dnes je 21.7.2024

Input:

Periodické zkoušky TNP

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.6.2
Periodické zkoušky TNP

Martin Šturma – Igor Lüftner

Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v pokynech výrobce a v právních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Dle NV č. 192/2022 Sb. se periodická zkouška nádob na plyny skládá z:

a) kontroly vnějšího a vnitřního stavu nádoby,

b) tlakové zkoušky.

Periodické zkoušky provádí zkušební technik s oprávněním pro druh činnosti "PZ – periodické zkoušky nádob na plyny".

Dle ČSN 07 8305 čl. 233 se TNP v provozu (kromě lahví na acetylén) musí podrobovat periodickým zkouškám ve lhůtám daných výrobcem. Při periodických zkouškách zkušební technik provádí:

a) vnější a vnitřní prohlídku nádoby dle čl. 348-352,

b) kontrolu hmotnosti a vnitřního objemu (neplatí pro kyvety z oceli třídy 17 a pro cisterny s průlezem) dle čl. 354-356,

c) tlakovou zkoušku dle čl. 369-376,

d) přezkoušení výstroje, popř. zjištění jakosti materiálu podle potřeby dle čl. 374,

e) kontrolu značení dle čl. 201.

Záznamy o periodických zkouškách se zapisují do evidenční knihy TNP s podpisem zkušebního technika.

Periodická zkouška lahví na acetylén dle ČSN 07 8305 čl. 387

Nahrávám...
Nahrávám...