dnes je 27.5.2024

Input:

Překládací zařízení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1.3
Překládací zařízení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Patří do vnitrozávodní dopravy, kde je materiál překládán z jednoho typu dopravního zařízení na druhý typ nebo odměřován ze zásobníků apod. Volba typu překládacího zařízení závisí na výkonu, druhu materiálu a typu dopravního zařízení.

Výklopníky

Výklopníky jsou zařízení, které vyprazdňuje železniční otevřené vagóny. Čelní výklopníky vyprazdňují vagón nakloněním (cca o 60°) ve směru kolejí. Boční výklopníky otáčejí celý vagón kolem podélné osy, materiál vypadává bokem. Obsah vagónů se v obou případech vyklápí do hlubinného zásobníku.

Vykladače

Základní parametry vykladače jsou určeny normou. Podle výkonu se dělí na mechanickou lopatu (až 30 t/h) a na štítový vyhrnovač (až 150 t/h) a korečkový vykladač.

Nakladače

Nakladače jsou zařízení pro nakládání materiálu z hald, např. na skládkách uhlí. Nejčastěji se užívají nádobové nakladače, pojízdný korečkový nakladač, chapadlový nakladač. Objemové množství dopravovaného materiálu se pohybuje od 16 do 4000 m3 /h, dopravní rychlost je 0,004 až 0,8 m/s.

Shrnovače

Shrnovače se dělí na vlečné a s vlastním pohonem. Na velkých skládkách se používá lanový shrnovač. Dopravním elementem je nádoba upevněná článkovými řetězy pod vlečným lanem. Lanem tažená nádoba se zarývá do skládky a hrne materiál obvykle k hlubinnému zásobníku. Příkladem shrnovače s vlastním pohonem je buldozer.

Vyhrnovače

Vyhrnovače se používají k vyhrnování materiálu ze štěrbinových zásobníků na další dopravní zařízení, obvykle

Nahrávám...
Nahrávám...