dnes je 27.5.2024

Input:

Měření elektrické energie podle právních předpisů a technických norem

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.6
Měření elektrické energie podle právních předpisů a technických norem

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Zákon o metrologii

Základním právním předpisem v oblasti měření je zákon o metrologii. Dalším základním dokumentem jsou PPLDS (Provozní pravidla lokální distribuční soustavy, dále jen pravidla).

Způsoby měření

K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají tyto způsoby měření:

 1. průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (dále jen "typ A“),

 2. průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu (dále jen "typ B“),

 3. ostatní měření elektřiny (dále jen "typ C“).

Umístění měřicích míst je stanoveno ve smlouvě provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy s účastníkem trhu s elektřinou.

Při výměně měřicího zařízení, rekonstrukci předávacího nebo odběrného místa a u nových předávacích nebo odběrných míst jsou tato místa vybavována minimálně

Typ A

a) měřením typu A pro

 1. předávací místa mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,

 2. předávací místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,

 3. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV,

 4. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 1 MW,

 5. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV,

 6. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny nad 400 kW,

Typ B

b) měřením typu B pro

 1. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 250 kW do 1 MW,

 2. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny od 250 kW do 400 kW,

 3. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně,

Typ C

c) měřením typu C pro

 1. předávací místa ostatních výrobců elektřiny,

 2. odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením.

Intervaly měření a přenosu údajů

Intervaly měření a přenosu údajů

Typ A

Pro měření typu A

 1. základní měřicí interval je jedna hodina, začátek první hodiny je stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00; obdobným způsobem jsou stanoveny další měřící intervaly,

 2. pro poskytování podpůrných a systémových služeb se měření provádí i v kratších intervalech,

 3. pro hodnocení rezervovaného výkonu je v rámci distribuční soustavy použit čtvrthodinový měřicí interval,

 4. naměřené údaje jsou za uplynulý den vyhodnoceny provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy a po výpočtu hodinových průběhů dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jsou předávány operátorovi trhu do 11. hodiny zimního nebo letního času následujícího dne; údaje mimo pracovní dny jsou předávány operátorovi trhu následující pracovní den do 11. hodiny k dalšímu zpracování.

Typ B

Pro měření typu B

 1. základní měřicí interval je jedna hodina,

 2. pro hodnocení rezervovaného výkonu je použit čtvrthodinový měřicí interval,

 3. základní interval pro odečet naměřených údajů je 1 měsíc; dále je prováděn odečet při změně dodavatele nebo odběratele elektřiny.

Typ C

Pro měření typu C

 1. odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je prováděn odečet při změně dodavatele nebo odběratele elektřiny,

 2. pro hodnocení rezervovaného výkonu je použita velikost hlavního jisticího prvku před měřicím zařízením.

Zařízení pro měření

Technické prostředky pro měření elektrické energie jsou předmětem řady technických norem, které udávají základní technické parametry, metodiku zkoušení a další požadavky.

V zásadě lze rozdělit tato technická zařízení do několika skupin:

 • 1. Přenosové cesty pro dálková měření, systémy měření

 • 2. Příslušenství k měřicím přístrojům (např. přístrojové transformátory, převodníky apod.)

 • 3. Měřicí přístroje (elektroměry a příslušenství)

Normy skupiny 1

Do skupiny 1 lze zařadit technické normy zabývající se automatizací dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučních vedení vn a 110 kV a normy pro komunikační sítě a systémy v podřízených distribučních stanicích. V obou těchto skupinách norem byly vypracovány mezinárodní normy IEC a evropské normy EN a následně zavedeny překladem do soustavy ČSN. Jedná se o tyto normy:

 • ČSN IEC 1334-1-1 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím přenosových systémů po distribučním vedení – Část 1: Všeobecné zásady – Oddíl 1: Architektura systému automatizace dodávky elektrické energie

 • ČSN EN 1334-1-2 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím přenosových systémů po distribučním vedení – Část 1-2: Všeobecné zásady - Návod na specifikaci

 • ČSN IEC 1334-1-4 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím přenosových systémů po distribučním vedení – Část 1-4: Všeobecné zásady – Identifikace parametrů přenosu dat týkajících se distribučních sítí

 • ČSN EN 61334-4-1 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s

Nahrávám...
Nahrávám...