dnes je 27.5.2024

Input:

Řízení distribučních sítí 04: Hromadné dálkové ovládání

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4
Řízení distribučních sítí 04: Hromadné dálkové ovládání

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Hromadné dálkové ovládání (HDO) využívá PDS k řízení určitých segmentů spotřeby, zejména akumulační a přímotopné, tak, aby zajistil optimální využití sítí a uspokojení co největšího počtu odběratelů za normálního provozu, realizoval potřebné omezení spotřeby při stavech nouze a při zásazích bránících jejich vzniku nebo odstraňování jejich následků a zajišťoval nezbytné systémové a podpůrné služby DS.

HDO může být užíváno i při stavech nouze a pro dispečerské řízení výroby OZE, tj. vyráběného činného a jalového výkonu.

Podmínkou připojení odběrných míst těchto zákazníků je instalace přijímače HDO podle požadavku PDS a souhlas zákazníka s řízením specifikovaných spotřebičů ze strany PDS, vyjádřený ve smlouvě o připojení k DS.

Technické požadavky na zařízení HDO obsahuje PNE 38 2530. Hromadné dálkové ovládání. Automatiky, vysílače a přijímače. Přidělení povelů HDO jednotlivým odběrným místům je v kompetenci PDS a jednotliví zákazníci a jejich obchodníci jsou povinni je respektovat. Informace o režimu spínání HDO poskytuje PDS s minimálně týdenním předstihem dálkově (internet) nebo na

Nahrávám...
Nahrávám...