dnes je 27.5.2024

Input:

Směrnice EU o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4.9
Směrnice EU o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Začátkem roku 2004 byla Evropským parlamentem a Evropskou radou schválena Směrnice 2004/8/EC o podpoře kogenerace založené na poptávce po užitečném teple a doplnění směrnice 92/42/EEC. Směrnice obsahuje i sjednocení používaných definic KVET a metod výpočtu elektřiny z KVET v jednotlivých členských státech EU. Cílem Směrnice je dosažení úspor primární energie, snížení emisí (včetně skleníkových plynů), snížení importu energie.

Uvádíme některé důležité definice, používané ve směrnicích EU:

Kogenerace – generace tepla a elektřiny
v jednom procesu
Užitečné teplo – teplo, které ekonomicky uspokojuje
zdůvodnitelné potřeby tepla
pro topení, TÚV a chlazení
Vysoce účinná
kogenerace
– KVET, která ve srovnání s
oddělenou výrobou elektřiny a tepla
dosahuje nejméně 10 % úspory
primární energie
Malá kogenerace – kogenerace do výkonu 1 MWe
Mikrokogenerace – kogenerace do výkonu 50 kWe

Směrnice ukládá členským státům zajišťovat garanci původu elektřiny z vysoce účinné kogenerace. Výpočet úspor je prováděn podle vztahu (ponecháno původní označení dle výše uvedené směrnice a v závorkách je označení veličin dle ČR)

kde je

PES úspora primární energie (∆ qpv tep)
CHPHη tepelná účinnost KVET (podíl roční dodávky
užitečného tepla a energie paliva
spotřebovaného v KVET) → (Qdod, Qpv)
RefHη referenční hodnota účinností oddělené
výroby tepla → ηvýt
CHPEη elektrická účinnost KVET (podíl roční
výroby elektřiny z KVET a energie paliva
spotřebovaného v KVET) → (E, Qpv)
RefEη referenční hodnota účinnosti oddělené
výroby elektřiny → (ηel)

U kogeneračních jednotek s

Nahrávám...
Nahrávám...