dnes je 21.7.2024

Input:

Řízení distribučních sítí 02: Systémové a podpůrné služby DS

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2 Řízení distribučních sítí 02: Systémové a podpůrné služby DS

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Problematika systémových a podpůrných služeb je podrobně popsána v pravidlech provozování distribučních soustav a v příloze 7 PPDS.

Systémové služby DS

Systémové služby DS jsou činnosti prováděné PDS v rozsahu jeho povinností a kompetencí pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy ČR, pro zajištění služeb distribuce a takových parametrů DS, při nichž jsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb. K systémovým službám zajišťovaným PDS patří zejména:

Obnova provozu distribuční soustavy - Proces postupné obnovy napětí v jednotlivých částech DS po přerušení dodávky z celé PS nebo jednotlivých předávacích míst PS/DS do DS a ztrátě synchronizmu části nebo celé DS s PS na základě předem určených priorit odběratelů a při ostrovním provozu části DS s vhodnými zdroji.

Zajištění kvality napěťové a proudové sinusovky - Součástí této služby zajišťované PDS je monitorování kvality dodávané/odebírané elektřiny v DS, zjišťování zdrojů snižování kvality, návrhy, příp. i realizace opatření na úrovni DS a sledování efektivnosti jejich působení.

Regulace napětí a jalového výkonu v DS - Úlohou regulace napětí a jalového výkonu v DS je udržování zadaných hodnot napětí a toků jalového výkonu předepsaných PDS ve vybraných uzlech DS.

Podpůrné služby DS

U podpůrných služeb rozlišujeme zejména následující případy:

1) Podpůrné služby nabízené PDS pro PPS, kam patří:

a) dispečerská záloha,

b) operativní změny spotřeby,

c) regulace rychlosti změny zatížení,

d) regulace napětí a jalového výkonu.

2) Podpůrné služby nabízené uživatelem DS provozovateli DS pro systémové služby zajišťované PDS. Uživatel se stává poskytovatelem podpůrné služby a patří sem zejména:

a) dispečerská záloha,

b) schopnost startu ze tmy,

c) schopnost ostrovního provozu,

d) operativní změna zatížení,

e) využití záložního výkonu v akumulaci tepla,

f) regulace napětí a jalového výkonu,

g) výpomoc ze sousední DS,

Nahrávám...
Nahrávám...