dnes je 19.5.2024

Input:

Měřicí plán

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřicí plán

RNDr. Tomáš Chudoba

Měřicí plán

Měřicí plán je předpis stanovující podmínky vlastního odečítání naměřených hodnot.

Měřicí plán obsahuje alespoň:

 • specifikaci formy měřené energie;

 • označení měřiče, jeho lokalizace, výrobní číslo měřiče;

 • přehled přístrojů, technologií, procesů a zařízení, do kterých energie proudí;

 • jednotky měření;

 • počet odečítaných desetinných míst;

 • frekvenci a okamžik odečtu;

 • odpovědnou osobu za provádění odečtů;

 • místo a způsob provedení záznamu o stavu měřiče.

Cíl měření

Cílem měření je mít k dispozici hodnověrné, systematickéúplné informace o velikosti všech významných toků všech forem energií.

Definice pojmů

Měření je kvantitativní zkoumání geometrických, fyzikálních a dalších vlastností předmětů (jevů, procesů) porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce, spolu s uvedením této jednotky.

Měření je hodnověrné, je-li prováděno přístrojem, jehož metrologické vlastnosti odpovídají požadavkům stanoveným pro to které měření. Různá měření mohou mít stanoveny různě náročné požadavky na hodnověrnost.

Měření je systematické, je-li prováděno pravidelně v souladu s odsouhlaseným měřicím plánem, tedy s předepsanou četností, v předepsaný okamžik roku, měsíce, týdne, dne, hodiny a minuty.

Soubor měření energií je úplný, pokud měřiče pokrývají všechny významné oblasti užití energií, přičemž neměřené oblasti užití energií představují zanedbatelnou část celkové hodnoty užití energií v organizaci.

Metrologický projekt je studie, která obsahuje tyto části:

 • popis cílů a důvodů měření, uživatelé naměřených hodnot;

 • specifikace měřeného toku energie (forma energie);

 • specifikace procesů, zařízení a technologií, které energii užívají;

 • specifikované požadavky na výstupy z měření (četnost, přesnost...);

 • popis a lokalizace místa měření, popis

Nahrávám...
Nahrávám...