dnes je 1.12.2023

Input:

Informační souhrn: Geotermální energie

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační souhrn: Geotermální energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Legislativa

Pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 , o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, se použijí relevantní definice obsažené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES se rozumí:

3) "geotermální energií“ energie uložená ve formě tepla pod zemským povrchem;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1099/2008 , o energetické statistice:

3.5.2. Geotermální energie

Energie dostupná jako teplo vyzařované ze zemské kůry, obvykle ve formě horké vody nebo páry; nepatří sem teplo okolního prostředí zachycené tepelnými čerpadly se zemním zdrojem. Vyprodukovaná geotermální energie odpovídá rozdílu mezi entalpií, kterou má tekutina v okamžiku výstupu z vrtu, a entalpií, kterou má tekutina v okamžiku, kdy je čerpána zpět do vrtu.

Nahrávám...
Nahrávám...