dnes je 13.7.2024

Input:

Organizační uspořádání energetického trhu: Organizované trhy a bilaterální obchody

11.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4.3 Organizační uspořádání energetického trhu: Organizované trhy a bilaterální obchody

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Obchody s elektřinou na velkoobchodním trhu mohou být obchodovány v různých množstvích, za různé ceny a v různých dodacích lhůtách. Většina obchodů s elektřinou se uskutečňuje bilaterálně, tj. např. mezi dvěma obchodníky s elektřinou. V praxi takový kontrakt znamená, že prodávající obchodník nabídne kupujícímu např. roční dodávku elektrické energie 1 MWh v každou hodinu příslušného roku (tedy 8760 MWh energie) za cenu např. 27 eur/MWh. Celková roční hodnota kontraktu v uvedeném příkladu tedy je 8760 * 27 = 236 520 eur. Takový kontrakt se v obchodní terminologii nazývá OTC kontraktem. Zkratka vychází z angličtiny (Over The Counter), tedy doslova prodej přes pult. Druhou nejčastější volbou pro obchodování s elektřinou v Evropě jsou organizované obchody na energetických burzách. Mezi hlavní výhody energetické burzy ve srovnání s bilaterálními obchody je, že nabízejí standardizaci produktů. Díky tomu je obchodování na burze rychlejší, umožňuje efektivnější zúčtování a hlavně stálou vyváženost nabídky a poptávky. U bilaterárních obchodů tomu brání nemožnost účinně reagovat na vysokou volatilitu ceny elektřiny.

Podle termínu obchodu lze dělit organizovaný trh na krátkodobý a dlouhodobý.

  • Krátkodobé trhy – obchody v rozmezí desítek minut až několika dnů před hodinou h dne D, kdy se realizuje dodávka elektřiny. Důležitý význam zde má denní trh.

  • Dlouhodobé trhy – obchody s dodávkou elektřiny za několik dnů, většinou od jednoho měsíce a delší. Obchody nejsou nijak omezeny z hlediska dlouhodobosti.

Krátkodobý trh u operátora trhu – OTE

Organizátorem krátkodobých trhů v České republice je operátor trhu s elektřinou OTE, a.s. (viz Role státních orgánů). V České republice se za nejkratší obchodovatelnou jednotku považuje jedna obchodní hodina. Je to základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny, a také základní časový úsek pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování. Naopak nejdelší časový úsek na krátkodobém trhu je jeden obchodní den, resp. blokový týdenní kontrakt od pondělí do neděle, který je dále rozdělen po hodinách. Krátkodobé obchody probíhají obvykle v období od 1 hodiny až několik dní před dodací lhůtou. Oproti dlouhodobému trhu se tento trh vyznačuje vyšší volatilitou cen a nižšími objemy obchodů. Největší množství elektrické energie je v České republice na krátkodobých trzích zobchodováno na denním trhu s elektřinou.

Denní trh, někdy také označován jako tzv. spotový trh, je trh dodávek organizovaný v den před dnem dodávky (tzv. značení D-1). Jinými slovy ve dni D-1 se obchoduje den D. Základním principem denního obchodování je aukce. Aukce probíhá pro každou z 24 obchodních hodin následujícího dne. Po sesouhlasení křivky nabídky a křivky poptávky je určena tzv. marginální cena. V praxi to znamená, že jsou akceptovány všechny nabídky s nižší nabízenou cenou, než je cena marginální, a všechny poptávky, jež vstoupily do aukce s cenou vyšší než marginální.

Kromě denního trhu organizuje OTE i tzv. vnitrodenní trh, který poskytuje prostor pro obchodování v den dodávky elektřiny. Obchody jsou většinou uzavírány několik hodin dopředu, čímž si obchodníci upevňují svou obchodní pozici. Obchody zde probíhají formou tzv. průběžného obchodování, tj. trh se otevírá a uzavírá postupně pro danou obchodní hodinu daného dne. Doba uzavírky pro jednotlivé obchodní hodiny je 1 hodina před danou obchodní hodinou. Jinými slovy obchodování zde probíhá v režimu H-1. Na tomto trhu mohou upevňovat svou pozici účastníci, kteří mají neplánovaně nedostatek nebo přebytek energie.

Do krátkodobých obchodů se řadí ještě blokový trh, kde probíhá kontinuální obchodování denních bloků elektřiny – base, peak a off peak – s fyzickou dodávkou až 5 dní před dnem dodávky, a trh vyrovnávací, kde se obchoduje s regulační energií a jediným nakupujícím je provozovatel přenosové soustavy.

Dlouhodobý trh na pražské energetické burze – PXE

Obecně se dlouhodobý trh s elektřinou vyznačuje tím, že se na něm uskutečňují obchody na delší časový horizont, maximálně kolem dvou let dopředu. Funguje tedy spíše jako finanční zajištění ceny elektrické energie

Nahrávám...
Nahrávám...