dnes je 19.5.2024

Input:

Řízení distribučních sítí 07: Bezpečnost zařízení distribučních soustav

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.7
Řízení distribučních sítí 07: Bezpečnost zařízení distribučních soustav

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

V pravidlech provozování distribučních soustav (DS) jsou specifikovány požadavky na zajištění bezpečnosti zařízení DS, které bude PDS aplikovat takovým způsobem, aby byly splněny požadavky EZ a dalších zákonných předpisů vč. podmínek licence na distribuci elektřiny.

Od uživatelů DS se vyžaduje, aby v místě připojení dodržovali obdobná pravidla a normy pro zajištění bezpečnosti zařízení DS.

Pro zajištění bezpečnosti zařízení DS je PDS a uživatel DS v místě připojení povinen zejména:

  • Uvádět do provozu jen taková zařízení DS, která odpovídají příslušným platným normám a předpisům, a jen po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí v souladu se zásadami

Nahrávám...
Nahrávám...