dnes je 27.5.2024

Input:

Řízení distribučních sítí 05: Omezování spotřeby v mimořádných situacích

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.5
Řízení distribučních sítí 05: Omezování spotřeby v mimořádných situacích

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Provozní předpisy pro DS se také zabývají opatřeními pro řízení spotřeby při stavech nouze, při činnostech bezprostředně bránících jejich vzniku nebo při odstraňování jejich následků, která zajišťuje PDS nebo uživatel s vlastní soustavou připojenou k této DS podle platné legislativy. Nastane-li stav nouze na celém území ČR, vyhlašuje ho PPS, který též řídí jeho likvidaci. PDS přitom s PPS spolupracuje a řídí se jeho pokyny. Při vzniku stavu nouze na omezené části území státu ho vyhlašuje a řídí jeho likvidaci PDS prostřednictvím svého technického dispečinku.

Stav nouze na vymezeném území PDS mohou vyvolat:

 • živelní události

 • opatření státních orgánů

 • havárie nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny

 • smogové situace podle zvláštních předpisů

 • teroristické činy

 • nevyrovnanosti bilance ES nebo její části

 • přenos poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy

 • ohrožení fyzické bezpečnosti nebo ochrana osob.

Stav nouze na svém vymezeném území vyhlásí PDS bez průtahů, jakmile si ověřil u PPS, že se nejedná o stav nouze postihující celé území státu.

Vyhlášení regionálního nebo lokálního stavu nouze na svém vymezeném území oznamuje PDS v souladu s EZ:

 • PPS

 • Ministerstvu průmyslu a obchodu

 • Energetickému regulačnímu úřadu

 • Ministerstvu vnitra

 • příslušnému Krajskému úřadu, případně Magistrátu hlavního města Prahy.

Při stavech nouze a při předcházení stavu nouze je PDS oprávněn využívat v nezbytném rozsahu výrobních a odběrných zařízení svých uživatelů. V těchto situacích jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se omezení spotřeby nebo změně dodávky elektřiny. To platí pro:

1) snížení odběru

a) omezením regulovatelné spotřeby pomocí hromadného dálkového ovládání, realizovaným PDS

b) snížením napětí, realizovaným PDS

c) snížením výkonu odebíraného odběrateli v souladu s vyhlášenými stupni regulačního plánu

2) přerušení dodávky elektřiny podle vypínacího plánu, nezávislé na frekvenci sítě, realizované PDS

3) automatické frekvenční vypínání podle frekvenčního plánu v závislosti na poklesu frekvence sítě

4) změnu dodávky elektřiny do DS.

Výraz "řízení spotřeby“ zahrnuje všechny tyto metody sloužící k dosažení nové rovnováhy mezi výrobou a spotřebou.

PDS má právo instalovat u uživatelů DS potřebné technické zařízení, sloužící k vypnutí, příp. omezení odběru při vyhlášení stavu nouze (např. přijímač HDO, frekvenční relé ap.). Instalace tohoto zařízení bude uvedena ve smlouvě o připojení uživatele k DS.

Snížení odběru a zajištění regulačního plánu v rámci DS

PDS zpracuje ve smyslu vyhlášky č. 80/2010 Sb. a v součinnosti s PPS regulační plán, jehož jednotlivé stupně určují hodnoty a doby platnosti omezení odebíraného výkonu vybraných odběratelů, přičemž rozsahy výkonové náplně pro regulační stupně č. 1 až 7 jsou stanoveny ve vyhlášce. Stanovení příslušné náplně jednotlivých stupňů regulačního plánu je pro tyto odběratele pak součástí smlouvy o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách zákazníkům. Za výkon sjednaný ve smlouvě se považuje:

a) sjednaná hodnota výkonu pro danou hodinu v případě, že zákazník má sjednaný týdenní odběrový diagram,

b)

Nahrávám...
Nahrávám...