dnes je 27.5.2024

Input:

Plynárenské přepravní soustavy

5.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2
Plynárenské přepravní soustavy

Úřad pro publikace Evropské unie

PŘEHLED DOKUMENTU

Nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanovuje pravidla týkající se přístupu:

 • k plynárenské přepravní * síti,

 • k plynárenským skladovacím zařízením a

 • k zařízením pro zkapalněný zemní plyn.

Cílem těchto pravidel je boj proti překážkám pro hospodářskou soutěž na trhu Evropské unie (EU) se zemním plynem a zajištění jeho hladkého fungování.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení určuje:

 • způsob stanovování sazeb (výhradně za přístup do sítí),

 • nabízené služby,

 • přidělování kapacity provozovatelům plynárenských přepravních soustav * ,

 • požadavky na transparentnost (jako jsou pravidla pro zveřejňování toho, jak provozovatelé přepravních soustav nebo příslušné vnitrostátní orgány určili sazby a strukturu svých sazeb) a

 • pravidla vyrovnávání * a poplatky za nerovnováhu na trhu.

Certifikace provozovatelů přenosových soustav

Vnitrostátní regulační orgány musí Evropskou komisi informovat o rozhodnutích týkajících se certifikace provozovatelů přenosových soustav. Komise má dva měsíce na to, aby předložila své stanovisko orgánu, který poté přijme konečné rozhodnutí o certifikaci provozovatele přenosové soustavy. Rozhodnutí i stanovisko Komise se zveřejňují.

Certifikace provozovatelů skladovacích soustav

Pozměňující nařízení (EU)  2022/1032 vyžaduje, aby orgány členských států EU certifikovaly všechny provozovatele podzemních zásobníků plynu. Cílem je zabránit potenciálnímu riziku vnějšího vlivu na kritické infrastruktury pro skladování, které by mohlo ohrozit bezpečnost dodávek energie do EU a další zásadní bezpečnostní zájmy. Každý provozovatel, který toto osvědčení nezíská, se bude muset vzdát vlastnictví nebo kontroly nad zařízeními pro skladování plynu v EU.

Zřízení Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav

Provozovatelé přenosových soustav museli Komisi a  Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) předložit do 3. března 2011návrh stanov Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav ( ENTSOG ), seznam jejích členů a návrh jejího jednacího řádu.

Kodexy sítě

Komise musí agenturu ACER a síť ENTSOG konzultovat s cílem vytvořit roční seznam priorit pro rozvoj souborů pravidel (známých jako kodexy sítě ). Tyto kodexy jsou tvořeny pomocí nezávazného pokynu, který Komise předložila agentuře ACER. Kodexy se týkají zejména:

 • pravidel přidělování kapacity a řízení překročení kapacity * ,

 • pravidel interoperability mezi provozovateli přenosových soustav,

 • pravidel vyrovnávání,

 • pravidel transparentnosti,

 • harmonizovaných struktur přenosových sazeb .

Úkoly ENTSOG

Síť ENTSOG je odpovědná za přijetí:

 • společných nástrojů provozování sítě,

 • desetiletého plánu rozvoje sítě,

 • doporučení ohledně koordinované technické spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav EU,

 • ročního pracovního programu,

 • výroční zprávy,

 • každoročních letních a zimních výhledů kapacit.

Náklady a sazby

Regulační orgány určují sazby nebo metodiky jejich výpočtu. Členské státy mohou přijímat rozhodnutí týkající se sazeb, jako je stanovení způsobů aukcí.

Služby přístupu třetích osob

 • Provozovatelé přenosových soustav musí své služby nabízet nediskriminačním způsobem všem uživatelům sítě. Podrobná pravidla přidělování jsou stanovena v  kodexu sítě pro mechanismy přidělování kapacity .

 • Nediskriminačním způsobem musí své služby nabízet i provozovatelé zařízení LNG a skladovacích zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...