dnes je 22.6.2024

Input:

Ochrana před atmosférickým přepětím v sítích VN do 35 KV

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.2
Ochrana před atmosférickým přepětím v sítích VN do 35 KV

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Kapitola obsahuje soubor pravidel a doporučení, jak chránit zařízení vn v distribučních sítích před přepětím pomocí omezovačů přepětí s cílem dosáhnout minimální poruchovosti sítě z důvodu přepětí. Kapitola obsahuje doporučení pro správná umístění omezovačů, způsob připojení a volbu parametrů pro tato umístění. Kapitola se částečně zabývá i jinými typy svodičů přepětí, a to v případech, kdy je jejich aplikace přiměřená.

Citované normy

ČSN 33 30 60 Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 60099-4 Svodiče přepětí. Část 4 : Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím

ČSN EN 60099-5 Svodiče přepětí. Část 5 : Doporučení pro volbu a použití

ČSN 38 0810 Použití

Nahrávám...
Nahrávám...