dnes je 24.5.2024

Input:

Kontroly bezpečnostní výstroje TNS (takových nádob stabilních)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.6
Kontroly bezpečnostní výstroje TNS (takových nádob stabilních)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Provádí je obsluha (ale my doporučujeme, aby některé kontroly provedl RT rovnou při pravidelné provozní revizi, neboť lhůty jsou často stejné, viz níže a předchozí kapitola o praktickém provádění provozních revizí).

O všech provedených kontrolách bezpečnostní výstroje musí obsluha provést záznam do provozního deníku.

Zařízení na sledování stavu hladiny

Kontrola zařízení ke sledování stavu hladiny se provádí podle provozních pokynů, nejméně však:

a) u dálkových ukazatelů stavu hladiny, regulátorů a registračních přístrojů stavu hladiny porovnáním s přímým stavoznakem nebo jiným způsobem stanoveným provozními pokyny jedenkrát za šest měsíců,

b) u signalizačních zařízení mezních stavů, při každém zjištění nesprávné funkce přístrojů, nejméně jedenkrát za měsíc,

c) u nádob s pracovní tekutinou působící agresivně u tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob, jedenkrát za týden,

d) u přímých stavoznaků, pokud jsou vybaveny příslušnou armaturou, jedenkrát za rok.

U nádoby topených, kde může dojít změnou stavu hladiny tekutiny k podchlazení nebo k přehřátí stěny nádoby, musí být kontrola zařízení provedena jedenkrát za směnu.

Tlakoměry

Kontrola správné činnosti tlakoměrů se provádí kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakoměrů v těchto lhůtách:

a) u tlakoměru umístěného přímo na nádobě nejméně jedenkrát za tři měsíce,

b) u tlakoměru umístěného na nádobě, která je dále vybavena dálkovým přenosem tlaku do panelu, nejméně jedenkrát za šest měsíců.

Provozní tlakoměry se musí kontrolovat porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru nebo se musí přezkoušet na pístovém tlakoměru nejméně jedenkrát za dva roky (doporučujeme, aby toto prováděl RT při každé druhé provozní revizi).

Kromě toho se provede porovnání provozních tlakoměrů s kontrolními tlakoměry vždy při zjištění chybné činnosti provozních tlakoměrů.

Kontrolní tlakoměr musí být přezkoušen nejméně jedenkrát za dva roky. Záznam o výsledku přezkoušení musí být řádně uložen u provozovatele nádob.

Činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů se musí kontrolovat porovnáním s tlakoměrem umístěným přímo na nádobě ve lhůtách podle provozních pokynů, nejméně však jedenkrát za měsíc.

Pojistné ventily

Průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky, se zkouší za provozu nadlehčením kuželky v těchto lhůtách:

a) u nádob s pracovním přetlakem do 4 MPa nebo s teplotou pracovní tekutiny do

Nahrávám...
Nahrávám...