dnes je 18.6.2024

Input:

Přepětí v distribučních sítích 01: Klasifikace přepětí jako přechodného děje a podmínky jeho řešení

5.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1
Přepětí v distribučních sítích 01: Klasifikace přepětí jako přechodného děje a podmínky jeho řešení

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Přepětí je definováno podle ČSN EN 60071-1 ed. 2 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla jako jakékoli napětí mezi fázemi nebo mezi fází a zemí, které svou velikostí překračuje amplitudu jmenovitého napětí. Norma dále klasifikuje přepětí z hlediska jeho časového průběhu a délky trvání takto:

  • trvalé přepětí jako napětí síťového kmitočtu, u kterého se efektivní hodnota považuje za konstantní, trvale přivedené k dvojici svorek izolačního uspořádání,

  • dočasné přepětí jako přepětí síťového kmitočtu poměrně dlouhého trvání,

  • přechodné přepětí jako krátkodobé oscilační nebo neoscilační obvykle silně tlumené přepětí, které trvá několik milisekund nebo méně. Přechodná přepětí se dále dělí na:

    1. přepětí s pomalým čelem - zpravidla unipolární přechodné přepětí s dobou do vrcholu 20 μs < T1 ≤ 5000 μs a trváním týlu T2 ≤ 20 ms,
    2. přepětí s rychlým čelem - zpravidla unipolární přechodné přepětí s dobou do vrcholu 0,1 μs < T1 ≤ 20 μs a trváním týlu T2 < 300 μs,
    3. přepětí s velmi rychlým čelem - zpravidla unipolární přechodné přepětí s dobou do vrcholu T1 ≤ 0,1 μs a se superponovanými oscilacemi s kmitočtem 30 kHz < f < 100 MHz nebo bez nich.

Pro přechodná přepětí se také používá rozdělení na přepětí spínací - to jsou přepětí s pomalým čelem a atmosférická, což jsou přepětí s rychlým a velmi rychlým čelem. Tato zažitá terminologie vystihuje příčinu vzniku těchto přechodných přepětí v elektrické síti, a proto bude použita i dále v této kapitole. Z výše uvedených definic je patrno, že spínací i atmosférická přepětí jsou velmi rychlými přechodnými ději, které v elektrické síti vznikají buď náhlou změnou v konfiguraci prvků sítě - spínacími operacemi, nebo jako důsledek úderu blesku do některé vnější části sítě.

Přechodný děj

Nahrávám...
Nahrávám...