dnes je 19.5.2024

Input:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.7
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ing. Miloslav Kočí

Pro provedení ochrany před úrazem el. proudem při výrobě nebo výstavbě nových zařízeni i při jejich údržbě platí základní pravidla:

  • Nebezpečné živé části (vedou trvale proud) nesmějí být běžně přístupné;

  • Přístupné vodivé části (za normálních okolností nevedou el. proud) nesmějí být nebezpečné ani při jedné poruše.

K úrazu el. proudem může dojít ze dvou příčin. Postižený se dotkne živých částí (vodivé částí, které za normálních okolností vedou el. proud), nebo se dotkne neživých částí (vodivé části, které za normálních okolností el. proud nevedou) které jsou v důsledku poruchy na el. zařízení pod napětím.

Podle těchto dvou kritérií rozeznáváme:

  • Základní ochranu (ochranu před nebezpečným dotykem živých částí)

  • Ochranu před nepřímým dotykem (ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí)

Ochranná opatření se provádějí

  • Kombinací základní ochrany a nezávislé ochrany před nepřímým dotykem

  • Zvýšenou ochranou

Základní izolace živých částí

Jde o základní ochranné opatření. Živé části musejí být zcela pokryty izolací, kterou lze odstranit jen jejím zničením. Tento způsob ochrany je používán téměř vždy.

Ochranné opatření krytem nebo přepážkami

Ochrana krytem nebo přepážkami spočívá ve spolehlivém zakrytí živých částí. Je to základní ochrana. Kryty musejí být ve stanovené vzdálenosti od živých částí a mohou mít otvory o stanovené velikosti a smějí být odstranitelné jen za pomocí nástroje, nebo po odpojení el. zařízení od zdroje.

Krytí se označuje kódem IP a dvěma číslicemi. První číslice znamená ochranu proti vniknutí předmětů, druhá udává ochranu před vodou. Pro zařízení přístupné osobám bez elektrotechnické kvalifikace platí, že minimální krytí je IP 2X, to znamená, že otvory mají maximální velikost 12,5 mm a kryt chrání proti dotyku prstem. Vyšší číslo znamená menší otvor (např. IP 4X – otvor do 1 mm, IP 6X – chráněné proti prachu).

Ochranné opatření zábranou a polohou

Ochrana zábranou a polohou je základní ochranou pro osoby poučené a znalé, nebo pro zařízení, která jsou pod jejich dozorem. Zábrana musí chránit před neúmyslným přiblížením k živým částem nebo náhodnému dotyku živých částí při obvyklých činnostech. Zábrana nechrání před jejím úmyslným obejitím.

Ochrana polohou chrání umístěním el. zařízení mimo dosah. Pro dosah holou rukou je to do strany a dolů 1,25 m, do výšky 2,5 m. Svislá vzdálenost 5 m a výše je požadována u venkovních vedení, kde neizolované vodiče jsou vedeny vysoko nad přístupným terénem.

Ochranné opatření malým napětím

Jednou z nejdokonalejších ochran je ochrana malým napětím (označení SELV nebo u pracovních strojů PELV). Maximální velikost napětí může být 50 V střídavých a 120 V stejnosměrných.

Velikost malého napětí, do které jsou splněny podmínky pro základní ochranu i ochranu při poruše, vzhledem k prostředí kde se el. zařízení nachází, je uvedena v tab. 14.

Tab. 14 Velikost malého napětí

Prostředí Napětí [ V ]
střídavé stejnosměrné
sucho 25 60
všechna ostatní prostředí 12 25

U napětí vyšších než v tabulce a u zařízení ponořených musí být provedena základní ochrana izolací živých částí nebo přepážkami a kryty.

Ochrana malým napětím klade přísné požadavky na zdroj malého napětí a spolehlivé oddělení obvodu malého napětí od napětí jiných. Pokud jsou používány zásuvky a vidlice, musejí být nezaměnitelné a nesmějí mít ochranný kontakt.

Tento způsob ochrany se využívá zvláště u el. zařízení používaných ve vodě a mokru (prostory zvlášť nebezpečné), u

Nahrávám...
Nahrávám...