dnes je 22.6.2024

Input:

Požadavky na skříně s instalovanými přepěťovými ochrannými zařízeními SPD typu T1

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.1.4
Požadavky na skříně s instalovanými přepěťovými ochrannými zařízeními SPD typu T1

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Ve skříních se zařízeními přepěťové ochrany typu T1 dochází k odvádění bleskových proudů s vysokými vrcholovými hodnotami, které mohou mít velmi nepříznivé:

 • dynamické účinky na vodiče

 • tepelné účinky

 • tlakové účinky při vyfukování oblouku.

Aby se tyto účinky projevily co nejméně, je nutno respektovat montážní podmínky pro užité svodiče typu T1 podle pokynů výrobce. S ohledem na často malý prostor pro montáž těchto svodičů se požaduje, aby skříně zvolené speciálně pro montáž těchto svodičů byly přezkoušeny impulsním rázovým proudem 100 kA o tvaru vlny 10/350 (s/s). Při této zkoušce je nutné, aby skříně byly osazeny funkčními svodiči. Protokol o zkouškách je povinen předložit výrobce skříní.

Tyto požadavky se vztahují i na rozváděče a rozvodnice, včetně elektroměrových.

Splnění požadavků uvedených v této příloze nezbavuje výrobce nebo dovozce zařízení přepěťové ochrany typu T1 povinnosti, vyplývající pro něho ze zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisů s tímto zákonem souvisejících.

Umístění přepěťové ochrany zařízení SPD typu T1

 • Obrázek 1a; 1b – činžovní dům

 • Obrázek 2a; 2b – kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli

Obsah

 • Obrázek 3a – rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojený na venkovní vedení

 • Obrázek 3b – rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojený na kabelové vedení

Vysvětlivky k obrázkům:

R... podružný rozváděč (bytová rozvodnice)

ER... elektroměrový rozváděč

PS... vstupní místo elektrického rozvodu objektu

RS... samostatná rozvodná skříň (instalační) pro umístění přepěťové ochrany

Umístění svodičů přepětí typu T1 je znázorněno obecnou značkou pro svodič přepětí.

Obrázek 1a

Charakteristika – činžovní dům s kabelovým přívodem, elektroměry umístěny ve stejném podlaží s byty

Umístění přepěťové ochrany – v těsné blízkosti hlavní domovní kabelové skříně u vstupu vedení do budovy nebo přímo v přípojkové (kabelové) skříni při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Obrázek 1b

Charakteristika – činžovní dům s kabelovým přívodem, společný elektroměrový rozváděč v přízemí, prvním nadzemním nebo podzemním podlaží

Umístění přepěťové ochrany – v těsné blízkosti hlavní domovní kabelové skříně u vstupu vedení do budovy nebo přímo v přípojkové (kabelové) skříni při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Obrázek 2a

Charakteristika – kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli, měření v rozvodně nn, hlavní domovní (kabelová) skříň na objektu

Umístění přepěťové ochrany – v těsné blízkosti hlavní domovní kabelové skříně u vstupu vedení do budovy nebo přímo v přípojkové (kabelové) skříni při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Obrázek 2b

Charakteristika – kancelářský (nebo podobný) objekt s více odběrateli, měření v rozvodně nn, hlavní domovní (kabelová) skříň u objektu není zřízena, připojení na hlavní jistič objektu

Umístění přepěťové ochrany – v samostatné (rozvodné) skříni v těsné blízkosti elektroměrového rozváděče nebo přímo v elektroměrovém rozváděči při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Obrázek 3aa.1
Obrázek 3aa.2

Charakteristika – rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojen na venkovní vedení nízkého napětí

Umístění přepěťové ochrany – záleží na tom, zda je objekt vybaven hromosvodem, nebo ne:

 • Objekt je opatřen hromosvodem (obr. 3aa1):
  V těsné blízkosti vstupu elektrického vedení do objektu (v blízkosti přípojkové skříně). Uzemňovací svod (od svodiče přepětí) musí být spojen nejkratší cestou s vnější ochranou před bleskem. Zároveň musí být svodič přepětí spojen s ochranným vodičem elektrického přívodu (přípojky).

Není nezbytně nutné samostatné doplňující propojení s přípojnicí nebo svorkou hlavního pospojení.

 • Objekt není opatřen hromosvodem (obr. 3aa2):
  Svodič může být umístěn v samostatné (rozvodné) skříni v těsné blízkosti elektroměrového rozváděče nebo přímo v elektroměrovém rozváděči při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly.

Je nutné samostatné doplňující propojení s přípojnicí nebo svorkou hlavního pospojení.

Obrázek 3ab

Charakteristika – rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojen na venkovní vedení nn kabelovým přívodem

Umístění přepěťové ochrany – v samostatné (rozvodné) skříni v těsné blízkosti elektroměrového rozváděče nebo přímo v elektroměrovém rozváděči při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Obrázek 3ac.1
Obrázek 3ac.2

Charakteristika – rodinný domek/drobná provozovna, objekt připojen na venkovní vedení nn kabelovou přípojkou (svodem) do kombinovaného elektroměrového pilíře a dále kabelovým přívodem do objektu

Umístění přepěťové ochrany – záleží na tom, zda je objekt vybaven hromosvodem, nebo ne:

 • Objekt je opatřen hromosvodem (obr. 3ac1):
  Svodič může být umístěn v samostatné (rozvodné) skříni v těsné blízkosti vstupu vedení do objektu, pokud je podružný rozváděč umístěn na hranici objektu (v obvodovém zdivu u vstupu vedení do budovy), přímo v tomto rozváděči při dodržení podmínek uvedených na začátku kapitoly

Je nutné samostatné doplňující propojení s přípojnicí nebo svorkou hlavního pospojení.

 • Objekt není opatřen hromosvodem (obr. 3ac2):
  Svodič může být umístěn v samostatné (rozvodné) skříni v těsné blízkosti vstupu vedení do objektu, pokud je podružný rozváděč umístěn na

Nahrávám...
Nahrávám...