dnes je 27.5.2024

Input:

Optimalizace odběru systémem HDO

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.3
Optimalizace odběru systémem HDO

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Výhody stávajících distribučních společností

Výhodou stávajících regionálních distribučních společností bude relativně velký počet zákazníků. Lze to očekávat na základě zkušeností s procesem liberalizace v jiných státech Evropy, kde právo změny dodavatele využilo mnohem méně než 10 % odběratelů. Díky tomu lze u tradičních obchodníků počítat s poměrně výrazným uplatněním samovolné kompenzace odchylek. Regionální distribuční společnosti díky svým dlouholetým zkušenostem s usměrňováním dodávky elektřiny disponují potenciálně vysoce účinným nástrojem pro vyrovnání odchylek, kterým je systém hromadného dálkového ovládání (HDO). Systém HDO, jehož využití je v zahraničí obvykle omezeno jen na dálkové ovládání tarifů elektroměrů, byl v české elektrizační soustavě povýšen, díky propojení tarifních podmínek a blokování elektrotepelných spotřebičů, na systém účinného řízení diagramu zatížení. Jeho prostřednictvím lze ze dne na den zcela zásadním způsobem změnit tvar denního diagramu zatížení. Relativně vysoký výkon, který může být prostřednictvím HDO okamžitě zapnut, respektive odstaven, může sloužit i k cílenému operativnímu řízení diagramu odběru s cílem optimalizace ceny nakoupené elektřiny nebo minimalizace odchylek od hodnot sjednaných odběrů. Podstatnou výhodou takové regulace je fakt, že zákazník, který dává k dispozici výkon svého zařízení (akumulačních či hybridních kamen, boileru nebo i přímého elektrického vytápění) v zásadě nepocítí žádnou újmu na užitku z odběru elektřiny – tepelné pohodě. Od platnosti nových tarifů je dokonce odběratel za příspěvek, který dává k operativní optimalizaci zatížení, odměněn snížením ceny elektřiny.

Přenos informace HDO

Hromadné dálkové ovládání používá pro přenos informace tónové frekvence (v ČR je převážně užita frekvence 217 Hz), která je z vysílače instalovaného v napájecích bodech sítě VVN – 110 kV, event. sítě VN transportována prostřednictvím

Nahrávám...
Nahrávám...