dnes je 21.7.2024

Input:

Nebezpečí od elektrických zařízení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.2.1
Nebezpečí od elektrických zařízení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Vliv el. proudu na lidský organismus

Nebezpečí zasažení člověka el. proudem je nejpodstatnějším nebezpečím a vyplývá z chování lidského těla při průchodu el. proudu.

Lidské tělo klade průchodu el. proudu odpor. Velikost proudu závisí na cestě, kudy proud prochází. Na začátku průchodu el. proudu lidským tělem představuje největší odpor kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Po el. průrazu kůže se při déletrvajícím dotyku projevuje odpor pouze zbytku lidského těla (svaly, klouby, krevní dráha). Odpor lidského těla se uvádí asi 1 500 V. Uvedená hodnota je průměrná, protože každý jedinec je jiný. Více ohroženi el. proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy a děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže za 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu a děti dokonce při 50 %.

Účinky el. proudu na lidský organismus

Rozhodujícím pro mechanismus úrazu el. proudem je velikost proudu, který projde člověkem, a doba trvání průchodu. Při déletrvajícím průchodu (několik sekund a déle) střídavý proud o velikosti 0,015–0,020 A způsobuje tetanickou křeč, při které se člověk není schopen sám uvolnit z dotyku, proud 0,025 A způsobuje tetanickou křeč dýchacího svalstva. Proud 0,04 A způsobuje fibrilaci srdeční komory a přechodnou zástavu srdce. Větší proud způsobuje zpravidla trvalou zástavu srdce.

Důležité pro úraz el. proudem je i doba, po kterou el. proud lidským tělem protéká. Rozhodující pro úraz el. proudem je totiž okamžitý stav činnosti srdce. Při trvání srdečního cyklu asi 0,8 s je úsek zranitelnosti asi 0,1 s, kdy je srdce vlivem průchodu el. proudu náchylnější ke komorové fibrilaci. Zbývajících 0,7 s je zranitelnost podstatně nižší. Trvá-li průchod el. proudu tělem dobu do 0,2 s v době uvedených 0,7 s, nemusí způsobit i při poměrně vysokém proudu (0,5 A) smrt. Podrobnosti jsou uvedeny v ČSN IEC 479-1.

Nebezpečí el. proudu na příkladu

Nebezpečí jednofázového střídavého proudu si uvědomíme na příkladu. Když vezmeme napětí v zásuvce 230 V proti zemi a podělíme výše uvedeným odporem lidského těla 1 500 V (Ohmův zákon), obdržíme proud 0,153 A. Podle výše popsaných účinků el. proudu je to proud, který většinu z nás dostatečně spolehlivě zabije.

Vliv napětí a prostředí

Nahrávám...
Nahrávám...