem připomeneme několikrát opakovanou pravdu, že nejlevnější je teplo, které nemusíme vyrobit, protože jej nepotřebujeme.

Tepelná pohoda

Abychom mohli vyrobit méně tepla a přesto mít potřebnou tepelnou pohodu, musíme realizovat

Nahrávám...
Nahrávám...