dnes je 27.5.2024

Input:

Kompenzace indukčního výkonu (účiníku)

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.4
Kompenzace indukčního výkonu (účiníku)

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Princip kompenzace

Princip kompenzace indukčního výkonu spočívá ve snížení odběru indukčního výkonu z veřejných sítí resortu energetiky, a to vhodnou kombinací spotřebičů, které ze sítě odebírají indukční, jalový a indukční kapacitní výkon. Princip kompenzace indukčního výkonu ukazuje obr. "Vektorový diagram odebíraného výkonu spotřebičem nebo velkoodběratelem při kompenzaci indukčního výkonu statickými kondenzátory“.

Elektrický spotřebič, ale také to platí např. pro celý průmyslový závod nebo dílnu, odebírá při pracovním procesu potřebný zdánlivý výkon Pz [kVA], který lze při účiníku, se kterým se tento výkon odebírá, rozložit na činný výkon Pč [kW] a indukční, jalový Pij [kVAr].

Obr. Vektorový diagram odebíraného výkonu spotřebičem nebo velkoodběratelem při kompenzaci indukčního výkonu statickými kondenzátory

Pro takový odběr platí vztahy

Pč = √ 3 . U . I . cos φ . 10-3 (5) [kW, V, I]

Pij = √ 3 . U . I . sin φ . 10-3 (6) [kVAr, V, I]

Pz = √ 3 . U . I . 10-3 (7) [kVA, V, I]

Připojíme-li za takové situace do tohoto místa zařízení, které odebírá ze sítě jalový kapacitní výkon Pic, začneme z veřejné sítě, při stejném činném výkonu, odebírat indukční výkon Pik. Znamená to, za předpokladu že neuvažujeme činné vlastní ztráty kompenzačních prostředků, že bude platit

a protože jde o vektorový součet hodnot, bude absolutní hodnota výsledného výkonu Pik menší než sečítané hodnoty Pij a Pic. Je třeba si zde připomenout, že statické kondenzátory jsou spotřebiče odebírající ze sítě výkon Pic a tedy

Nahrávám...
Nahrávám...