dnes je 21.7.2024

Input:

Hlavní směry pro transevropské energetické sítě

14.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Hlavní směry pro transevropské energetické sítě

redakce EnergetikaInfo.cz

PŘEHLED DOKUMENTU

Nařízení (EU) 2022/869, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanoví nové hlavní směry pro rozvoj a interoperabilitu koridorů a prioritních oblastí energetické infrastruktury v Evropské unii (EU) a jejich uvedení do souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Hlavní směry přispívají k:

 • zajištění zmírňování změny klimatu, zejména k dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a jejího cíle klimatické neutrality do roku 2050 a

 • zajištění propojení, energetické bezpečnosti, integrace trhu a systému, hospodářské soutěže ve prospěch všech členských států EU a dostupných cen energie.

KLÍČOVÉ BODY

Transevropské energetické sítě

 • Transevropské energetické sítě (TEN-E) propojují energetickou infrastrukturu členských států.

 • Sítě TEN-E zahrnují řadu prioritních koridorů a oblastí a prioritní tematické oblasti, jako je zavádění inteligentních elektrických sítí.

 • Toto nařízení reviduje pravidla týkající se sítí TEN-E, včetně pravidel pro identifikaci projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu (projektů podporovaných členskými státy ve spolupráci se zeměmi mimo EU).

Cíle

Revidovaná pravidla mají dosáhnout řady cílů, včetně následujících.

 • Podpora investic do vodíkových sítí a sítí CO2 a rozvoj sítí na moři.

 • Ukončování podpory pro nové projekty v oblasti zemního plynu a ropy a zavedení povinných kritérií udržitelnosti pro všechny projekty.

 • Zjednodušení a urychlení povolovacího postupu a vydávání oprávnění, včetně vytvoření jednotného kontaktního místa pro jednotlivé projekty pro povolení a oprávnění.

 • Umožnit během přechodného období do 31. prosince 2029 použití zařízení určených pro vodík přeměněných ze zařízení pro zemní plyn k přepravě nebo skladování předem definované směsi vodíku se zemním plynem nebo biometanem,

 • Umožnit v případě Kypru a Malty, které nejsou napojeny na transevropskou plynárenskou síť, aby si projekty, které mají status projektů společného zájmu, zachovaly svůj status, dokud Kypr a Malta nebudou propojeny s transevropskou plynárenskou sítí. Tato výjimka se bude vztahovat na každý z těchto členských států, dokud nebudou přímo propojeny s transevropskou plynárenskou sítí nebo do 31. prosince 2029.

 • Zdůraznění úlohy energie z obnovitelných zdrojů ve vztahu ke všem zařízením, včetně inteligentních plynárenských soustav.

 • Vytvoření nezávazné možnosti spolupráce v oblasti plánování

Nahrávám...
Nahrávám...