dnes je 27.5.2024

Input:

Kotle parní

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.2
Kotle parní

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Charakteristika

Kotle parní jsou kotle, které jako teplonosné médium využívají vodní páru. Jejich provoz je podstatně nákladnější než provoz teplovodních kotlů. Jednak v zabezpečovacích zařízeních, jednak pro případ důkladnosti revizí. Nemalou pozornost je třeba věnovat doplňkovým zařízením, jako je systém přípravy napájecí vody. Ta musí být zvláště pro páru pro parní turbíny velmi kvalitní, aby nedocházelo k jejich předčasnému opotřebení. Napájecí čerpadla pro parní kotle musí zabezpečit dostatek napájecí vody pro kotel s předepsaným tlakem. Pro zajištění dodávky při poruše se čerpadla obvykle zdvojují a navíc doplňují buďto náhradním zdrojem elektrické energie nebo samostatným čerpadlem s parním pohonem, které zajistí dodávku napájecí vody i v případě přerušení dodávky elektrické energie pro kotelnu.

Parní kotle se dělí na kotle pracující se sytou parou a kotle na páru přehřátou.

Kotle na sytou páru

Kotle na sytou páru přežívají v některých menších výrobnách. Vyrábí páru s tlakem okolo 1,2 MPa a o odpovídající teplotě. Mnohde je to ještě pozůstatek z doby, kdy vytápění probíhalo přerušovaně. Aby nemohlo dojít k zamrznutí topného média, když se přes noc v kotelně netopí, byla použita jako topné médium pára. I v tomto případě se dá pára využít k některým technologickým operacím, takže i to mohl být důvod zavedení výroby páry v kotelně.

Kotle na přehřátou páru

Kotle na přehřátou páru se dnes používají hlavně pro výrobu páry pro protitlaké parní turbíny. Přehřátou páru navíc používají dnes ještě i některé prádelenské provozy, velkovýrobny stravy a některé ostatní technologie. Kotle doplněné o přehřívák páry vyžadují ještě větší péči než kotle na sytou páru. Velké teplárenské kotle jsou dnes konstruovány buďto jako roštové, nebo jako práškové. Pro splnění přísných emisních limitů současné legislativy se stále více kotle rekonstruují nebo stavějí s fluidním topeništěm. V současné době se používají tyto kotle i s palivem zemní plyn nebo TO.

Přes poměrně vysokou cenu páry je srovnání s cenou elektřiny ještě výhodné.

Parní granulační kotel

Nahrávám...
Nahrávám...