dnes je 19.5.2024

Input:

Kotle na biomasu

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.4
Kotle na biomasu

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Charakteristika

Spalování biomasy je velmi moderním a podporovaným způsobem získávání tepla z tzv. obnovitelného zdroje. Kotle spalující biomasu mohou být teplovodní i horkovodní. Samostatnou kapitolou jsou kotle parní. Z hlediska paliva jsou to kotle na odpadové dřevo, štěpky a piliny nebo na spalování slámy. Přitom se vyrábějí i kotle kombinované. V nabídce jsou i kotle s nabídkou kombinace biopalivozemní plyn.

Ve stručnosti však lze říci, že každé palivo vyžaduje určitou specifiku spalování i spalovacího prostoru a že kombinace paliv znamená většinou ztrátu maximální účinnosti spalování. Mnohdy však ekonomické ohledy na instalaci samostatných kotlových jednotek zvítězí nad maximálním využitím energie paliva.

Kotle na spalování biopaliva jsou ve velké většině klasické roštové kotle, na které přichází palivo z dávkovacího zařízení. Toto palivo upravuje pro spalování buďto sám kotel, nebo ještě koncové zařízení zavážecího zařízení.

V obr. 1 je uveden příklad schéma kotle na spalování biomasy.

Obr. 1  Kotel na spalování biomasy

Fluidní kotle

V poslední době se intenzivně rozvíjejí kotle používající spalování ve vířivé vrstvě. Spalování zde je heterogenní oxidační pochod, při němž jsou částice paliva nadnášeny vertikálně proudícím plynným okysličovadlem. Částice paliva ve vrstvě intenzivně víří, což má příznivý vliv na přenos hmoty i tepla. V ohništích s vířivým spalováním lze spalovat široký sortiment paliv, od méně hodnotného uhlí s nejnižší výhřevností až po jakostní paliva tuhá, kapalná, plynná i kombinovaná při potlačení vzniku škodlivých látek emitovaných do ovzduší. Odsíření spalin se zajišťuje přidáváním vápence nebo dolomitu do fluidní vrstvy, stupňovým

Nahrávám...
Nahrávám...