dnes je 19.5.2024

Input:

Neshoda (z pohledu normy ČSN EN ISO 50001)

19.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Neshoda (z pohledu normy ČSN EN ISO 50001)

RNDr. Tomáš Chudoba

Neshoda je dle definice uvedené v textu normy "nesplněním požadavku". Jde o poněkud lakonické tvrzení.

V rámci systému managementu hospodaření s energií, bereme-li v úvahu pouze "energetické", nikoliv "systémové" neshody, mohou být neshodami například tato zjištění:

 • není prováděno měření spotřeby energie, která je z hlediska celkové energetické bilance významnou oblastí spotřeby;

 • není provedeno a pravidelně opakováno energetické přezkoumání;

 • nejsou stanoveny hranice systému;

 • nejsou definovány a pravidelně přezkoumávány ukazatele energetické náročnosti;

 • nejsou definovány nebo jsou nedostatečně definovány energetické cíle a energetické cílové hodnoty.

Všimněte si, že neshodou není (nemusí být) zjištění odchylky (anomálie) změřené spotřeby od hodnoty očekávané.

Nebudeme se v tomto textu zabývat neshodami, které vznikají i v jiných, sesterských systémech řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Jde typicky o tyto neshody:

 • není jmenován představitel vedení;

 • nejsou prováděna pravidelná školení;

 • interní komunikace neprobíhá v souladu se stanovenými mechanismy;

 • není prováděno přezkoumávání systému;

 • záznamy o měření výkonu systému nejsou dostatečně průkazné;

 • nejsou vyvozovány závěry ze zjištění během interních auditů;

 • a tak podobně.

Některé typické "energetické" neshody jsme zmínili výše v textu. Všimněme si však nyní pojmů neshodaanomálie (odchylka).

Neshoda je nesplněním požadavků systému. Například:

 • vůbec není prováděno měření;

 • není specifikován měřicí plán;

 • osoby, provádějící měření, nebyly řádně proškoleny;

 • měření je prováděno pomocí zařízení, která nesplňují metrologické požadavky.

Předpokládejme nyní, že výstupem z měření byla získána hodnota, která se nějakým způsobem odchyluje od hodnoty očekávané. Vznikla odchylka. V tuto chvíli však není možné zjistit, zda tato odchylka je či není neshodou.

Musí být provedeno vypořádání odchylky. Musí být zjištěno, proč k odchylce došlo. Příčin může být celá řada. Vybereme dvě z možných:

 1. Bylo zjištěno, že měřič energie je řádně zkalibrován, energie byla změřena dle měřicího plánu, odečet provedla proškolená osoba atd. Nebylo zjištěno žádné pochybení z hlediska systému managementu hospodaření s energií.
Nahrávám...
Nahrávám...