dnes je 24.5.2024

Input:

Normalizace dat

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Normalizace dat

RNDr. Tomáš Chudoba

Pojem normalizace je mnohoznačný. Pamětníkům navíc připomíná nehezká 70. léta minulého století. V systému managementu hospodaření s energií má však význam velmi dobře definovaný a definovatelný. Znamená, že naměřená data (zejména o spotřebách energií) jsou opravena, nejčastěji však exaktně přepočtena na určené normální, chcete-li obvyklé nebo jednotné výchozí podmínky. Příklady znáte velmi dobře z běžného života:

 • spotřeba automobilu na 100 ujetých kilogramů;

 • cena hladké mouky vztažená k jejímu množství ve výši jednoho kilogramu;

 • průměrná mzda v Česku na jednoho obyvatele;

 • spotřeba tepla na jeden metr čtvereční otápěné plochy;

 • spotřeba elektřiny jedné běžné čtyřčlenné domácnosti.

Ne vždy je však výběr veličin, které vstupují do normalizace, tak jednoznačný. Je nezbytné poznat vlastní proces spotřebovávající energii.

Normalizace spotřeby pohonných hmot

Pro začátek si vezmeme již dříve zmiňovanou spotřebu pohonných hmot při cestě osobním automobilem na dovolenou. Pokud bychom chtěli být více exaktní a zahrnout další významné energické proměnné, pak i laik je schopen navrhnout minimálně tyto:

 • rychlost jízdy;

 • způsob jízdy (defenzivní versus brzda/plyn);

 • hmotnost automobilu (samotné vozidlo + náklad);

 • profil terénu (rovinný versus kopcovitý terén);

 • předměty umístěné na střeše (kola, lyže, boxy...);

 • (proti)vítr; déšť;

 • tlak v pneumatikách;

 • technický stav motoru, brzd, ložisek.

V dnešní době jsme poměrně přesně schopni normalizovat s pomocí dat z navigačních systémů spotřebu paliva dle profilu terénu, rychlosti a stylu jízdy. Na internetu bychom našli i rychlost větru. Určit celkovou hmotnost vozidla by také nebyl problém. A řekl bych, že už existuje aplikace pro mobilní telefony, která je schopna takovou normalizaci provést.

Normalizace spotřeby tepla na vytápění

Pro tyto výpočty existují velmi propracované výpočetní modely, programové moduly a technické standardy. Každý energetický auditor je schopen přepočítat skutečnou spotřebu tepla v budově na jednotné podmínky. Do normalizace dat vstupují tyto energetické proměnné:

 • kvalita a tloušťka tepelné izolace obvodových stěn budovy;

 • kvalita a plocha okenních a dveřních výplní;

 • průběh vnější a vnitřní teploty;

 • vliv slunečního svitu pronikajícího průsvitnými konstrukcemi do budovy;

 • vnitřní tepelné zisky: z metabolismu osob, z přístrojů v budově (počítače, osvětlení, kuchyňské spotřebiče...);

 • vliv klimatizačního systému.

Spotřebu tepla pro vytápění jsme tedy schopni velmi dobře normalizovat a porovnat tak poměrně různorodé budovy mezi sebou.

Normalizace spotřeby energie pro výrobu pneumatik

Výroba pneumatik je poměrně značně energeticky náročná. Spotřeba energie přitom roste s rostoucími požadavky na bezpečnost při jejich užívání. Zde je několik energetických proměnných, které je možné v současných, velmi exaktně řízených

Nahrávám...
Nahrávám...