dnes je 27.5.2024

Input:

Obecná pravidla provozu

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.9
Obecná pravidla provozu

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Obecný přehled

Zařízení pro kompenzaci indukčního výkonu nemá rotační části, a tak se jejich pravidelná prohlídka a údržba mnohdy opomíjí, nicméně i tak je to elektrotechnické zařízení podléhající všem pravidelným kontrolám a zkouškám jako ostatní podobná zařízení, a to podle platných předpisů a norem.

Mimoto chceme upozornit ještě na další skutečnosti související s kontrolou správné funkce zařízení, která nespadá do oblasti poruchovosti a bezpečnosti práce.

Každé zjištění nesrovnalostí v odběru elektrické energie, a to v indukční nebo kapacitní zóně by mělo vést k funkční a následně i k technické kontrole kompenzačního zařízení. Nestabilita odběru jalové energie naměřená dodavatelem a zvlášť nárůst procentní přirážky ve fakturách za odběr elektrické energie signalizuje špatnou funkci regulátoru indukčního výkonu, nebo nesprávně nastavené meze

Nahrávám...
Nahrávám...